Baddies

‘Are we the baddies’, vraagt de zachtaardige Duitse soldaat in een bekende Britse sketch. Hij heeft ontdekt dat er een doodshoofd op zijn pet staat en vraagt zich bezorgd af of hij wel in het goede kamp zit.

Oorlogsvergelijkingen gaan natuurlijk altijd mank, maar als ik volg hoe de nieuwe Tweede Kamer omgaat met het natuur- en milieubeleid schiet de ‘meme’ toch in mijn hoofd. Zijn wij de slechteriken?

We stemmen tegen een Europese wet voor natuurherstel en lobbyen tegen strengere stikstofregels. Een wet om staldieren een iets minder gruwelijk bestaan te gunnen, liefst met behoud van staart en hoorns, wordt vanwege het boerenbelang opzijgeschoven.

De grootste partij vindt klimaatbeleid ‘onbetaalbare onzin’ en wil alle maatregelen ‘door de shredder halen’. Kolencentrales moeten open. Een andere verkiezingswinnaar wil met een bulldozer over de Oostvaardersplassen om er 100.000 woningen te bouwen. Nee, dat kan niet op het aardappelveld verderop. Want: de boeren. En op de wolf moeten we schieten.

Op de lijst met urgente onderwerpen van de informateur komt klimaatbeleid niet voor. Are we the baddies? Ik vrees van wel.

FD