FD columns 3e week: klimaat, Ploumen en schuldsanering

Chagrijnig klimaat

Voordat deze week voorbij is, doen de Amerikanen weer mee met Parijs. In 2017 besloot Donald Trump – u herinnert zich hem nog wel: grote man, lange stropdas, bang voor windmolens – om uit het klimaatakkoord te stappen. Na een wachttijd van drie jaar werd die uittreding eind 2020 officieel. Opvolger Joe Biden maakt dat besluit woensdag direct na zijn inauguratie ongedaan en dan zijn de VS na nog geen drie maanden alweer terug.

Niet dat daarmee het klimaat is gered, want Parijs verplicht tot niets. Maar misschien komt er wel weer wat optimisme in het mondiale klimaatbeleid. Dat kunnen we in Nederland zeker gebruiken. Hier is de klimaatdiscussie vastgelopen in chagrijn over windmolens (niet in mijn achtertuin) en over zonneweides (help, buitenlanders kopen die op!). Wie tegen kernenergie is, is fout. En wie er voor is ook. De milieubeweging is druk met het uitvergroten van de nadelen van iedere oplossing. En in de politiek gaat het slechts over kosten en koopkrachteffecten. Klimaat is nauwelijks een verkiezingsthema.

Nederland zou het eigenlijk ook moeten doen: uit Parijs stappen en dan binnen drie maanden met vers enthousiasme weer toetreden.

FD 

Ploumen vs. Ploumen

‘Mensen verenigen achter een ideaal.’ Dat is wat de beoogde lijsttrekker Lilianne Ploumen goed kan, zo lees ik op de website van de PvdA. ‘Dat is precies het type leiderschap wat Nederland nu nodig heeft.’

En de PvdA ook, voeg ik er aan toe. Ook daar valt ook nog heel wat te verenigen. Intern moet Ploumen twee kampen bij elkaar zien te brengen. Niet eenvoudig, want ze staan lijnrecht tegenover elkaar.

De eerste wordt geleid door een voormalig PvdA-minister. Zij deed handel in een eerder kabinet en bleek daar een groot voorstander van moderne, transparante handelsverdragen, waarin aandacht is voor arbeiders en milieu. Met Canada werd zo’n akkoord gesloten. De minister noemde dat goed voor werknemers, consumenten en mkb’ers, want het akkoord gaat zorgen voor duurzame handel en een betere verdeling van winsten en groei.

Daar recht tegenover staat een ander kamp, met in de gelederen een prominent PvdA-Kamerlid. Dat kamp is mordicus tegen het handelsakkoord, want het zou juist niet eerlijk, duurzaam en diervriendelijk zijn. In de Tweede Kamer stemde men daarom tegen.

Ploumen tegen Ploumen. Zie dat maar eens te verenigen.

FD 

Stimuleren of schuldsaneren?

‘Go big’, zegt Janet Yellen, de nieuwe Amerikaanse minister van financiën. Ze wil duizenden miljarden dollars in de economie pompen. Na corona begint het grote stimuleren. Bijna het hele economenvolkje is het met haar eens. De komende recessie en massawerkloosheid moeten we bestrijden met een enorm stimuleringsprogramma.

Maar ondertussen slaat de arbeidsmarkt zich juist opvallend goed door de coronacrisis heen. Ook in Nederland stijgt de werkgelegenheid en daalt de werkloosheid. Deze crisis blijkt zich heel anders te ontwikkelen dan economen gewend zijn.

Waar gaat het wel mis? Bij de bedrijven, want daar lopen de schulden snel op. Als de werkloosheid straks gaat stijgen, komt dat vooral doordat bedrijven hun uitgestelde belasting niet kunnen terugbetalen en failliet gaan. Volgens het ministerie van Financiën hebben inmiddels ruim 235.000 ondernemers een totale belastingschuld van ruim €13 mrd. En de teller loopt.

Laten we daar dan wat aan doen: maak een plan om die belastingschuld onder voorwaarden kwijt te schelden. Schulden saneren helpt de toekomstige werklozen meer dan stimuleren.

FD