ABN Paribas

Het was een Duitse bankier, Louis-Raphaël Bischoffsheim, die in 1863 de Nederlandsche Credit-en-Deposito Bank (NCDB) oprichtte. Standplaats: Amsterdam.

Hij deed dat samen met onder anderen de geniale Amsterdammer Samuel Sarphati: arts, stadsvernieuwer, armoedebestrijder en bedenker van het Paleis voor Volksvlijt. Dat iconische bouwwerk brandde af en op die plek kwam het kantoorgebouw van DNB.

Nog geen tien jaar na de oprichting fuseerde de NCDB tot Banque de Paris et des Pays-Bas. Afgekort: Paribas. Pas in 1997 zou de Nederlandse tak worden gesloten. En zelfs na de fusie met BNP in 2000 behield de bank zijn bas, als een verwijzing naar de Nederlandse wortels.

Waarom deze geschiedenisles? Omdat BNP Paribas bereid lijkt de Nederlandse staat van het genationaliseerde ANB Amro te verlossen. Maar met Franse overnames heeft Nederland slechte ervaringen, dus Den Haag aarzelt. Gevaarlijk, want straks blijven we met een onverkoopbare bank zitten. Dus, politiek: focus op de wortels — Amsterdam, Sarphati, DNB, Pays-Bas — en verkoop ABN snel aan deze bijna Nederlandse bank. Voor ze zich daar bedenken.

FD