Hup vakbond!

Nee, ik ben geen fan van de Nederlandse vakbond. Te conservatief, te veel gericht op behoud van oude rechten en regels en vooral niet representatief. In 2023 was ruim een kwart van de FNV-leden de AOW-leeftijd gepasseerd. Bij de CNV is 22% van de leden met pensioen. Nog geen 1,5% is jonger dan 25 jaar. Kun je dan wel opkomen voor alle werkenden?

Ja, blijkbaar wel. Dit en vorig jaar heb ik veel van mijn chagrijn moeten inslikken. De Nederlandse vakbonden hebben precies gedaan wat nodig was. De inflatie knalde omhoog en de lonen moesten volgen. Ditmaal zette de vakbond eens niet in op leuke dingen voor oude mensen (extra verlof, lagere pensioenleeftijd, seniorenregelingen) maar op hoger loon voor iedereen. Met succes. Inmiddels heeft de CAO-loonstijging de inflatie vrijwel goedgemaakt en kan de economie dankzij de consument weer groeien. Bravo!

Tel daarbij op dat de vakbonden niet zijn gaan meehuilen met de reactionaire pensioenwolven die de zwaarbevochten pensioenhervorming willen terugdraaien, maar juist blijven vasthouden aan de modernisering, en ik kan niet anders dan toegeven: niet slecht gedaan.

FD