Natte haartjes

Ik hoorde het op de radio, vorige week, uitgesproken met een snik in de stem: ‘Dan zat ik in m’n pyjamaatje, met natte, gekamde haartjes…’ Het gesprek ging over het overlijden van Mies Bouwman. De spreker herinnerde zich de lopende band en het iconische ‘licht-uit-spot-aan’, en voelde meteen weer de plakkende haartjes op z’n hoofd. En hij proefde de smaak van warme chocolademelk. Want toen was geluk heel gewoon.

Niets voelt zo sterk als nostalgie. Maar het is een bedrieglijke emotie. De genoeglijke wereld waar we zo naar verlangen heeft nooit echt bestaan. Ons onbetrouwbare geheugen dist ons verhaaltjes op over een vroegere tijd die in het echt net zo bleek en alledaags was als die van nu. De altijd nuchtere Mies Bouwman zou vast de eerste zijn geweest om dat te beamen.

Maar ach, zwelgen in nostalgie doet toch niemand kwaad? Dat klopt. Totdat het natte-haartjes-chocomel-gevoel een dominante politieke stroming wordt. Of een economische theorie. Dan krijg je Donald Trump die belooft om Amerika weer net zo great te maken als vroeger. Vroeger, toen de VS nog een enorme staalindustrie had waar hardwerkende huisvaders hun eerlijke boterham verdienden. Terug naar die tijd! Weg met het buitenlandse staal, een importtarief nu! En misschien ook een tarief op Europese auto’s, zodat alle Amerikanen weer in een Amerikaan rijden. Net zoals vroeger. De grenzen moeten dicht, want uit het buitenland komt verandering.

‘U weet wel, toen de schilderkunst nog figuratief was en de muziek nog prettig in het gehoor lag’

Ook in Europa is nostalgie als politiek-economische stroming sterk in opkomst. De Britse brexit is in feite een groot nostalgieproject. Zoals een enthousiaste brexiteer deze week twitterde: ‘We will get our country back; the country we remember as children.’ Het Franse Front National is zo ongeveer gebouwd op de zoektocht naar het Frankrijk zoals het ooit (maar eigenlijk nooit) was. Terwijl het Duitse Alternative für Deutschland (AfD) terugverlangt naar de tijd dat op school nog de klassieke Pruisische deugden van rechtlijnigheid, eerlijkheid, discipline, stiptheid, ijver en plichtsbesef werden onderwezen. En de grenzen moeten dicht natuurlijk, want nieuwkomers zorgen voor ‘instorting van het onderwijssysteem’.

Ook de Nederlandse vertegenwoordigers van de politieke nostalgia-trend willen de grenzen sluiten. PVV-leider Geert Wilders herinnerde zich het Nederland van vroeger als ‘Het mooiste land ter wereld, met eigen grenzen en eigen cultuur’. Desgevraagd legde hij uit dat hij met dit mooiste land het Nederland van voor 1850 bedoelde. Forum voor Democratie oprichter Thierry Baudet noemt 1850 ook als het jaartal waar Nederland weer naartoe zou moeten. U weet wel, toen de schilderkunst nog figuratief was en de muziek nog prettig in het gehoor lag.

Dus uit de Europese Unie, en weg met de euro. Want in 1850 hadden we die nog niet. En dan met natte haartjes stil genieten van de economische chaos die vervolgens ontstaat.

(FD)

Maak huis kopen duurder

Geen dividendbelasting voor buitenlandse beleggers, geen raadgevend referendum voor boze burgers en op termijn geen Wet Hillen voor huiseigenaren zonder hypotheek. In de eerste paar maanden laat het nieuwe kabinet duidelijk een voorkeur voor impopulaire maatregelen zien. Dapper of dom? Ik ben er nog niet uit.

Mocht men in Den Haag op zoek zijn naar nog zo’n impopulaire stunt, dan heb ik een suggestie: verhoog de overdrachtsbelasting op woningen. Zet het tarief bijvoorbeeld weer terug op 6% van het aankoopbedrag.

Dat was het percentage dat nieuwe huiseigenaren tot 2011 standaard moesten aftikken bij de fiscus. In juni van dat jaar besloot Rutte I (u weet wel, dat kabinet met gedoogsteun van de PVV) om de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2%. Het was een tijdelijke maatregel, bedoeld om leven in de ingestorte huizenmarkt te blazen. De memorie van toelichting bij het besluit spreekt over een haperende huizenmarkt, laag vertrouwen en weinig transacties. De tariefsverlaging moest de woningmarkt een ‘krachtige impuls’ geven.

Een jaar later werd de maatregel permanent, toen na de val van Rutte I het Kunduz-akkoord werd gesloten. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie (precies de partijen die later Rutte III zouden vormen), aangevuld met GroenLinks, kwamen een crisisbegroting overeen waarin de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting werd gefinancierd met afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding.

‘Zo wordt de belasting een instrument om de immer hysterische huizenmarkt wat te stabiliseren’

Die laatste maatregel werd door het volgende kabinet (Rutte II) weer snel teruggedraaid. Maar de overdrachtsbelasting staat nog steeds op het crisisniveau van 2%. Inmiddels is van laag vertrouwen op de huizenmarkt al lang geen sprake meer. Prijzen stijgen met bijna 9% op jaarbasis. Dat is de snelste stijging in zestien jaar. En het aantal transacties boekt record na record. In veel regio’s en vooral in de grote steden is sprake van een oververhitte markt.

Nee, dat betekent niet automatisch dat de huizenmarkt een zeepbel is, maar wel dat veel van de argumenten uit 2011 voor het 2%-tarief nu niet meer gelden. Verhoging terug naar 6% zou nu juist de broodnodige verkoeling geven. Zo wordt de belasting een instrument om de immer hysterische huizenmarkt wat te stabiliseren. Omhoog in goede tijden, omlaag als het slecht gaat.

Ja, er zijn nadelen aan dit idee. Mensen die voor werk moeten verhuizen op extra kosten jagen, leidt tot hogere werkloosheid en lagere groei. Misschien moeten we daarom maar beginnen met hogere overdrachtsbelasting alleen voor tweede woningen. Wie een huis koopt als belegging is dan duurder uit dan wie er zelf in gaat wonen. Rabobank-econoom Menno Middeldorp pleitte daar vorig jaar al voor.

Maar op die manier uitgevoerd zal de maatregel veel minder impopulair zijn bij de bevolking. Dus dan is het misschien toch niets voor dit kabinet.

(FD)

Als Rutte de volgende eurocrisis wil voorkomen, moet hij juist pleiten voor een groter EU-budget

Geen cent erbij? Zo ver wilde Mark Rutte donderdag niet gaan. Maar de premier beloofde wel ‘vreselijk zijn best te gaan doen’ in Brussel, om te voorkomen dat Nederland meer moet afdragen aan de Europese Unie. De brexit slaat een miljardengat in de EU-begroting. Bijpassen of bezuinigen, dat is de vraag die de komende tijd beantwoord moet worden. De inzet van nettobetaler Nederland is duidelijk: verlaag de uitgaven maar.

Rutte sluit hiermee naadloos aan bij het algemene gevoel in Nederland over de EU-begroting: hoe kleiner hoe beter, want Brussel is een spilzuchtige, bureaucratische machine. De redenering is bekend. Maar ik waag me graag aan een andere redenering; een groter Europees budget is goed voor Nederland, want het maakt de kans op een nieuwe eurocrisis kleiner. Bovendien doet het dat op een manier die de strenge Nederlandse politici moet aanspreken, want een groter budget voor Brussel kan de belofte dat eurolanden elkaar niet te hulp schieten in crisistijd, weer geloofwaardig maken. En dat laatste is precies wat ons nieuwe kabinet volgens het regeerakkoord wil bereiken.

Voordat ik deze redenering verder uitleg – bedacht door economen van het IMF – eerst een korte opfrisronde over het structurele probleem van onze monetaire unie. De conjunctuur in eurolanden loopt niet synchroon. Als het ene land het moeilijk heeft en hoopt dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagt, heeft het andere land juist een rentestijging nodig. De ECB moet daar ergens tussenin zitten, waardoor het recessieland wordt afgeremd en de snelle groeier juist verder gestimuleerd. De hoop was dat de conjunctuur van de eurolanden naar elkaar toe zou groeien, maar daar is – mede door de crisis – nog niet veel van terechtgekomen.

Er zijn geavanceerde statistische technieken waarmee dit gebrek aan convergentie kan worden aangetoond. (Zoek op de ECB-site naar ‘dispersion’). Maar je kunt het ook aan simpele indicatoren zien, bijvoorbeeld aan het verschil in economische groei tussen de eurolanden met de hoogste en laagste groei. Als de conjuncturen naar elkaar toe zouden bewegen, zou dat verschil al kleiner worden. In de grafiek is te zien dat dit de afgelopen achttien jaar niet het geval is geweest. Zelfs tussen de twee grootste economieën, Duitsland en Frankrijk, zit meestal een flink groeiverschil, dat gedurende de tijd niet zichtbaar afneemt.

Nu hoeft dat geen onoverkomelijk probleem te zijn. In de Verenigde Staten kan de conjunctuur ook per staat flink verschillen. Maar in het ‘dollargebied’ is er een federale begroting die de pijn verlicht, bijvoorbeeld via de werkloosheidsregeling. In het eurogebied ontbreekt zo’n federale geldstroom. Het gevolg zagen we tijdens de eurocrisis: de recessielanden kregen geen automatische steun, kwamen al verder in de begrotingsproblemen, en moesten uiteindelijk met ad-hocreddingsplannen van de economische dood gered worden.

Dat laatste hadden we bij de start van de euro nog zo afgesproken niet te doen. Eurolanden zouden elkaar niet redden. Maar internationale geldschieters geloofden de afspraak niet, en leenden geld uit aan landen zoals Portugal en Spanje, tegen veel te lage rente. Als het misging, zou dat zulke heftige gevolgen hebben, dat de rijke eurolanden zich verplicht zouden voelen bij te springen, ook al mocht dat officieel niet. Precies dat gebeurde, tot chagrijn van velen in noord-Europa.

Het Nederlandse kabinet wil nu dat dit verbod op het redden van elkaar toch weer geloofwaardig wordt, zodat geldschieters wel twee keer nadenken voordat ze tegen lage rente aan landen met grote schulden lenen. Maar, zo legt de hoofdeconoom van het IMF, Maurice Obstfelt, in een recent artikel uit, dat lukt alleen als Europa zorgt dat de gevolgen van niet-redden minder extreem zijn. Anders zal het verbod toch weer niet geloofwaardig zijn. Hoe doen we dat? Door iets meer geld uit te trekken voor het gladstrijken van conjuncturele verschillen, stelt Obstfelt. Alleen als er een beetje geld op tafel ligt waarmee landen in recessie automatisch geholpen worden, is de belofte om elkaar niet te redden (met veel grotere bedragen) geloofwaardig.

(FD)

Pensioen zonder belofte

Je aan een belofte houden, door de belofte te breken. Dat klinkt onmogelijk, maar in het spiegelpaleis van het Nederlandse pensioen kan alles.

Voormalig ABP-bestuurders Jelle Mensonides en Jean Frijns schreven op Mejudice een artikel waarin ze dit keurig aantonen. Pensioenfondsen kunnen zich aan hun beloftes houden, stellen de oudgedienden op de debatwebsite, juist door zich er niet aan te houden.

Om deze paradox te ontrafelen volgt hier eerst (sorry) een superkort college pensioenbeloftes. Pensioenfondsen hebben hun deelnemers jarenlang een bepaald nominaal pensioen beloofd; een pensioen in euro’s, dus zonder inflatiecorrectie. Dit is een harde belofte. Om zeker te zijn dat een fonds dat ook kan waarmaken, zou de premie van werknemers eigenlijk risicoloos moeten worden belegd, bijvoorbeeld in veilige staatsobligaties. Want gokken met geld dat je later zeker moet uitkeren, dat kan natuurlijk niet.

Maar behalve die harde belofte van een nominaal pensioen, formuleerden de meeste fondsen ook een ambitie om voor inflatie te corrigeren. Hiervoor wordt echter geen extra premie geïnd. Nee, om deze zogenoemde indexatie te kunnen betalen zijn fondsen toch wat risicovoller gaan beleggen, in de hoop op meer rendement.

De toezichthouder vindt dat op zich prima, mits het fonds de harde belofte maar garandeert. Want als een fonds na zeven vette jaren op de beurs te enthousiast gaat indexeren, zou er tijdens de zeven magere jaren wel eens te weinig in kas kunnen zitten voor de nominale toezegging.

Vandaar dat als wordt gekeken of een fonds genoeg geld heeft, de toezichthouder met de risicovrije rente rekent, en niet met het werkelijke rendement. Pas als er volgens deze berekening voldoende in kas zit, mag een fonds beginnen met indexeren. Komt uit deze berekening dat er zelfs niet genoeg is voor de harde belofte, dan kan een fonds verplicht worden om te korten, zowel op de huidige (nominale) uitkering van gepensioneerden als op de toekomstige pensioenen van werkenden.

Op die laatste bepaling bouwen Mensonides en Frijns hun paradox. Er kan in het uiterste geval wel degelijk gekort worden op het nominale pensioen, redeneren ze. Het is de facto dus geen harde belofte. En dan is het ook niet nodig om te rekenen met de risicovrije rente, maar kan een hogere rekenrente worden gebruikt. Zo is er op papier meer geld in kas, hoeft er nu niet te worden gekort en kan er wel worden geïndexeerd. Door in theorie te korten, hoeft dat in de praktijk juist niet!

Het is een knap staaltje redeneerkunst. Maar met retorica komt er natuurlijk geen cent extra in de pensioenpotten. Een hogere rekenrente betekent: nu geld uitkeren in de hoop op rendement later. Als ik een jonge, premiebetalende werknemer was, zou ik me zorgen maken.

(FD)

Naschrift:

ESB-hoofdredacteur Jasper Lukkezen schreef dit stuk als reactie.

En 50Plus vond – uiteraard – dat ik er helemaal niets van snapte.
Wat dan weer tot dit getwitter leidde.

 

Geen vakman meer te vinden? Misschien moet u ze dan eens een stevige opslag geven!

Het is officieel: de Nederlandse arbeidsmarkt is nu gespannen. Volgens de ‘Spanningsmeter’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek verdiende de situatie eind 2016 geleden nog de kwalificatie ‘niet gespannen’. Gedurende 2017 was er sprake van ‘toenemende spanning’. En we eindigden dat jaar met een ‘gespannen’ arbeidsmarkt. Dat is voor het eerst sinds 2008.

Het CBS stelt deze gespannen situatie vast door te kijken naar het werkloosheidspercentage en het aantal vacatures als percentage van de gemiddelde werkgelegenheid. De eerste indicator is snel gedaald, de tweede gestegen, het resultaat is een gespannen arbeidsmarkt. Maar om dat te weten hoef je eigenlijk geen sommetjes te maken. De spanning kun je ook zo voelen, door met ondernemers en personeelsfunctionarissen te praten. Dan gaat het al snel over onvervulbare vacatures, dure wervingsacties en haastig opgestarte scholingstrajecten.

Het lijkt wel 2006. Momenteel zijn er in Nederland achttien werklozen voor iedere tien vacatures. Dat is precies dezelfde verhouding als in de tweede helft van 2006. En ook toen raakte men niet uitgesproken over de hoogspanning op de arbeidsmarkt.

‘Werkgevers schreeuwen om mensen’, kopte deze krant in de herfst van 2006. En: ‘Aantal vacatures op recordniveau’. Het ging dat najaar over premies van €500 die werden betaald aan sollicitanten en over accountantskantoren die van de zaterdag een werkdag maakten. Maar vooral ging het over het nijpende gebrek aan vakmensen. Vooral in de ICT, de bouw en de horeca.

 

Anno 2017 zijn het weer precies deze drie sectoren waarin de krapte het meest wordt gevoeld. Aan ICT’ers is een schreeuwend gebrek; van elke 1000 banen in deze sector staan er nu 57 open. Dat is zelfs nog iets meer dan de 55 vacatures per 1000 banen van twaalf jaar geleden. In de bouw zijn er op iedere 1000 banen 46 vacatures. En in de horeca staat deze zogenoemde vacaturegraad op 41. Dat was in 2006 respectievelijk 44 en 39.

Alsof er nooit een crisis is geweest. Twaalf jaar geleden zagen we grote tekorten. Daarna is iedereen in overlevingsstand gegaan vanwege de recessie. En nu we weer uit de crisis zijn, zijn ook de tekorten weer gewoon terug.

Eerlijk gezegd vind ik dat nogal schokkend. Want wat hebben ondernemers, managers en beleidsmakers al die jaren gedaan? Waarom is er in de tussentijd geen structureel beleid gemaakt om iets aan de potentiële tekorten te doen? Nederland heeft zich door de crisis in slaap laten sussen. We hebben vooral afgewacht, zo lijkt het. Zelfs van het meest voor de hand liggende mechanisme, relatieve loonveranderingen, werd nauwelijks gebruikgemaakt. Wie krapte in de sector wil bestrijden, zal stevig moeten betalen. Alleen zo worden jongeren naar de juiste opleidingen geloodst, kiezen schoolverlaters voor sectoren met schaarste en worden werknemers uit krimpsectoren weggelokt. De cijfers over loon- en baangroei tussen 2006 en nu laten zien dat dit mechanisme in Nederland zeer gebrekkig werkt.

Want waar gingen de lonen het hardst omhoog? In de financiële sector, waar de vacaturegraad juist enorm daalde en de werkgelegenheid afnam. Precies in deze sector, die geen mensen aan moest trekken maar juist af moest stoten, steeg het maandloon (exclusief overwerk) sinds 2006 met maar liefst 39%. In de horeca, waar ondanks een enorme groei van de werkgelegenheid de vacaturegraad toch opliep, stegen de lonen slechts met 15%. Horeca was daarmee de marktsector met de laagste loongroei.

In de ICT stegen de lonen redelijk, waardoor wel wat nieuwe werknemers werden aangetrokken, maar lang niet genoeg om de vacaturegraad te laten dalen. ICT’ers gingen er gemiddeld minder op vooruit dan werknemers in de industrie, waar de werkgelegenheid sinds 2006 kromp en de vacaturegraad relatief laag was en is.

Al met al lijkt er in Nederland nauwelijks een relatie te zijn tussen schaarste, banengroei en loonstijging. De spanning op de arbeidsmarkt loopt op, maar niemand slaagt er in het ventiel open te draaien. Kom op ondernemers, als je echt kans wil maken op die schaarse computerexpert, timmerman of chef-kok, trek dan ruimhartig de portemonnee!

(FD)

Trumpiaanse tekorten

Het wordt toch pas 2039. Pas in dat jaar zal de Amerikaanse overheid het tekort op de begroting hebben weggewerkt.

President Donald Trump had eerder nog beloofd dat de federale begroting over tien jaar weer glad zou lopen. Maar op die belofte kwam zijn hoofd begrotingszaken, Mick Mulvaney, maandag terug. Er komt nog tien jaar bij, zodat pas in het jaar 2039 – Trump is dan 92 jaar oud, bij leven en welzijn – de belastinginkomsten weer toereikend zijn om de uitgaven te dekken.

Mulvaney benadrukt overigens dat hij nog steeds een tegenstander van tekorten is.

‘Ik zal altijd een “deficit hawk” zijn. Ik ben het vandaag, ik was het gisteren en zal het morgen ook zijn’, aldus de man die in 2013, als congreslid van de Republikeinse partij, Obama dwong tot extra bezuinigingen. Maar soms neemt het pad naar begrotingsevenwicht blijkbaar een twintig jaar durende omweg.

Eerst moet het tekort flink stijgen – in 2019 loopt het volgens planning op naar $1200 miljard – zodat de economie lekker gaat groeien en er zoveel meevallers op de begroting verschijnen, dat het tekort verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan moet die zon wel twintig jaar lang schijnen, maar daar kunnen we volgens de sommetjes van het Witte Huis wel op rekenen.

Tegelijk met deze zonnige voorspelling kwam Trump met een waarschuwing voor het buitenland. Donkere wolken pakken zich samen boven de landen die meer naar de VS exporteren dan vice versa.

Zij krijgen te maken met nieuwe importheffingen, want de Amerikanen willen niet langer de gekke henkie van de internationale handel zijn. Volgens Trump verliest zijn land enorme hoeveelheden geld aan landen als China, Mexico en Japan en dat moet stoppen.

Het grote tekort op de handelsbalans van de VS is Trump al jaren een doorn in het oog, en tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij het verschil tussen import en export snel kleiner te maken. Maar in de afgelopen dertien maanden heeft blijkbaar niemand hem duidelijk kunnen maken dat verkleinen van het handelstekort alleen lukt als tegelijk het tekort op de begroting wordt aangepakt.

Een land dat meer invoert dan het zelf uitvoert is immers automatisch ook een land dat meer uitgeeft dan het zelf produceert en zelf verdient. Wie zijn handelstekort wil verkleinen zal zijn uitgaven en inkomsten meer met elkaar in evenwicht moeten brengen. Daarom zijn het tekort op de lopende rekening van de handelsbalans en het tekort op de overheidsbegroting twee zijden van dezelfde medaille.

Het handelstekort van de VS moet omlaag, op dat punt zijn de meeste economen het met Trump eens. Maar diezelfde economen weten sinds deze week dat ze daar minstens tot 2039 op zullen moeten wachten.

Wie legt het Trump uit?

(FD)

Drie jaar en tweeduizend miljard euro later en nog steeds is niet duidelijk of het opkopen van obligaties helpt

De Europese economie groeit zo gezond dat de hardliners binnen de Europese Centrale Bank zich weer roeren. Onze eigen Klaas Knot roept al een tijdje dat er geen reden is door te gaan met het opkoopprogramma. Zijn Duitse en zijn Oostenrijkse collega zeggen het hem na. En zelfs de Franse ECB-bestuurder Benoît Coeuré ziet het einde van ‘kwantitatieve verruiming’ (in jargon: QE, quantitative easing) naderen.

In oktober vorig jaar beloofde ECB-president Mario Draghi nog dat het opkopen in elk geval tot september 2018 zou doorgaan, dus daar lijkt voor de monetaire hardliners binnen de ECB weinig aan te doen. Maar direct na september moet het dan ook maar meteen voorbij zijn. Geen langzame afbouw, maar in een keer stoppen.

Mocht dat gebeuren, dan zijn we dus slechts zeven maanden verwijderd van het einde van Europa’s extreemste monetaire experiment ooit. In totaal is er voor ruim meer dan €2000 mrd aan staats- en bedrijfsobligaties opgekocht. Allemaal met het doel om de inflatie omhoog te krijgen, zodat het eurogebied een neerwaartse spiraal van deflatie en recessie zou kunnen vermijden.

Experiment geslaagd, zou je kunnen concluderen. Want voor Japanse toestanden moet je anno 2018 niet in Europa zijn. De economie groeit, de werkloosheid daalt en ondernemers zijn vol optimisme. Draghi kwam, zag en overwon. Zijn methode was onorthodox, maar het deflatiespook is verslagen. Dat klinkt mooi. Maar ik heb mijn twijfels.

Het verhaal van Draghi was altijd: de inflatie is gevaarlijk laag, deflatie dreigt. Daardoor is de reële rente – dat is de nominale rente minus de inflatie – te hoog om de economie weer op gang te krijgen. De ECB kan met het normale beleid niets doen, want de beleidsrente staat al op nul. Dus zijn nu onorthodoxe maatregelen nodig om de inflatie op te drijven zodat de economie weer kan groeien. QE leidt tot inflatie, inflatie leidt tot lage reële rente en dat zorgt vervolgens voor investeringen door bedrijven en extra uitgaven door consumenten en dat zorgt weer voor nieuwe inflatie, net zolang tot de inflatiedoelstelling van de ECB weer is bereikt.

Voor alle duidelijkheid: Draghi sluit met deze argumentatie aan bij de mainstream van de monetaire theorie, dus het was niet uit persoonlijk hobbyisme dat de ECB het opkoopprogramma startte. Maar om te beoordelen of de analyse ook echt klopt en QE noodzakelijk was, is het niet voldoende om te wijzen op de gezonde economische groei van dit moment. Dat kan immers ook andere oorzaken hebben.

Nee, belangrijk is ook om te kijken naar de inflatie zelf. Heeft QE de inflatie in het eurogebied duidelijk aangewakkerd? Ik betwijfel dat. Natuurlijk, met 1,3% staat de Europese inflatie nu een stuk hoger dan de minus 0,1% van maart 2015, toen het opkopen begon en ook hoger dan de (plus) 0,4% van augustus 2014 toen Draghi voor het eerst hintte op QE. Maar dat verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de olieprijs.

Kijken we naar de kerninflatie (dat is inflatie zonder energie- en voedselprijzen), dan blijkt het effect van QE veel kleiner. In augustus 2014 bedroeg die kerninflatie 0,9%. Bij de start van het opkoopprogramma, zeven maanden later, was dat 0,6%. Toen weer een jaar later het maandelijkse opkoopbedrag werd verhoogd van €60 mrd naar €80 mrd was de kerninflatie 1,0%. En toen dat in 2017 werd teruggedraaid was dat 1,2%. Afgelopen maand daalde de kerninflatie weer naar 1,0%. Dat is dus €2000 mrd aan opgekochte obligaties, voor enkele tienden procentpunten extra inflatie.

Het lijkt mij nogal stevig aan de prijs. Misschien dat het onorthodoxe beleid wel via andere wegen de economie heeft aangejaagd. Via hogere beurskoersen, hogere huizenprijzen, nieuw vertrouwen in de toekomst. Dat kan allemaal. Maar hogere inflatie waar het bij de start allemaal om te doen was, dat heeft QE niet geleverd. Een experiment waarvan na drie jaar en duizenden miljarden euro’s nog steeds geen duidelijk effect aan te tonen is, daar moeten we misschien maar gewoon mee stoppen. Niet in september, maar per direct.

(FD)

Kindgebonden isolatietoeslag

Een minister voor klimaat, een nationaal klimaat- en energieakkoord, jaarlijks 50.000 woningen van het gas, een CO2-minimumprijs, meer wind op zee, een kilometerheffing voor vrachtwagens en een dreigement met een vliegbelasting te komen als internationale afspraken over schoner vliegen niet lukken. Blader door het regeerakkoord en je struikelt over verwijzingen naar de donkergroene duurzame ambities van Rutte III.

Natuurlijk, papier is geduldig en we moeten nog maar zien of het allemaal echt van de grond komt. Maar de wil om serieus werk te maken van de energietransitie spreekt in elk geval uit de tekst. Bij de milieubeweging zullen ze toch wel hebben geglimlacht toen het regeerakkoord naar buiten kwam.

Maar inmiddels staan de mondjes weer zuur. Want dat ambitieuze energie- en klimaatbeleid van Rutte III, gaat dat niet zorgen voor meer ongelijkheid? Draaien niet juist arme Nederlanders er voor op? Jawel, zegt Milieudefensie. Veel mensen hebben geen geld voor warmtepompen en isolatie. De armste huishoudens worden relatief het hardst geraakt door de groene plannen van het kabinet, blijkt uit een berekening van onderzoekbureau CE Delft. Milieudefensie-directeur Donald Pols concludeert: ‘Rutte III kiest er voor om de zwaarste lasten op de zwakste schouders te leggen.’

Dat klinkt niet best. Als de conclusie klopt, dan moeten we daar zeker wat aan doen. Maar niet op de manier die Milieudefensie wil. Pols wil een ‘eerlijk energieakkoord’, waarbij lage inkomens worden ontzien. Maar wat we nodig hebben voor een snelle energietransitie is een akkoord dat die transitie zo voortvarend en efficiënt mogelijk laat verlopen. Een akkoord louter gericht op de energie- en klimaatdoelstellingen van het kabinet en het akkoord van Parijs. Hoe ambitieuzer hoe beter. Alles moet uit de kast. Grote en kleine bedrijven, rijke en arme huishoudens, ze moeten allemaal aan de bak om de energietransitie mogelijk te maken.

Daarom moeten er met zo’n akkoord juist niet ook nog allerlei andere fraaie doelstellingen worden nagestreefd, bijvoorbeeld over een eerlijke inkomensverdeling in Nederland. Wie het klimaat wil redden en met dezelfde maatregelen de armoede wil bestrijden, doet beide maar half.

Moet er dan geen aandacht zijn voor de koopkrachteffecten van het energiebeleid? Natuurlijk wel. Maar daar gaat niet minister Wiebes van Klimaat over, maar minister Koolmees van Sociale Zaken en zijn collega Hoekstra van Financiën. Samen hebben zij een uitgebreid arsenaal aan wapens om onrecht te bestrijden. Belastingen, subsidies, uitkeringen, toeslagen, bijzondere regelingen, vrijstellingen, er is geen land waar de overheid aan zoveel knoppen kan draaien om de koopkracht te finetunen. Daar is geen inkomensafhankelijke warmtepomp, kindgebonden isolatietoeslag of progressief elektriciteitstarief voor nodig.

(FD)

Vijftien kwartalen op rij met groei, maar nog (lang) geen record

In het vierde kwartaal van 2017 groeide het Nederlandse bbp met 0,8%. Het was het 15e achtereenvolgende kwartaal met economische groei.

Is dat veel? Jazeker. Maar is het een record, vroeg Yama Radfar op twitter.

Schermafbeelding 2018-02-14 om 10.42.30

Het antwoord luidt ontkennend. Tussen 1960 en nu waren er drie langere perioden met ononderbroken groei. O.b.v. cijfers van  OESO en CBS maakte ik het volgende lijstje:

Schermafbeelding 2018-02-14 om 10.32.44

Onbedreigd op plaats 1 staat de ongekend lange periode van hoogconjunctuur tijdens Paars 1 en 2 (u weet wel, van die ‘Puinhopen van acht jaar Paars’…). Tussen 1994 en 2001 was er niet één kwartaal met krimp.

Op 2 de periode tussen 2003 en 2007 (17 kwartalen). De kredietcrisis maakte een einde aan deze reeks. De derde plaats is voor 1987 tot en met  1990 (16 kwartalen.)

De huidige periode van opgaande conjunctuur komt op plaats 4/5. Maar er is duidelijk ruimte voor een stijging. Als de groei nog even doorzet, staan we aan het einde van de zomer op de tweede plaats.

 

De hardwerkende Nederlander maakt weinig uren, maar presteert best veel in die beperkte tijd

Veel Nederlandse vrouwen werken in deeltijd. Niet alleen als ze kinderen hebben, ook kinderloze vrouwen werken veel minder vaak vijf dagen per week dan mannen. Dat verschil ontstaat al bij de eerste baan na de opleiding en blijft vaak in de rest van de loopbaan bestaan. Daardoor zijn vrouwen in Nederland minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Gemiddeld uiteraard, want er zijn ook vrouwen die hun hele leven voltijds werken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht deze cijfers afgelopen week naar buiten en dat leidde tot ophef. Die ophef verbaasde mij, want de feiten zijn al jaren bekend. In 2008 presenteerde de Taskforce DeeltijdPlus – onder leiding van het huidige Kamerlid Pia Dijkstra, toen nog Avro-presentatrice – een eindrapport met identieke conclusies: vrouwen werken relatief weinig uren, ook als ze geen zorgtaak hebben, waardoor ze vaak economisch onzelfstandig zijn. Zijn de kinderen het huis uit, schreef de Taskforce, dan zien veel vrouwen dat niet als kans om aan de eigen loopbaan te werken, maar als het moment om ‘eindelijk aan zichzelf toe te komen’.

Leukere dingen

Er is in tien jaar weinig veranderd. Niet aan de voorkeur van vrouwen voor deeltijdwerk en ook niet aan het idee dat wie weinig uren maakt lekker aan zichzelf kan toekomen. Als reactie op de SCP-cijfers verschenen ingezonden stukken in de krant van vrouwen die de voordelen van de korte werkweek bezongen. Zo was daar de in deeltijd werkende Marloes van Raamsdonk die zich in de Volkskrant afvroeg: ‘Waarom fulltime werken als het niet nodig is? Er zijn zoveel leukere dingen in het leven dan geld verdienen en carrière maken.’

En dat is natuurlijk zo. Bij mij borrelde wel even de vraag op of de brievenschrijvers die vandaag roepen dat vrouwen lekker moeten genieten van een korte werkweek, dezelfde zijn die morgen hun beklag doen over het tekort aan vrouwen in de top. Maar die borreling slikte ik uiteraard snel in. Ik kijk wel mooi uit.

Grieken

Nee, dan kijk ik liever met een genderneutrale blik naar de werkuren van Nederlandse werknemers. Hoe hard werkt de hardwerkende Nederlander (m/v) vergeleken met inwoners van andere Europese landen? Dat blijkt tegen te vallen. Volgens cijfers van Eurostat werken Nederlanders gemiddeld 1347 uur per jaar. Alleen Duitse werknemers verschijnen nog minder uren op het werk. We maken minder uren dan de Fransen, minder dan de Belgen en veel minder dan de Britten. De gemiddelde Griek werkt zelfs ruim een kwart meer uren dan wij.

Dat komt door al die deeltijders, zegt u misschien. Die halen het Nederlandse gemiddelde omlaag. Daar hebt u gelijk in. Nederland is de Europese deeltijdkampioen. Bij ons draait volgens de Oeso meer dan 37% van de werknemers een onvolledige werkweek. Nummer twee, het Verenigd Koninkrijk staat met nog geen 24% op ruime afstand. In Duitsland werkt 22% in deeltijd, in België nog geen 18%.

Voltijdwerkers

Maar dat is niet de enige verklaring voor het relatief lage aantal werkuren per jaar. Voltijdwerkers werken bij ons relatief weinig uren. De Nederlandse voltijdwerkweek beslaat in de praktijk gemiddeld 39 uur, meldt Eurostat. Dat is meer dan in Denemarken en Italië, net zo veel als in Frankrijk, maar minder dan in alle andere EU-landen. Een Duitse voltijder werkt 40,4 uur per week, een Griek 41,2 uur en een Brit zelfs 42,3 uur.

Nederlandse werknemers werken dus veel in deeltijd en ook onze voltijdwerkers hebben een relatief korte werkweek. Is dat erg? Dat hoort u mij niet zeggen. We zijn dan misschien geen harde werkers; we werken wel slim. Dankzij scholing, efficiënte organisatie en veel investeringen, produceren Nederlanders per uur 12,5% meer dan het gemiddelde in het eurogebied. Dat is overigens minder dan in België en ongeveer net zoveel als Duitsland en Frankrijk. Onze productiviteit ligt wel duidelijk boven die van Oostenrijk, Italië en Spanje. De ‘slim werkende Nederlander’, daar zou het SCP eens een rapport over moeten schrijven.

(FD)

journalist en econoom