Regio kan het zelf

Bevoegdheden overdragen aan lagere overheden, en die dan via de achterdeur weer terugpakken. Het nieuwe kabinet gaat er – ondanks kritiek – gewoon mee door. Volgens het coalitieakkoord komt er wederom een kleine miljard euro beschikbaar voor de ‘Regio Deals’.

Dat zijn op het eerste gezicht sympathieke afspraken tussen het Rijk en lagere overheden buiten de Randstad, om zaken als leefbaarheid, werkgelegenheid en gezondheid in de regio te bevorderen. Met een modewoord: de brede welvaart moet omhoog. Het Rijk betaalt de ene helft van het project, regionale overheden leggen de rest bij.

Wat is daar mis mee? Nou, het gaat ervan uit dat het Rijk het beter weet dan de regio. De voorstellen moeten worden ingediend, en worden goed- of afgekeurd. Alleen regio’s die in de pas lopen, krijgen geld. De Algemene Rekenkamer stelde eerder dat dit vaak op gespannen voet staat met de ‘beleids- en bestedingsvrijheid’ van democratisch gekozen lagere overheden.

Als er meer geld naar de regio moet, geef dat dan gewoon via de algemene overdrachten. Ze weten buiten de Randstad echt zelf wel wat de beste besteding is.

FD