Geen nieuwe VUT

Het wonder van deze coronacrisis: de werkloosheid stijgt veel minder dan verwacht. Dat komt natuurlijk door de NOW-regeling, maar het lijkt er ook sterk op dat veel van de mensen die wel hun baan verloren, relatief snel weer elders aan de slag konden.

Toch komt vakbond FNV weer met hetzelfde antwoord op de crisis als altijd: ouderen eerder laten stoppen met werken om ‘plaats te maken voor jongeren’. Na VUT, FPU en prepensioen moet er nu ingezet worden op de ‘plaatsmaakregeling’, stelde de nieuwe voorzitter Elzinga onlangs.

Laten we dat maar niet doen. De eerdere regelingen zijn goed geëvalueerd en hielpen jongeren niet. Hun baankansen stegen er niet door. Bovendien: zodra de economie weer groeit zal blijken dat we juist structurele krapte op de arbeidsmarkt hebben. Iedereen is nodig, ook de ouderen.

Daarom moeten mensen in overschotsectoren geholpen worden om werk te vinden in sectoren met krapte. Aan deze sectorale arbeidsmobiliteit schort het nogal in Nederland. Niet plaatsmaken, maar een andere plaats vinden, daar zou het om moeten gaan.

FD