Kanniet is dood

Mijn grootmoeder zei: “Kanniet is dood”. Als iets niet meteen lukt, gewoon nog een keer proberen. Niet zeuren dat het te moeilijk is, maar je best blijven doen. Uiteindelijk zal blijken dat je het wel kunt.

Dus kom op, Autoriteit Consumenten en Markt, het kan wel! Dat slappe briefje van vorige week, over de onmogelijkheid van het vaststellen van een ‘redelijke winstmarge’ voor energiebedrijven, stond vol met ‘kanniets’, en ‘wilniets’ en ‘doenweniets’. Het kabinet wil een prijsplafond voor energie en om te voorkomen dat de leveranciers dan kunnen vragen wat ze willen (de overheid legt het verschil toch bij), is er een schatting nodig van de redelijke marge. Typisch een klus voor de ACM. De economen en juristen die daar op kantoor zitten, zijn immers door de maatschappij vrijgesteld van zware arbeid op het land, precies om dit soort schattingen te maken.

Maar die hebben daar geen zin in. Te moeilijk, vindt men. De weigerbrief eindigt met een brutale oproep aan de politiek: verzin zelf maar wat redelijk is. Ik zou als minister wel weten hoe te antwoorden: “Deze brief is niet redelijk. Gewoon nog een keer proberen.”

FD