Domme lockdown

Wat doen we als het virus weer toeslaat? Gaan we het ten koste van alles elimineren met een totale lockdown en strenge opsporings- en quarantainemaatregelen? Of kiezen we weer voor een zachtere aanpak, met als doel om de uitbraak binnen de perken houden?

Dat laatste past natuurlijk veel beter bij onze liberale maatschappij. Daarom opteerde Nederland in 2020 voor een ‘intelligente lockdown’. Het virus mocht rondgaan, zolang de zorg het aankon. We zochten de gulden middenweg tussen gezondheid en economie, tussen virusbestrijding en vrijheid.

Het werd een totale mislukking. In landen die kozen voor de eliminatiestrategie, zoals Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea, was de uitbraak van korte duur, waardoor de economie minder schade leed en de vrijheden van de burgers sneller werden hersteld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Lancet. In landen die de gulden middenweg volgden, was er meer sterfte, meer economische schade en langere onvrijheid.

Het is een dure les: er is geen uitruil tussen gezondheid, economie en vrijheid. Pak elke uitbraak snel aan, schuw extreme maatregelen niet, dat is voor iedereen beter.

FD