Bas blaast geen fabrieken op

Ik schreef afgelopen week dit in het FD.

Bas Jacobs reageerde daarop met een stuk op het weblog economie.nl.

En nu ga ik daar weer op reageren. Ik negeer even de aanvallen van Bas op de man (‘geen overtuigende argumenten meer’, ‘een Swedertje’, ‘wetenschappelijke zondeval’, ‘goedkoop retorisch trucje’). Daarvoor is het onderwerp te interessant.

De liquiditeitsval is een essentieel, maar in de beleidsdiscussie vaak weggelaten, onderdeel van de keynesiaanse analyse, dat alleen overheidsstimulering ons uit de recessie kan trekken. Zonder liquiditeitsval zouden we kunnen wachten tot rentes en andere prijzen zich aanpassen, en de economie zichzelf weer richting evenwicht stuwt. De reële rente is te hoog, en gaat niet vanzelf omlaag, dat is het fundament onder het keynesiaanse pleidooi voor overheidsingrijpen.

Alle reden dus om dat onderdeel van de analyse publiek te bespreken. Voordat we het begrotingstekort en de staatsschuld laten oplopen, moeten de economen die hiervoor pleiten hun analyse zorgvuldig uitleggen aan het publiek. Jazeker: de lezer van het FD en iedere andere geïnteresseerde leek moet hierover meedenken en zich er een oordeel over vormen. Het lijkt me niet verstandig om het begrotingsbeleid alleen onder (gepromoveerde) economen te bespreken en de uitkomst vervolgens mede te delen aan het publiek.

Economen kunnen dan ook niet volstaan met de gesimplificeerde versie van het verhaal: ‘er is vraaguitval door de crisis, de overheid moet dit tijdelijk opvullen’. Want dat is in de meeste gevallen niet hun echte analyse, die loopt via de te hoge reële rente, via de liquiditeitsval.

Uitleggen dus, als je denkt dat Europa en Nederland in de liquiditeitsval zit. Vertellen dat de nominale rente te hoog is en de inflatieverwachtingen te laag. De meeste Nederlanders denken namelijk dat precies het tegendeel het geval is.

En niet weglopen voor de contra-intuïtieve implicaties van de analyse. Dat fabrieken opblazen en luieren goed kan zijn voor een economie in liquiditeitsval, is niet een flauwigheid van de keynesiaanse oppositie. Nee, het is een integraal onderdeel van de hypothese zelf.

Ik zal de lezer hier niet lastig vallen met een lange leeslijst met wetenschappelijke artikelen. Maar in bijvoorbeeld dit artikel van Gauto Eggertsson en Paul Krugmanvertellen de auteurs enthousiast over de ‘perverse results’ van hun model. Zo is er de ‘Paradox of Toil’, de Paradox van het Zwoegen, waarbij een ijverige beroepsbevolking de productiecapaciteit van de economie vergroot, waardoor inflatieverwachtingen worden getemperd, de reële rente stijgt en de economie juist minder gaat produceren.

IJver zorgt voor krimp. Luiheid voor groei. Volgens dezelfde redenering is prijs- en loonflexibiliteit in de liquiditeitsval slecht voor het herstel. In een andere publicatie stelt Eggertsson dat kartels vanwege hun prijsopdrijvende effect goed zijn voor een economie in de liquiditeitsval.

Krugmann zelf schreef het in 2011 zo: “something that forces firms to replace capital, even if that something seemingly makes them poorer, can stimulate spending and raise employment.” Het is een logische voorspelling van de theorie van de liquiditeitsval: het vernietigen van productiecapaciteit verhoogt de output. Niet een retorisch trucje van de tegenstanders om de theorie belachelijk te maken, maar bedacht en opgeschreven door de voorstanders zelf.

Natuurlijk, geen keynesiaan pleit natuurlijk voor het opblazen van fabrieken, maar soms doet moeder natuur dat voor ons. De aardbeving van 2011 in Japan was een negatieve schok voor de productiecapaciteit in een economie die – volgens veel economen –  in een liquiditeitsval zit. Hier een linkje naar een recent onderzoek, dat suggereert dat de aardbeving de economie van Japan niet heeft geholpen.

De onderzoeker pakte een theorie (liquiditeitsval), distilleerde er een hypothese uit (negatieve aanbodschok zorgt voor economische groei) en testte die met data (geen bewijs). Dat is keurige wetenschap, en geen wetenschappelijke zondeval.

Haal ons goud terug!

(Column verscheen eerder in het FD)

De Bundesbank haalt het goud naar huis. Het grootste deel van de Duitse goudvoorraad ligt opgeslagen bij de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of Eng­land en de Banque de France. Minder dan een derde van het Duitse goud bevindt zich in de eigen kluis van de Bundesbank in Frankfurt.

Maar dat gaat veranderen, zo meldde het Duitse Handelsblatt dinsdag. Volgens de krant maakt de Bundesbank vandaag, woensdag, een nieuw locatiebeleid bekend, waarbij een flink deel van het goud naar Frankfurt wordt gehaald. Als het bericht klopt, heeft de acht maanden geleden opgerichte actiegroep ‘Holt unser Gold Heim’ verrassend snel zijn doel bereikt.

Moet Nederland het Duitse voorbeeld volgen? Van onze goudvoorraad van 612 ton ligt slechts 11% in de kelder van de Nederlandsche Bank (DNB). Meer dan de helft ligt bij de Fed van New York, 20% ligt bij de Bank of Canada en 18% bij de Bank of England. Maar weten we dat wel zeker? Hebben ze onze goudstaven niet stiekem verkocht? Wanneer heeft een Nederlander het buitenlandse goud voor het laatst gecontroleerd?

Net als in Duitsland zijn Nederlandse politici nerveus geworden. Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Arnold Merkies (SP) typten ieder een lange lijst met vragen voor de minister van Financiën over de locatie van ons goud, controle op aanwezigheid en echtheid (!) ervan en wanneer de minister van plan is om zelf eens een kijkje te nemen in de buitenlandse kluizen.

Het is allemaal van een verrukkelijke onzinnigheid. Dat de goudgekkies op internet plezier beleven aan complottheorieën over verdwenen en vervalste goudstaven kan ik nog begrijpen. Maar dat serieuze Kamerleden de minister van zijn werk houden met de impliciete beschuldiging — want daar komt het op neer — dat Amerikaanse, Britse en Canadese centrale bankiers ons goud stelen en vervalsen, is te mal voor woorden.

Fed-voorzitter Ben Bernanke zou volgens die theorie bereid zijn de internationale reputatie van de VS in te ruilen voor $ 16 mrd aan gestolen Nederlands goud. Met dat bedrag kun je nog geen zes dagen het Amerikaanse begrotingstekort dekken. Het zou de minst rendabele goudroof uit de geschiedenis zijn. Als ze ons willen bestelen kunnen de Amerikanen beter de € 75 mrd aan Nederlandse directe investeringen in de VS confisqueren.

Of vindt de Tweede Kamer dat we die bezittingen ook moeten terughalen?

Het goud ligt dus prima in New York, Londen en Ottawa. Sterker: de laatste keer dat ons goud werd geroofd, was het alleen veilig in het buitenland. In 1938 verscheepte DNB uit voorzorg 385 ton goud naar de New York, Londen en Pretoria. Op 10 mei 1940 ging nog eens 78 ton naar Londen. Dat goud bleef uit handen van de nazi’s. Al het goud dat achterbleef in Nederland werd tijdens de bezettingsjaren door de Duitsers geroofd. Als de geschiedenis iets bewijst is het dat je juist niet al je goud op één plek moet bewaren.

De Duitsers verkochten ons goud aan ‘neutrale’ landen. Driekwart daarvan verdween in Zwitserse kluizen. De rest van het Nederlandse goud kwam terecht in landen als Zweden, Portugal en Spanje.

DNB-historica Corry van Renselaar beschrijft in haar studie ‘De Nederlandse goudclaim’ hoe de geallieerden na de oorlog zonder Nederlandse instemming een snelle deal sloten met de Zwitsers en andere neutrale landen, waardoor Nederland slechts een deel van het geroofde goud terug kreeg. Uitgaande van de oorspronkelijke Nederlandse goudclaim, kwam naar schatting 74 ton van ons goud nooit terug bij DNB. Huidige waarde: drie miljard euro.

Als de Kamerleden ons goud echt wil terug willen, dan moeten ze het gaan halen bij de Nationalbank in Bern. Niet bij de Fed in New York.

 

Stoelendans zonder lege stoelen

In een grote kring zitten mannen op stoelen.  Blanke mannen van 50 jaar en ouder. Ze spelen stoelendans. Maar of de muziek speelt of niet, de mannen blijven zitten. Om de kring lopen een paar andere blanke mannen van boven de 50. Zij lopen rondjes. De hele tijd. Ze zoeken een lege stoel, maar vinden die nooit. Stoelendans zonder lege stoelen is geen leuk spel

Logisch daarom dat de deelnemers buitengewoon chagrijnig zijn. “ Zou je niet eens opstaan?”, vragen de rondlopers aan de zittenblijvers. “Dan maak ik ook kans op een stoel.”

Maar daar willen de zittende deelnemers niets van weten. “Ben je gek?” zeggen ze. “Je ziet toch zelf dat er geen lege stoel te vinden is. Als ik opsta loop ik ook de rest van de dag rondjes.”

Af en toe probeert de spelleider in te grijpen. “Als we nu eens allemaal opstaan en rondlopen, dan komen er genoeg stoelen vrij en wordt het vanzelf wat leuker.” De zittende mannen kijken woedend op. “Rondlopen? En dan? Er zijn helemaal geen stoelen vrij. Dat zie je toch zelf?”

Een belachelijk spel? Jazeker, maar zo wordt het op de Nederlandse arbeidsmarkt gespeeld. Wie lang bij dezelfde baas werkt, heeft recht op een veel hogere ontslagvergoeding dan wie pas kort in dienst is. Vooral veel mannen van middelbare leeftijd en ouder, hebben op deze manier een flinke potentiele ontslagvergoeding opgebouwd. Wie van baan verandert is zijn opgebouwde rechten kwijt. Blijven zitten waar je zit is daarom voor veel mannelijke 50-plusser de rationele strategie.

Natuurlijk valt er af en toe toch eentje onbedoeld buiten de boot. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of faillissement. Zo iemand merkt dan dat alle arbeidsplekken voor ervaren full-timers bezet zijn, en komt er niet meer tussen. Gevolg is dat -hoewel de onvrijwillige werkloosheid onder 50-plussers niet hoger is dan gemiddeld – de werkloosheid wel veel hardnekkiger is.

Verminder de ontslagbescherming, verlaag de ontslagvergoedingen, en er komt weer beweging in de arbeidsmarkt van oudere mannen. Flexibilisering lijkt de logische remedie. Maar de betrokkenen zelf denken daar heel anders over.

Ironisch genoeg wijzen zij daarbij op de lange gemiddelde werkloosheidsduur van 50-plussers. Wie ontslagen wordt heeft geen kans op een baan, dus versoepelen van de ontslagbescherming helpt niet, zo gaat de redenering. “Er zijn geen stoelen vrij.” Het zou grappig zijn, als het niet zo tragisch was.

Zo doen we dat op ook in andere segmenten van de arbeidsmarkt. Flexwerkers hebben weinig kans op een vaste baan, want er vallen door de ontslagbescherming weinig vaste banen open. Dus moet het flexwerkers verboden worden om meer dan drie keer een tijdelijk contract te krijgen, vindt de overheid. Alsof daardoor wel een vaste baan vrijkomt.

Bedrijven zoeken naar een mix van flexibiliteit (minder werknemers als de omzet daalt) en vastigheid (ervaren en trouwe werknemers waar je in kunt investeren). Vijf of zevenjarige arbeidscontracten, met na afloop kosteloos ontslag, zouden de oplossing kunnen bieden, maar zijn bij wet en cao verboden. Dus moeten bedrijven proberen de juiste mix tussen vast en flex brouwen door sommige werknemers een dienstverband voor het leven te bieden, en anderen een vrij rechteloos flexcontract.

Oneerlijk, onpraktisch en inefficiënt, maar zo luiden nu eenmaal de spelregels van de Nederlandse stoelendans.

 

Spiekbrief voor de toezichthouder

De vergadering begint. Samen met de andere leden van de raad van toezicht schuift u aan de vergadertafel. Het bestuur van de school, van de woningcorporatie, van het ziekenhuis, of van die andere semioverheidsinstelling waarop u toezicht houdt, zit klaar.

Het is een belangrijke vergadering. Want na de debacles bij Vestia, Amarantis, IJsselmeerziekenhuizen en al die andere op afstand van de overheid geplaatste publieke dienstverleners, bent u doordrongen van het belang van goed en proactief toezicht.

Maar hoe doe je dat? U haalt een spiekbriefje uit uw zak, en neemt snel nog even de belangrijkste acht punten door.

1. Er is geen concurrentie.
De bestuurders van uw ziekenhuis, school of corporatie doen het graag anders voorkomen, maar de tucht van de markt ontbreekt.
Als het toezicht faalt, is er geen concurrent die de instelling afstraft. Klanten kunnen niet weglopen. Daardoor is er bij uw instelling geen automatische neiging tot efficiëntie en geen automatische straf op onzinnige uitgaven. Het enige wat staat tussen de directie en het volgende geld verspillende megaproject, bent u.

2. Er is geen parlementaire controle.
Uw instelling beweegt zich in het schimmige niemandsland tussen markt en overheid. Daarom is het aan u om de rol van Kamervragende parlementariër te spelen. En bij gebrek aan transparantie, ook die van de lastige persmuskiet. De controle begint en eindigt bij u. Er is geen achtervang.

3. Let op de core business.
Bij ieder agendapunt is dit uw eerste vraag: hoe bewerkstelligt dit voorstel dat we onze kernfunctie beter vervullen? Maakt dit plan patiënten gezond? Wat leren onze leerlingen er van? Kunnen arme gezinnen erin wonen?
Weet u niet precies wat de kernfunctie van uw instelling is? Geef uzelf dan per direct ontslag als toezichthouder.

4. De accountant doet uw werk niet.
Boeken doorpluizen is geen toezicht houden. Als de accountant zijn akkoord geeft, begint uw werk pas. Zegt de accountant dat de rentederivaten netjes op de balans staan? Dan vraagt u waarom uw instelling zulke financiële producten nodig heeft.
Zegt de accountant dat er keurig wordt afgeschreven op het vastgoed? Dan gaat u onderzoeken waarom uw instelling in bakstenen investeert.

5. Het bestuur weet het ook niet.
Praat daarom minstens zo veel met klanten en personeel als met de directeur. Bevraag ouders en leerlingen. Bel eens aan bij een huurwoning. Ga de bedden langs en hoor de verpleegsters uit. Er is veel meer informatie dan het bestuur u geeft.

6. Maak geen vrienden.
Natuurlijk, de directeur is een aardige dame en de financiële topman een leuke vent. Maar u bent niet hun maatje. Vrienden zoekt u op de tennisclub, zodat u vijanden kunt maken tijdens het vervullen van uw toezichtstaak. Sparren en coachen is prima, maar hou afstand.

7. Luxe is een rode vlag.
Loop voor de vergadering even rondje over het parkeerterrein. Waar rijdt uw bestuur in? Waarom zijn die autostoelen van leer? Heeft een schoolbestuurder echt 20-inch lichtmetalen spaakvelgen nodig?
Gluur in de directiekamer. Wat kostte die luxe bureaustoel met traploos verstelbare lendensteun? Waarom staat er een gloednieuwe iMac op het bureau van de corporatiebestuurder? Heeft men hier de prioriteiten wel op orde?

8. Het gaat om de maatschappij.
Dit is het belangrijkste punt. U houdt toezicht op een maatschappelijke organisatie. Maatschappelijke doelen zijn daarom belangrijker dan de interne doelen van het ziekenhuis, de school of de corporatie. Als het goed gaat met uw instelling, maar slecht met de functie van die instelling in de samenleving, hebt u toch gefaald.

(bron: FD)

Ontwikkelingshulp waar zelfs Wilders voor moet zijn

Dit voorjaar in het Haagse theater, het nieuwe spektakelstuk: Ruzie in de Gedoogconstructie. Het begrotingstekort loopt op dus er moet over nieuwe bezuinigingen worden gesproken. De precieze bedragen kennen we pas als het Centraal Planbureau over anderhalve maand de prognose voor 2013 bekend maakt. Maar het kabinet zal op de begroting zeker miljarden aan nieuwe bezuinigingen moeten vinden.

Gedoger Geert Wilders weet wel waar dat geld te vinden is: op de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Daar kan nog wel vier miljard vanaf, twitterde hij eind vorig jaar. Het CDA, dat het al moeilijk had met de 900 miljoen aan bezuinigingen in het regeerakkoord, zal dat niet accepteren. Fikse ruzie binnen de gedoogconstructie lijkt onvermijdelijk.

Nou wil ik niet beweren dat er een oplossing is voor dit verschil van mening, daarvoor is het te fundamenteel. Maar een Amerikaanse econoom heeft een briljant plan, dat misschien toch behulpzaam kan zijn: geef geen geld, maar geef een rechtssysteem. Stel een goedwerkend stelsel van wetten en rechtspraak ter beschikking aan een stad of regio in een ontwikkelingsland. Corruptie en willekeur verdwijnen en de markteconomie kan eindelijk welvaart genereren.

Dat is kort gezegd het idee van Paul Romer, professor aan de Stern School of Business in New York. Hij heeft een organisatie opgezet, genaamd Charter Cities, om zijn plan aan de man te brengen. Romer zou er zelfs een toppositie als hoofdeconoom bij de Wereldbank voor hebben afgeslagen.

Veel ontwikkelingsprojecten smoren in misbruik en corruptie. Geld komt in de verkeerde zakken terecht en succesvolle projecten en bedrijven worden ingepikt door corrupte politici. Het blijkt buitengewoon moeilijk om hulp te bieden in een omgeving waarin basale zaken als afdwingbaar eigendomsrecht en eerlijk bestuur niet zijn geregeld. Een markteconomie kan niet functioneren zonder een werkend rechtssysteem. Eerst komt het recht, dan pas de groei. Als een land zo’n rechtssysteem niet zelf kan genereren, moet ze het importeren, vindt Romer. Net zoals opkomende economieën nu technologische kennis uit het buitenland gebruiken om te groeien.

Een goed voorbeeld van hoe dat kan werken is Hong Kong. Terwijl China zichzelf bijna vernietigde met een communistisch experiment, golden in die stad Britse rechtsregels. China leverde land en mensen, de Britten leverden een markteconomie en een rechtssysteem. Deze combinatie zorgde voor een economisch succes, dat uiteindelijk door China zelf in de speciale economische zones werd gekopieerd. Ontwikkelingslanden zouden vrijwillig eigen ‘charter cities’ a la Hong Kong moeten stichten, en aanhaken bij het rechtssysteem van een ander land – bijvoorbeeld dat van Nederland. Zo ontstaat er in een kiem van rechtszekerheid in het ontwikkelingsland, die goedwillende ondernemers en talentvolle werknemers aantrekt, en uiteindelijk ook andere delen van het land zal ‘besmetten’.

De regering van Honduras gelooft in het model van Romer. Onlangs is de grondwet van het Midden-Amerikaanse land gewijzigd, waardoor het mogelijk is om een charter city te stichten, waar de bestaande rechtbanken van Honduras geen zeggenschap hebben. Bewoners en bedrijven kunnen hun recht halen bij een nieuw, onafhankelijk hof dat samenwerkt met buitenlandse rechters. Die rechtszekerheid moet zorgen voor economische groei. Inwoners van die stad hoeven straks niet meer, met gevaar voor eigen leven, door Mexico naar de Verenigde Staten te trekken, op zoek naar een rechtstelsel en een economie die wel functioneren.

Wie in zo’n charter city van Romer woont wordt geen gastarbeider of illegale vreemdeling, maar blijft in eigen land. Dat moet Wilders aanspreken. Ontwikkelingshulp zoals Romer het heeft bedacht verminderd armoede én immigratie. Het CDA en de PVV kunnen er een gezamenlijk project van maken. Dus, woordvoerders Johan Driessen (PVV) en Kathleen Ferrier (CDA), kruip eens samen achter de computer en surf naar chartercities.org en laat je inspireren.

Zwamtaks

De gevolgen zullen desastreus zijn. Door de nieuwe voorzichtigheidstaks bedenken Nederlanders zich wel twee keer voordat ze hun huis verzekeren. Dat wordt gewoonweg veel te duur. Over een paar jaar zullen we ze daarom overal zien: gezinnen die in een oude tent kamperen op de resten van wat ooit hun doorzonwoning was. Een brandverzekering was voor hen onbetaalbaar. Anderen hebben nog wel een huis maar geen meubels meer. Inbrekers haalden het huis leeg, en een inboedelverzekering was te duur. Al deze ellende is het gevolg van de verzekerboete van het kabinet.

Zo’n tekst verwacht ik een dezer dagen in mijn mailbox, geschreven door het Verbond van Verzekeraars of een andere lobbyclub. Rutte en Samsom presenteerden maandagmiddag hun deelakkoord, een aantal amendementen op de begroting voor 2013 waar ze het na twee weken praten over eens zijn. De langstudeerboete en de forensentaks gaan niet door. In plaats daarvan wordt de assurantiebelasting verhoogd naar 21%. Dat is meer dan een verdubbeling. Verzekeren wordt flink duurder. Het is slechts een kwestie van wachten tot een gewiekste lobbyist de maatregel als ‘verzekertaks’ of ‘boete op verstandig leven’ gaat proberen te framen.

Want dat is de manier waarop in Nederland tegenwoordig de debatten worden gewonnen: degene met de sterkste ‘frame’ wint. Inhoudelijke argumenten zijn van ondergeschikt belang. De forensentaks, die Rutte en Samsom zó graag in het openbaar afschoten, dat ze er zelfs hun absolute radiostilte voor doorbraken, was geen nieuwe belasting, maar afschaffing van een verstorende subsidie. En de langstudeerboete, hoe onhandig misschien ook uitgewerkt, was geen strafheffing, maar een poging om trage studenten wat minder lang op de staatskas te laten teren.

De politiek zelf doet enthousiast mee aan deze infantilisering van het beleidsdebat. Een hoger eigen risico noemde de SP tijdens de verkiezingscampagne keer op keer ‘een boete op ziek zijn’. En toen ik vlak voor de verkiezingen in de CPB-doorrekening las dat de PvdA de arbeidskorting voor ondernemers wilde afschaffen, opende een D66’er direct de protestsite zzp-boete.nl. Het was geen boete, de maatregel gold niet alleen voor zzp’ers. Maar wat maakt dat uit, de framing was geslaagd.

Wanneer is deze debatvervuiling in zwang geraakt? Waarschijnlijk na 2006, toen PvdA-leider Wouter Bos voorstelde om de AOW gedeeltelijk te fiscaliseren, zodat rijke ouderen er ook aan zouden meebetalen. Dit op zich redelijke voorstel werd door politieke tegenstanders omgekat tot ‘Bosbelasting’, en de PvdA verloor de verkiezingen. Sindsdien is het usance in Den Haag om ieder onwelgevallig voorstel, van luchtballonnetje tot doortimmerd plan, direct van de uitgang -boete, -heffing of -taks te voorzien. Het is een onoprechte en inhoudsloze wijze van debatteren.

Het framingvirus is besmettelijk. Tegenover de boete en de taks staat tegenwoordig de minstens zo misleidende bonus. In het deelakkoord van Rutte en Samsom gaat de AOW-leeftijd wat sneller omhoog. Om dat voor bepaalde groepen te verzachten komt er een ‘doorwerkbonus’, vertelden de onderhandelaars maandag. Die bonus is echter geen beloning voor doorwerken. Integendeel, het is een subsidie op anderhalf jaar eerder met pensioen gaan. Wie straks gebruikmaakt van de doorwerkbonus, hoeft minder lang door te werken. Ik kan het niet meer volgen.

Maar moe word ik er wel van. Moe van de spitsvondigheden van politici en het misleidende taaltje van lobbyisten. Misschien moeten we dát maar belasten. Kom maar snel door met de hyperboolheffing, de zwamtaks en de bullshitboete.

(eerder in FD)

Iedere permutatie van meningen een eigen partij

Fact checking Draghi: we weten wél hoe de hommel vliegt

Beurskoersen vlogen omhoog, rentes donderden omlaag toen ECB-president Mario Draghi gisteren (26-1-12) sprak. De ECB zal alles doen wat nodig is om de euro te redden, zei Draghi. “En reken maar dat het genoeg zal zijn”, voegde de Italiaan er aan toe.

Die woorden kregen de meeste aandacht. Maar minstens zo opvallend was het begin van Draghi’s bijzonder vrolijke toespraak. Hij vertelde de aanwezigen dat de euro eigenlijk een hommel was. En dat we niet weten hoe hommels kunnen vliegen, net zo als niemand jarenlang begreep hoe de euro kon bestaan.

Draghi zei:

“The euro is like a bumblebee. This is a mystery of nature because it shouldn’t fly but instead it does. So the euro was a bumblebee that flew very well for several years. And now – and I think people ask “how come?” – probably there was something in the atmosphere, in the air, that made the bumblebee fly. Now something must have changed in the air, and we know what after the financial crisis. The bumblebee would have to graduate to a real bee. And that’s what it’s doing.”

Mooie beeldspraak? Zeker. Dus laten we de metafoor meteen maar kapot checken. Is het een mysterie hoe de hommel kan vliegen? Nee, de wetenschap snapt het heel goed. Er was volgens de overlevering ooit een luchtvaartingenieur – een jaar of tachtig geleden – die op de achterkant van een sigarendoosje berekende dat de oppervlakte van de vleugels van de hommel te klein is om het gewicht van het beestje te dragen.

Maar in dat sommetje werd geen rekening gehouden met het feit dat de hommel erg klein is. Op de schaal van de hommel moet je rekening houden met de ‘stroperigheid’ van de lucht. (Nee, lucht is niet echt stroperig, maar wel een heel klein beetje). Die viscositeit van lucht zorgt er voor dat met elk slag van de vleugeltjes meer lucht wordt meegezogen dan je zou denken. En dus vliegt de hommel.

De in 2004 overleden theoretische bioloog (en wiskundige, en aerodynamicus) John Maynard Smith onderzocht het  zelf en legt het veel beter uit dan ik. Hier een link naar een les van Smith , scrol naar minuut 20 voor zijn visie op de vlucht van de bumblebee.

(Terzijde: Deze bioloog heet echt John Maynard Smith! Een prachtige combi van de twee bekendste economen uit de geschiedenis, John Maynard Keynes en Adam Smith. Alsof het zo moest zijn.)

Nieuw onderzoek uit 2009 naar de vlucht van de hommel liet zien dat het een buitengewoon inefficiënt insect is. Professor Adrian Thomas of Oxford’s Department of Zoology stelt:

“A bumblebee is a tanker-truck, its job is to transport nectar and pollen back to the hive. Efficiency is unlikely to be important for that way of life.”

De hommel vliegt op brute kracht met energierijke nectar als brandstof. Het beestje kan vliegen, maar doet dat op een onhandige manier.

Geen mysterie dus. Maar misschien toch een goede metafoor voor de euro: een grote, onhandige, inefficiënte muntunie.

Niet 29% van allochtone jongeren is werkloos, maar 10%

Het rapport van Forum over de werkloosheid onder allochtone jongeren hakt er in. Forum schrijft: “Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos.”

Negenentwintig procent! Een gruwelijk hoog percentage. Van de Marokkaanse jongeren is zelfs 39 procent werkloos. Van Turkse jongeren 33 procent. (Rapport hier (pdf))

Het Journaal pakte er vanavond flink mee uit. RTL Nieuws opende met: “Bijna 1 op de drie allochtone jongeren is werkloos.”

NRC schreef: “Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt de werkloosheid snel op. In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk. In dezelfde periode van dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent.” Geenstijl kopte: “Werkloosheid allochtone jongeren: 1 op de 3”.

Het is dan ook een ernstig beeld: zet honderd allochtone jongeren, tussen de 15 en 25 bij elkaar, en 29 van hen zijn officieel werkloos. In een groep van honderd autochtone jongeren zijn dat er nog geen tien.

Maar klopt het ook? Nee, gelukkig niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos zijn. Het is in werkelijkheid iets meer dan 10 procent.

Tien procent. Niet negenentwintig. Dat scheelt nogal. Van groep van honderd allochtone jongeren zijn er tien werkloos.

Het verschil komt door de definitie van werkloosheidpercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek – waar Forum de cijfers van heeft – gebruikt. Het werkloosheidspercentage is “de werkloze beroepsbevolking al percentage van de beroepsbevolking.”

En hoe is de beroepsbevolking gedefinieerd? Dat zijn alle mensen die werken, of willen werken. Om precies te zijn:

Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
– tenminste twaalf uur per week werken, of
– werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
– verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden. 

(bron: CBS)

Lang niet iedereen voldoet aan die omschrijving. Scholieren en studenten, bijvoorbeeld, behoren niet tot de beroepsbevolking. Huisvrouwen (en -mannen) evenmin. Alleen werkenden en onvrijwillig werklozen.

Veel allochtonen van 15 tot 25 jaar zitten op school. Anderen zitten op de universiteit. Sommigen zijn huisvrouw (of huisman). Bij elkaar is dat de meerderheid van deze leeftijdsgroep.

In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos. De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent, meldt het CBS.

Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos.  (Alle cijfers staan hier)

Dus: van alle niet-westerse allochtonen (inclusief scholieren etc.) had 25,5 procent een baan en was 10,5 procent werkloos. Ter vergelijking: van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3,8 procent werkloos.

Natuurlijk, dat zijn nog altijd flinke verschillen. Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is, is gewoon niet waar. Het is10,5 procent.

UPDATE:  Via twitter krijg ik commentaar dat ‘het een definitie kwestie is’ en dat ‘we dit altijd zo doen’. Ter nuancering: De stelling: “Het werkloosheidspercentage onder allochtonen jongeren is 29%” klopt als een bus. Maar “29% van de jonge allochtonen zijn werkloos”, is onjuist. Forum schrijft het zo op in de eerste alinea van het rapport. De media namen het zo over. Jammer. Verderop in het rapport schrijft Forum netjes over de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Ze snappen het dus wel. Maar de eerste alinea belandde in het nieuws.

Het is dus geen definitiekwestie, maar een kwestie van nauwkeurig formuleren. Bij dit gevoelige onderwerp lijkt me correct formuleren nogal belangrijk.

Versoepeling ontslagrecht, en wel daarom

Op 28 juni werd ik in ’s lands belang naar de Tweede Kamer geroepen. De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield een hoorzitting over de plannen van het Kabinet om het ontslagrecht te moderniseren.

Ik ben gegaan. Uit ijdelheid, natuurlijk. En om eens te kijken hoe dat er aan toe gaat. (Geen bijzonderheden, gewoon beleefd en saai).

Of ik van te voren een A4-tje met mijn gedachten over ontslagbescherming wilde opsturen. Ik mailde dit:

  • Het ontslagrecht heeft de modernisering van de Nederlandse economie niet bijgehouden. Zelfbewuste, jobhoppende kenniswerkers worden beschermd alsof ze onmondige fabrieksarbeiders zijn. Minder baanzekerheid zou deze werknemers opjutten om het beste uit zichzelf te halen en ze verantwoordelijk maken voor hun eigen carrière en (levenslange) scholing.
  • Minder baanzekerheid verlaagt de drempel naar ondernemerschap
  • Bedrijven moeten zich sneller aanpassen. Ook het personeelsbestand moet meebewegen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Gegeven de hoge ontslagkosten voor vaste werknemers, zoeken bedrijven de noodzakelijke flexibiliteit bij tijdelijke werknemers en zzp-ers. Sommigen genieten veel bescherming, anderen weinig. Dit is een oneerlijke en inefficiënte uitkomst.
  • De hoge ‘ontslagbonus’ voor personeel met een lang dienstverband maakt veranderen van baan voor oudere werknemers duur. Juist op de leeftijd dat iedere werknemer zich zou moeten afvragen: “hou ik deze baan tot mijn 67-ste vol, of moet ik nu een tweede carrière starten? ”, zijn de kosten van zo’n eventuele overstap hoog.
  • Hoge ontslagkosten zijn een financiële last voor bedrijven, en waar ze ontslag voorkomen zijn ze een operationele last.
  • Voorstanders van streng ontslagrecht wijzen op het belang van duurzame arbeidsrelaties voor de economie. Maar werknemers kunnen meestal kosteloos hun vaste contract opzeggen. Ontslagrecht is asymmetrisch. Als het belang van duurzame arbeidsrelaties zo groot is, zou een pleidooi voor meer bescherming van de werkgever tegen opstappende werknemers logischer zijn.
  • Critici van modernisering van de ontslagbescherming gebruiken (kortweg) twee argumenten: 1. De ontslagbescherming in Nederland is helemaal niet zo hoog en de arbeidsmarkt wordt er niet door verstoord; 2. Verspoeling pakt voor sommige groepen desastreus uit. Volgens mij zijn beide argumenten met elkaar in tegenspraak.
  • De duale arbeidsmarkt (met veel bescherming voor de vaste baan, en weinig voor de tijdelijke), geeft perverse uitkomsten. Juist mensen met een sterke onderhandelingspositie slagen er in om veel bescherming te organiseren. Zwakkere groepen zijn aangewezen op tijdelijk werk zonder veel bescherming. Ontslagrecht beschermt de sterken, niet de zwakken. Dat zouden we moeten omdraaien, door van ontslagbescherming maatwerk te maken: laag voor groepen die prima voor zichzelf kunnen zorgen, hoog voor kwetsbare groepen. Differentiatie op basis van inkomen en/of opleiding klinkt onorthodox, maar is alleszins redelijk.

journalist en econoom