Ontslag van de ceo helpt meestal niks

Topman Martin Winterkorn probeerde de dans eerst nog met een nederig excuus te ontspringen. De 68-jarige professor doctor ingenieur zat recht voor de camera en betuigde zijn diepe spijt over de bedrieglijke praktijken van Volkswagen. Het filmpje deed denken aan de excuusvideo die Rabobank-topman Piet Moerland tijdens de Libor-affaire de wereld instuurde. Onhandig, pijnlijk en bovenal nutteloos.

Want net als bij Moerland was er voor Winterkorn geen houden meer aan. Vijf dagen na het uitbreken van ‘Dieselgate’ stuurden de commissarissen hem naar huis.

Radicale omslag
Het zal ongetwijfeld niet bij dit ene ontslag blijven. Zo’n groot schandaal tast uiteindelijk de geloofwaardigheid van iedereen in de top aan. Er zal een roep komen om cultuurverandering bij VW, een radicale omslag in het denken en een nieuwe bedrijfsstrategie. Dat proces kan niet geloofwaardig worden geleid door de oude leiders.

Maar op korte termijn is het wegsturen van Winterkorn vooral crisismanagement. Er is bij de commissarissen altijd de hoop dat met het offeren van de hoogste baas, de storm zal gaan liggen en de beurskoers uit de vrije val komt.

Ontslag
Hoe realistisch is die hoop? Is ontslag van de ceo goed voor een bedrijf? Er is niet veel, maar wel wat serieus onderzoek gedaan naar die vraag. De voorlopige conclusie luidt dat ontslaan van de topman niets helpt.

Voordat ik dat onderzoek bespreek, eerst de harde cijfers. PWC publiceert ieder jaar een onderzoek naar vertrekkende ceo’s van de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Dit onderzoek startte in 2000, dus inmiddels is er een database met vijftien jaar aan informatie opgebouwd.

Schermafbeelding 2015-10-04 om 12.03.20

Zittingsperiode
Daaruit blijkt dat in West-Europa en Noord-Amerika jaarlijks gemiddeld 13,5% van de ceo’s het bedrijf verlaat. De gemiddelde zittingsperiode is dus ongeveer zeven à acht jaar. De meeste ceo’s die hun post verlaten, doen dat vrijwillig. Daarnaast stapt jaarlijks gemiddeld bijna 7% van de ceo’s van grote West-Europese bedrijven op volgens planning. Ze gaan met pensioen of vinden in goed overleg een andere baan. In de Verenigde Staten en Canada is dat zelfs 7,6%.

Pakweg 2,5% van de ceo’s moet jaarlijks het veld ruimen vanwege een fusie of overname. En ruim 4% (West-Europa) en 3% (Noord-Amerika) van de ceo’s wordt jaarlijks met harde hand het bedrijf uitgewerkt. Het opvallende is dat dit percentage in Europa hoger is dan in Amerika. De afrekencultuur zou in de Nieuwe Wereld groter zijn dan in de Oude. Maar in werkelijkheid lijkt het dus eerder andersom.

Helpt het ook? Volgens onderzoek van Margarethe Wiersema, hoogleraar aan de University of California, gaat een bedrijf in elk geval niet beter presteren na het wegsturen van de ceo.

Operationele winst
Op basis van een onderzoek naar ontslagen bij 500 grote Amerikaanse bedrijven stelt zij dat bij bedrijven die de ceo ontslaan, de operationele winst in de twee volgende jaren niet verbetert. Niet ten opzichte van de eerdere prestaties onder de oude ceo, en ook niet ten opzichte van andere bedrijven in de sector.

Ze doen het zelfs slechter vergeleken met bedrijven die een geplande en vrijwillige overgang naar een nieuwe ceo doormaken. Wiersema concludeert: ‘Ik heb geen enkele maatstaf kunnen vinden die aangeeft dat ontslag van de ceo een positief effect heeft op de prestaties van het bedrijf.’

Traumatisch
Ontslag van de topman is een traumatische ervaring voor een bedrijf, stelt Wiersema. Commissarissen reageren vaak te impulsief op de externe druk van beleggers en analisten, waardoor ontslag en opvolging slecht worden gemanaged. De wens om de buitenwereld tevreden te stellen regeert, en men kiest vaak voor een ongeschikte maar bekende buitenstaander in plaats van een opvolger van binnen het bedrijf.

Die laatste fout lijkt Volkswagen niet te maken. Winterkorn is opgevolgd door insider Matthias Müller de huidige baas van dochterbedrijf Porsche. Dat is goed voor de continuïteit van het bedrijf, zou Wiersema zeggen. Maar misschien is het niet continuïteit, maar juist disruptie dat Volkswagen nu nodig heeft.

Dieselgate

Volkswagen heeft vals gespeeld. Volkswagen heeft gesjoemeld met de testresultaten. In een eigen verklaring heeft VW het over ‘manipulaties’. De Financial Times noemt het ‘cheating’, terwijl de Volkskrant schrijft over ‘slinkse software’ in de diesels van het Duitse automerk.

Maar dit klinkt mij allemaal veel te sympathiek. Alsof de autoproducent een kwajongen is die met z’n hand in de koektrommel is betrapt, een doerak die het antwoord op de moeilijkste vraag in het wiskundeproefwerk van zijn buurman heeft overgeschreven. Leuk geprobeerd, maar we hebben je betrapt! Volgende keer beter.

In werkelijkheid heeft Volkswagen de boel op onbeschaamde wijze bedrogen. De software in de zogenaamde Clean Diesels was zo afgesteld dat de auto zeer weinig stikstofoxide uitstootte als hij aan testapparatuur werd gekoppeld. Bij normaal gebruik gingen de remmen los en was de emissie tot 40 keer hoger.

Dat is puur bedrog. Zowel de overheid als de klant is op grove wijze misleid. In een markteconomie is dat een doodzonde. Een markt kan alleen goed werken als koper en verkoper elkaar kunnen vertrouwen. Dat hoeft geen naïef vertrouwen te zijn. Integendeel, transparantie en controle zijn essentieel voor dat vertrouwen.

Wie dat systeem opzettelijk saboteert, speelt niet vals, maar ondermijnt de vrije markt en gooit zand in de kapitalistische welvaartmachine. Geen wonder dat de Amerikanen Volkswagen keihard willen aanpakken. Dit gaat veel verder dan een paar microgrammen extra uitstoot.

Meer dan terecht dat Volkswagen-ceo Martin Winterkorn op de schopstoel zit, er zullen nog wel meer koppen rollen. De miljardenboete die het bedrijf in de VS boven het hoofd hangt is ook zeer terecht. Daarbij is het buitengewoon ironisch, dat een Europees bedrijf zich op deze manier misdraagt in de VS. De tegenstanders van het vrijhandelsverdrag TTIP, waarover de EU met de VS onderhandelt, maken ons juist graag bang voor de gewetenloze Amerikaanse multinationals.

Als die machtige bedrijven vrij spel krijgen op onze markten, zullen ze ons bedelven onder chloorkippen, hormoonkoeien en genetisch verknutselde maïs. Want Amerikaanse bedrijven zijn niet te vertrouwen en hebben hun eigen overheid dankzij lobby en schenkingen in de achterzak. Daarom moeten we in Europa vooral onze eigen regels blijven maken, vinden de TTIP-tegenstanders, en ons niet uitleveren aan de zwakke Amerikaanse toezichthouders.

Wat een grap! Terwijl de Duitse politiek in Brussel slappe emissienormen afdwingt om de eigen auto-industrie te helpen, pakt de Amerikaanse overheid onze bedriegende bedrijven keihard aan. De vrije markt heeft een strenge marktmeester nodig, en dat kan beter een compromisloze Amerikaan dan een meebuigende Europeaan zijn.

(eerder in FD)

Kabinet draait kachel hoger in zomer en lager in winter

Duizend euro voor iedere werkende Nederlander. Dat beloofde Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne van 2012. We hebben er even op moeten wachten en de lasten werden in de tussentijd juist fors verhoogd. Maar in 2016 is het dan eindelijk zover: het duizendje komt er aan. Althans, voor iedereen die inkomstenbelasting betaalt en in de vierde belastingschijf valt.

De derde schijf van de inkomstenbelasting wordt verlengd, zo bleek op Prinsjesdag, met €8.836. Dat betekent dat iedere Nederlander die volgend jaar €66.421 of meer verdient, in 2016 €1.047 minder belasting betaalt.

Natuurlijk, er zijn ook lastenverzwaringen voor de hoger inkomens, zoals de afbouw naar nul van de algemene heffingskorting. En mensen met vermogen boven een kwart miljoen gaan meervermogensbelasting betalen. Maar zo ongeveer een duizendje moet er voor de meeste hogere inkomens toch wel inzitten. Lagere inkomens krijgen er in absolute bedragen lang niet altijd een bedrag met drie nullen bij, maar relatief gaan ze er in veel gevallen nog meer op vooruit. De arbeidskorting gaat flink omhoog en de tweede en derde belastingschijf omlaag met bijna 2%. Alles bij elkaar verlaagt het kabinet de lasten met zo’n vijf miljard euro. Na jaren van zure lastenverhogingen is het eindelijk tijd voor het zoet. Lekker!

Iedereen tevreden. Behalve de economen. Want laat het maar aan het economenvolkje over om het begrotingsfeestje te verzieken. De overheid stimuleert de economie op het verkeerde moment, zeggen ze zuur. Dit is procyclisch beleid. Kijk maar naar het structurele begrotingstekort, dat loopt in 2016 verder op. Potverteren!

Ik ben ook een econoom. Dus ik zing met plezier in dit koortje mee. Het kabinet laat inderdaad op het verkeerde moment de begrotingsteugels vieren, en schendt daarmee niet alleen de Europese, maar ook de eigen begrotingsregels.

Op het eerste gezicht levert het kabinet uitstekend werk. Het begrotingstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bbp. Dat is ruim onder de 3%-grens van het Stabiliteitspact en veel beter dan het tekort van 4% waarmee Rutte 2 moest beginnen. Maar onder het glimmende chroom van dit percentage treedt roestvorming op. Het tekort daalt alleen maar omdat de conjunctuur meezit. Zonder meevallers zou het tekort juist zijn opgelopen.

Dat is te zien aan de ontwikkeling van het zogenoemde structurele begrotingstekort. Dit is het tekort geschoond voor de invloed van de conjunctuur, en geeft aan hoeveel de overheid zou moeten bij lenen als de economie met een gemiddeld tempo zou zijn gegroeid. Er zitten vele haken en ogen aan het bereken van dit structurele tekort, want uiteindelijk is het een theoretische constructie. Maar volgens de Europese methode en definitie, loopt het structurele tekort van Nederland volgend jaar op van 0,8% naar 1,1%. De meevallers worden dus nog sneller uitgedeeld dan ze ontstaan.

Schermafbeelding 2015-10-01 om 12.13.35

Daarmee zondigt het kabinet tegen de Europese regels, die een daling van het structurele tekort naar 0,5% voorschrijven. Bovendien is de lastenverlichting in strijd met de afspraken in het regeerakkoord van Rutte 2. Inkomstenmeevallers mogen slechts voor een kwart worden gebruikt voor lastenverlichting, de rest moet naar de staatsschuld, en dan nog alleen als er sprake is van een meerjarig begrotingsoverschot, schrijft het regeerakkoord voor. Aan die voorwaarden wordt allerminst voldaan.

Maar je kunt het Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem eigenlijk niet kwalijk nemen. Het is voor politici nu eenmaal moeilijk om in goede tijden zuinig te zijn. Dat is niets nieuws. Het Centraal Planbureau publiceerde op Prinsjesdag een onderzoeknaar het Nederlandse begrotingsbeleid sinds 1970. Daaruit blijkt dat in 50% van de begrotingsjaren de overheid procyclisch beleid oerde. Dat betekent dat men in slechte tijden bezuinigde, en in goede tijden stimuleerde. De kachel ging hoger in de zomer en lager in de winter.

Schermafbeelding 2015-10-01 om 12.13.45

 

Schermafbeelding 2015-10-01 om 12.14.09

Tijdens opgaande conjunctuur trapte de overheid slechts in 15% op de rem. Tijdens laagconjunctuur werd er maar in een kwart van de jaren extra gestimuleerd. Verstandig begrotingsbeleid voeren is voor politici blijkbaar niet weggelegd.

Triomf

Vooral niet triomfantelijk doen. Geen vreugdedansjes, geen applaus voor jezelf en in vredesnaam dat koffertje niet boven het hoofd tillen. Het gaat beter met de Nederlandse economie, maar nog lang niet goed genoeg. De werkloosheid is nog veel te hoog en gaat veel te langzaam omlaag. De mensen in het land blijven nog wel even boos en ontevreden, dus niet te blij zijn met het economisch herstel. En vooral jezelf niet op de borst kloppen. Zo ongeveer luidden de communicatie-instructies voor ministers en staatssecretarissen die Frits Wester vorige week onthulde.

Tjonge, wat een droefenis. Ieder volk krijgt de leiders die het verdient en wij verdienen blijkbaar een stel houten klazen die hun succes niet durven te vieren. Kijk ze zitten, in de Ridderzaal, het chagrijn is door de communicatieadviseurs in dikke lagen op de koppen ge­kleid. In plaats van strakke maatpakken hadden ze beter het dikke, zwarte laken van hun calvinistische voorouders kunnen aantrekken, met de kragen zo hard gesteven dat glimlachen onmogelijk is. Tevredenheid is een doodzonde, blijdschap leidt naar de hel.

Ik ben niet bang voor de duivel, daarom schrijf ik het maar op: we kunnen blij zijn met de economische ontwikkeling in het huidige en in het volgende jaar. Het gaat goed met Nederland en de werkloosheid is helemaal niet zo schrikbarend hoog. Volgend jaar wordt het beste jaar sinds 2007. Slechts in twee jaren in deze eeuw was de economische groei hoger dan de 2,4% die het Centraal Planbureau voor 2016 verwacht.

Ook op de arbeidsmarkt gaat het snel de goede kant op. In januari 2008 hadden 8,28 miljoen Nederlanders een baan. In juli 2015 (het laatst bekende cijfer) was dat 8,21 miljoen. Het aantal werkende Nederlanders is nu dus slechts 70.000 lager dan in de tijd van door kredietzeepbel en huizenhausse kunstmatig opgepompte groei. Die 70.000 halen we volgend jaar makkelijk in en dan heeft Nederland de hoogste werkgelegenheid ooit.

Uit een ING-enquête van maandag blijkt dat Nederlanders liever meer banen dan meer koopkracht willen. Ze krijgen dit en volgend jaar allebei. Bravo! Dat de werkloosheid desondanks een kleine 300.000 personen hoger is dan begin 2008, komt niet omdat er per saldo zoveel banen zijn vernietigd, maar omdat er meer mensen zijn die willen werken. Vooral onder ouderen en vrouwen is de arbeidsparticipatie flink toegenomen — dwars tegen de crisis in.

Natuurlijk, de conjunctuur zit niet aan een touwtje en het herstel heeft meer te maken met de internationale conjunctuur en de verbeterde huizenmarkt, dan met kabinetsbeleid. Maar een vreugdedansje kan er toch wel af? We hebben de afgelopen zeven jaar bedroevend weinig te vieren gehad. Nu de economie eindelijk krachtig opleeft, mag de politiek ons daar heus wel enthousiast mee feliciteren.

(Verscheen eerder in het FD)

Economie van China gaat trager groeien, net als die van Nederland na 1970

Die harde landing van de Chinese economie, die komt er niet. De fundamenten van de Chinese economie zijn stabiel. Die stellige mededeling deed de Chinese premier Li Keqiang afgelopen donderdag tijdens het World Economic Forum in Dalian, een havenplaats in noordoost China. ‘The Annual Meeting of the New Champions’, was de officiële titel van de bijeenkomst, dus eigenlijk kon de premier ook niet anders dan optimistisch klinken, zoals dat van een nieuwe kampioen wordt verwacht.

Maar het optimisme van Li kan niet verhullen dat China momenteel matig draait. Zowel de export als de import daalt. De inkoopmanagersindex staat onder de kritieke grens van 50, hetgeen duidt op krimp van de industriële productie. De beurs is gekelderd, de munt gedevalueerd, en de zorgen over de snel gestegen schulden bij bedrijven en lokale overheden zijn groot. Of China dit jaar de beloofde 7% economische groei haalt, is twijfelachtig.

Volwassenwording
Is de Chinese economie een zeepbel die nu in slow motion barst, of zien we een gezonde transitie, de volwassenwording van de economie inclusief de bijbehorende lagere groei. Wie naar filmpjes op internet kijkt van lege winkelcentra en uitgestorven steden, en cijfers bekijkt over de rap opgelopen schulden, zal snel gokken op het eerste. Maar ik denk dat het transitieverhaal sterker is.

Al was het maar omdat een van ’s werelds beste economen deze transitie al in 2011 voorspelde. Dat jaar publiceerde Berkeley-econoom Barry Eichengreen het artikel When Fast Growing Economies Slow Down . Daarin doet hij verslag van een onderzoek naar omslagpunten in de economische ontwikkeling van snelgroeiende landen. Eichengreen vroeg zich af: bij welk bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking kan een land razendsnelle groei niet langer volhouden. Wanneer is het simpele imiteer-en-exporteer-model uitgewerkt? Valt er een bedrag te plakken op het omslagpunt van snelle naar trage groei?

Ja, dat kan, ontdekte Eichengreen. Samen met twee economen van de Universtiteit van Korea en de Aziatische Ontwikkelingsbank, bestudeerde hij de groeicijfers van een groot aantal Westerse en niet-Westerse landen vanaf 1957. Vervolgens berekende hij voor ieder land en ieder jaar de gemiddelde groei van het bbp per hoofd van de bevolking, telkens voor perioden van zeven jaar. Het jaar waarin die groei zeven jaar terugkijkend 2% hoger was dan zeven jaar vooruitkijkend, definieerde Eichengreen als het jaar van de omslag: het jaar waarop de snelle groeier een trage groeier werd.

$16.740
Voor Nederland, bijvoorbeeld, is dat jaar 1970. De zeven jaar ervoor nam het bbp per Nederlander met 4,5% toe, de zeven jaar na 1970 met slechts 2,1%. In de Verenigde Staten was de omslag in 1998, in Frankrijk in 1974.

Schermafbeelding 2015-09-21 om 10.58.00

Ook Japan maakte een grote omslag mee in 1970, toen de groei van het bbp per hoofd daalde van gemiddeld 9,5% naar 2,9%. Singapore volgde in 1984 en Zuid-Korea in 1997.

Schermafbeelding 2015-09-21 om 10.58.08

Telkens lag op het moment van de omslag het bbp per hoofd (omgerekend in dollars en gecorrigeerd voor inflatie) rond hetzelfde bedrag. Amerikanen verdienden wat meer dan dit gemiddelde toen de economie langzamer ging groeien, Japanners wat minder, maar in het algemeen kraakte de groei zo ergens tussen $15.000 en $18.000 per hoofd per jaar. Het is een verassend stabiele uitkomst. De onderzoekers durven zelfs het bedrag van $16.740 te noemen als gemiddeld omslagpunt, maar dat lijkt me overdreven precies.

Precies op tijd
Wat betekent dat voor China? Eichengreen schreef in 2011 dat het Chinese bbp in 2015 het omslagpunt zou bereiken en dat in 2015 dus de groei flink zou vertragen. Wie zei daar dat economen niet kunnen voorspellen? De groeivertraging van dit jaar komt precies op tijd.

Schermafbeelding 2015-09-21 om 10.58.17

Nu is de Chinese groei sinds 2011 al wat lager geweest dan Eichengreen toen dacht. Volgens de laatste cijfers van het Internationaal Monetair Fonds komt het bbp per hoofd pas in 2017 boven de $15.000 uit. Daar moet de Chinese premier zich dan maar aan vasthouden: misschien kan hij hopen op nog een jaar of twee met snelle groei. Maar dan is het voorbij.

Het platteland

Afstand is dood. Vermoord door het internet. Eind jaren negentig voorspelde de Britse journalist Frances Cairncross deze moord al in haar bestseller The Death of Distance. Dankzij het internet speelt locatie geen rol meer, stelde Cairncross.

Niemand hoeft meer in de file, want niemand hoeft zich meer te verplaatsen. En niemand hoeft meer naar een bedompt kantoor in een vieze stad. Werken kan immers overal, zolang er maar snel internet aanwezig is.

Geen speld tussen te krijgen, toch? Ik geloofde Cairncross op haar woord en kocht een leuk huis met ruim erf, een flink eind ten noorden van het Noordzeekanaal. Het internet is hier razendsnel. Deze column is sneller bij de redactie van het Financieele Dagblad dan ik op versturen kan klikken. Als de radio belt, kan ik dankzij Skype en een goede microfoon net doen alsof ik in de studio aanwezig ben. Bij breaking news trek ik snel een jasje aan en zit ik live bij RTL-Z in de uitzending. Dankzij het snelle internet kan ik overal zijn waar ik wil.

Heerlijk, want het leven is goed op het Hollandse platteland. De lucht is er schoon, het verenigingsleven bloeit en de buurman zegt vriendelijk goedendag als ik ‘s ochtends een vers speltbroodje (ja, dat heb je hier ook) haal bij de buurtbakker. Afstand is dood en ik dans vrolijk op het graf.

Maar ik dans wel alleen. Ergens in het begin van de nieuwe eeuw moet er een collectieve mail zijn verstuurd naar alle journalisten, schrijvers en andere ‘creatives’, met de mededeling dat het feestje van de nieuwe tijd in de stad zou worden gevierd. Alleen ik heb die mail nooit ontvangen.

Want de stad is hipper en drukker dan ooit en iedereen wil er wonen. Daar zijn de goede restaurants, daar zitten de meeste Belgische bieren onder de tap. De mooiste Rembrandts hangen er, de beste dj’s draaien er. Voor de jonge en ook voor de minder jonge professional lijkt de stad de enige relevante werkelijkheid. Het platteland is niet meer dan een moddervlek tussen de steden waar je 4G het niet goed doet.

Vandaar dat de huizen in Amsterdam nu al weer duurder zijn dan voor de crisis. De gemiddelde huizenprijs van € 297.000 is zelfs hoger dan ooit. Ook in Haarlem schieten de prijzen weer omhoog. In de stad raakt de woningmarkt alweer behoorlijk oververhit. Men betaalt weer absurde bedragen voor piepkleine appartementen, terwijl op het land de boerderijen geduldig wachten op de eerste kijker van het jaar.

Wij van het buitengebied zien de stadse fratsen op de huizenmarkt met stille verbazing aan. Eerst vechten om een paar dure vierkante meter woonruimte, en daarna schouder aan schouder de hippe millennial uithangen in een overvol zzp-cafe, met het gevaar dat je buurman zijn frappuccino omgooit over je dure Macbook. Luister, stedeling, afstand is dood! Heus, het is goed wonen in de moddervlek. En nee, mijn huis staat niet te koop, ik blijf.

 

 

(eerder hier)

Zo slecht gaat het niet met de Nederlandse industrie

Zo heeft de homepage van het CBS er lang niet uitgezien… Dat twitterde minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (@LodewijkA) vorige week. Hij deed er een overzicht van de laatste persberichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek bij, die een bijzonder zonnig beeld van de Nederlandse conjunctuur gaf.

Consumenten geven meer uit en zijn positiever. De werkloosheid is verder gedaald. De bouw boekt de grootste omzetstijging in tien jaar, terwijl in de toerismesector steeds meer mensen werk vinden. Het gaat beter met de economie, en dat wilde de minister even met ons delen. Geef hem eens ongelijk.

Helaas is er ook minder goed nieuws. Een belangrijk deel van de Nederlandse economie is de crisis nog niet te boven. De industrie produceert nu minder dan voor de kredietcrisis van 2008. De economie als geheel heeft de crisis inmiddels wel verteerd. Het bruto binnenlands product (bbp) heeft het hoogste peil van voor de crisis alweer bereikt – na zeven zeer magere jaren – maar, de industrie zit er nog 1,2% onder. Dat sombere nieuws meldden de economen van de ABN Amro afgelopen week. Asscher had even geen tijd om een screenshot van de ABN-website te twitteren.

Schermafbeelding 2015-09-18 om 14.21.37

Maar ik geef hem weer geen ongelijk. Want de bankeconomen stellen de zaak volgens mij iets te somber voor. Natuurlijk, de kredietcrisis heeft er bij de Nederlandse industrie hard ingehakt. In 2009 ging de wereldeconomie even hard in de achteruit, en kromp de productie van de Nederlandse industrie met maar liefst 8,6%. De economie als geheel kromp ook ongekend hard, met 3,3%, maar vergeleken met de industrie was dat kinderspel. De recessie van 2009 kwam uit het buitenland. Logisch dat de vaak internationaal opererende industriële bedrijven daar veel meer last van hadden dan bijvoorbeeld de bouw en de detailhandel.

De recessie van 2012 en 2013, daarentegen, kwam vooral vanuit het binnenland. De huizenmarkt klapte in elkaar en dat raakte in de eerste plaats de voor het binnenland producerende bedrijven. Bouw en detailhandel leden veel meer dan de industrie. Terwijl de industriële productie in de twee recessiejaren tezamen, daalde met 1,8%, kromp het bbp 2,3%. Zo beschouwt is het achterblijven van de industrie, dat ABN Amro vaststelt, eerder een erfenis van zes jaar geleden, dan een teken van zwakte in de industrie op dit moment.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat de industrie het nu relatief beter doet dan in voorgaande decennia. De de-industrialisatie van Nederland is al vele jaren bezig. We schuiven steeds verder op naar een diensteneconomie, en dat proces begon al na de eerste oliecrisis in 1973. Sindsdien blijft de groei van de industrie structureel achter bij die van de economie als geheel.

Schermafbeelding 2015-09-18 om 14.21.56

Tussen 1970 en 2000 steeg het bbp gemiddeld met 2,9% per jaar, maar de industriële productie met slechts 2,4%. Veranderende behoeften, stijgende lonen, globalisering en de opkomst van China, er zijn oorzaken genoeg aan te wijzen voor dit verschil.

Opvallend genoeg lijkt deze trend sinds de eeuwwisseling te keren. De industrie groeide tussen 2000 en 2014 jaarlijks gemiddeld met 1,4%, het bbp bleef daar met 1,2% bij achter. Relatief nam het belang van de industrie voor de Nederlandse economie deze eeuw dus (iets) toe.

Schermafbeelding 2015-09-18 om 14.22.03

Het is te vroeg om de re-industrialisatie van Nederland te gaan vieren. De typische huizencrisis, van de afgelopen jaren, die juist niet-industriële bedrijven raakte, vertekent misschien het beeld. Wellicht komen de dienstverlenende bedrijven binnenkort weer vol op stoom, en wordt de trend van de-industrialisatie hervat.

Aan de andere kant: er is op sectorniveau wel degelijk sprake van een herwaardering van de Nederlandse maakindustrie en misschien begint die ontwikkeling door te werken in de macrocijfers. De Chinese lonen stijgen snel en door robotisering wordt het loonkostennadeel van Nederland minder belangrijk. Er zijn bedrijven die na slechte ervaringen hun productie terug naar Nederland halen. En studenten kiezen liever voor de TU dan de economiefaculteit. Prachtig allemaal. Dat is wel een tweetje van Asscher waard.

(Verscheen eerder hier)

 

Tesla-taks

In de Amerikaanse staat Michigan is het verboden om een auto via internet te kopen. Sinds vorig jaar moeten alle autokopers in deze deelstaat van de Verenigde Staten naar de bestaande dealer. Veel automerken hebben een dealernetwerk, dus zo’n probleem lijkt dat niet. Maar er is één merk met alleen showrooms en een internetwinkel. Dat is Tesla. Deze bouwer van elektrische auto’s, verkoopt als enige direct aan de klant.

Ook in andere Amerikaanse staten gelden inmiddels anti-Tesla-wetten. New Jersey, Colorado, Texas, Arizona en Virginia verbieden directe autoverkoop.

‘Crony capitalism’, vriendjeskapitalisme, noemt jurist Daniel Crane, hoogleraar aan de universiteit van Michigan deze wetten in een recent onderzoeksverslag. Traditionele autofabrikanten en -dealers gebruiken hun politieke invloed om een nieuwe, bedreigende concurrent in de wielen te rijden. De consument is hiervan de dupe en de technologische doorbraak van elektrisch rijden wordt gehinderd.

Nee, dan Nederland. Hier doen we er juist alles aan om de elektrische revolutie aan te jagen. Volledig elektrische auto’s — de zogenoemde nul-emissie-auto’s — blijven onder het lage bijtellingstarief voor leaseauto’s van 4% vallen, zo bleek vorige week uit de Autobrief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, belast met fiscale aangelegenheden. Hybride auto’s worden duurder, schrijft Wiebes, maar zogenaamde ‘early adopters’, die kiezen voor volledig elektrisch rijdende auto’s, wil het kabinet onverminderd stimuleren.

Maar de term ‘onverminderd’ blijkt betrekkelijk. De 4%-bijtelling geldt alleen voor elektrische auto’s van minder dan 50.000 euro. Over de aanschafprijs boven de € 50.000 wordt een veel hogere bijtelling gerekend. Er is precies één merk dat elektrische auto’s verkoopt die duurder zijn dan € 50.000. Jawel, dat is Tesla. Het goedkoopste model kost — online — € 83.300. De regeling maakt een Tesla voor zakelijke rijders duizenden euro’s per jaar duurder.

Het idee van een plafond van 50.000 komt niet van Wiebes zelf. Het waren belangenverenigingen, waaronder Bovag (dealers) en Rai (fabrikanten en importeurs), die het voorstelden. Het kabinet nam het idee graag over. Crony capitalism op z’n Nederlands. Een woordvoerder van Bovag zegt desgevraagd dat geen sprake is van een strijd tegen een nieuwe uitdager met een superieur product. Het plafond zorgt juist voor een eerlijk speelveld, zegt hij, omdat zonder plafond luxe elektrische auto’s in euro’s een groter belastingvoordeel krijgen dan goedkopere auto’s.

Ik ben niet overtuigd. Want er is ook een dure nul-emissie-auto van een gevestigde fabrikant met een dealernetwerk: de waterstofauto Mirai van Toyota. In Nederland is de Mirai nog niet te koop, maar in Duitsland kost de auto 79.000 euro. Pure luxe, maar voor waterstofauto’s geldt de grens van 50.000 euro niet, schrijft Wiebes. Logisch.

(Eerder in het FD)

Uitzendwerk groeit terwijl regulier werk achterblijft. Een veeg teken?

og nooit draaiden Nederlandse uitzendkrachten zoveel uren als in het tweede kwartaal van dit jaar. Maar liefst 189 miljoen uitzenduren werden er gedraaid. Daarmee is het record uit begin 2008 uit de boeken.

Is de sterke opleving in de uitzendbranche een duidelijke aanwijzing voor het algemene herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt? Komt het nu met de totale werkloosheid en werkgelegenheid ook vanzelf goed? Antwoord op die vragen valt niet zomaar te geven.

Allereerst omdat het belang van uitzendwerk al jaren stijgt. In 1995 lag het aantal gewerkte uitzenduren nog rond de 90 miljoen per maand. Gedurende de twintig jaar daarna is dat meer dan verdubbeld. Tijdens recessies viel het aantal uitzenduren fors terug, maar tijdens herstel werd dat verlies meer dan goed gemaakt. Gemiddeld kwamen er ieder jaar sinds 1995 op jaarbasis 3,8% meer uitzenduren bij.

 

Langere trend

Het aantal reguliere werkuren (alle gewerkte uren behalve uitzenduren) stegen gemiddeld ook, maar slechts met 0,6%. Gevolg is dat het aandeel van uitzendwerk in het totale aantal gewerkte uren in Nederland de afgelopen twee decennia opliep van 4,5% in 1995 naar de huidige recordstand van 6,5%. In de grafiek bij dit artikel is te zien dat de snelheid waarmee het aandeel van uitzendwerk op dit moment toeneemt niet duidelijk afwijkt van eerdere perioden met aantrekkende conjunctuur. In de tweede helft van de jaren negentig en tussen 2004 en 2008, nam het belang van uitzendwerk ongeveer net zo snel toe.

Dat suggereert dat het niet zozeer de schrik van de krediet- en eurocrisis is die Nederlandse bedrijven nu vol doet inzetten op uitzendwerk, maar eerder de langere trend van flexibilisering van de arbeidsmarkt die al in de jaren negentig werd ingezet. Markten en technologie veranderen sneller, zodat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan flexibel inzetbaar personeel.

Trendbreuk

Als het economische herstel verder doorzet, zou uiteindelijk ook de reguliere arbeidsmarkt weer vaart moeten krijgen. Maar zover is het nu nog niet. Het aantal regulier gewerkte uren lag ook in het tweede kwartaal van 2015 nog onder het niveau van een jaar eerder. De krimp van ruim een half procent was ongeveer gelijk aan die in het eerste kwartaal. Voor jaar-op-jaar groei van regulier werk moeten we terug naar eind 2011. Er is al dertien kwartalen op rij sprake van krimp.

Het aantal uitzenduren begon al in het laatste kwartaal van 2013 weer stevig te groeien. Krimp was er slechts in vier van de afgelopen twintig kwartalen. Dit verschil tussen uitzendwerk en regulier werkt is behoorlijk extreem, en lijkt daarom te duiden op een trendbreuk. Kan de werkgelegenheid in Nederland alleen nog maar stijgen via uitzendbaantjes?

Ergste achter de rug?

Dat zou een griezelige conclusie zijn. Maar gelukkig is het nog veel te vroeg voor een oordeel. Vergeleken met eerdere recessies lijkt er nog niet veel aan de hand. Na de recessie van 2003, die volgde op de dotcomcrisis en de aanslagen van 9/11, duurde het maar liefst elf kwartalen voordat het aantal reguliere werkuren weer begon te groeien. Op dit moment zitten we pas zes kwartalen na het einde van de laatste recessie. De economie ging eind 2013 weer te groeien, het is nu dus nog te vroeg voor grote zorgen over de aanhoudende krimp van regulier werk.

Na het einde van de recessie van 2003 duurde het drie kwartalen voordat het aantal uitzenduren weer toenam. Dat ziet er nu beter uit. Toen de economie na de eurocrisis weer ging groeien, zat er ook direct weer groei in het uitzendwerk. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat het reguliere werk ook sneller herstelt dan in 2003.

Maar zo wonderbaarlijk als het herstel na de kredietcrisis van 2009, zal het nu niet worden. Binnen enkele kwartalen begon toen zowel het reguliere als het uitzendwerk weer te groeien. Bedrijven dachten toen dat het ergste achter de rug was. Die fout maakt men vast niet nog een keer.

Kleuters op de beurs

Bijna twee bange handelsdagen lang moesten de beurzen het zien te rooien zonder de sturende hand van de centrale bank. Angst en anarchie regeerden de markt afgelopen maandag en een goed deel van de dinsdag.

Koersen klapten in elkaar, de beleggingswinst van een heel jaar ging in enkele uren verloren, beleggers typten in dolle paniek verkooporders in hun computers en de handelsalgoritmes van flitshandelaren beleefden de ene schizofrene microseconde na de andere.

Analisten en journalisten doopten hun pennen in het rood van de bloedbaden in Shanghai, Hong Kong, Londen en schreven over de nieuwe financiële crisis, de aanstormende recessie en impotentie van beleidsmakers om de catastrofe te voorkomen. De Chinese centrale bank heeft blijkbaar geen zin meer om de economie te redden, bij de Europese Centrale Bank (ECB) is de munitie op en de Amerikaanse Federal Reserve denkt er zelfs aan om de rente verhogen!

De markten waren als een kleuter die leert fietsen en opeens door heeft dat zijn mee rennende vader het zadel heeft losgelaten en al een paar meter achter is gebleven.

Paniek! Wild trekken aan het stuur, stoppen met trappen en vooral een enorme keel opzetten, vanwege dit fundamentele verraad.

Papa, hou me vast! Dat had je beloofd! Ik kan het niet alleen!

Een wilde slinger van het voorwiel — met opzet? — een harde val, een zere knie en een enorm bevredigende huilbuil. Vader komt snel aanrennen, raapt het fietsje op en geeft een kusje op de knie.

Dan belooft hij het zadel voortaan altijd vast te houden. Eerlijk waar!

Pas toen dinsdag, aan het eind van de ochtend, de People’s Bank of China, de Chinese centrale bank, te hulp schoot, konden de beleggers hun tranen drogen. De rente gaat omlaag en Chinese banken mogen meer geld uitlenen aan de toch al met schulden overladen Chinese economie. Het verlies van maandag werd goeddeels goedgemaakt.

Vader heeft het zadel weer vast, beleggers durven weer te fietsen en kijken door hun betraande oogjes al weer dapper in het rond.

Zonder hulp van de centrale bank van communistisch China, zonder het opkoopprogramma van de eurocraten van de ECB, zonder het gratis geld van de Fed, kan de kapitalistische beurs geen stand houden. Slechts weinig analisten en beleggers zien de absurditeit van die situatie. Bij ieder dipje op de beurs kijken ze direct achterom, om te zien of Mario Draghi, Janet Yellen of Zhou Xiaochuan hun fietsje nog wel duwt. Dan durven ze weer vaart te maken.

Wat gaan we hard, hè, zeggen ze dapper. Dat is de kracht van het kapitalisme. En ze wijzen trots op hun dunne kleuterbeentjes waarmee ze de trappertjes rond laten gaan.

214598532_6b8275884c_b

(Verscheen eerder in FD)