Recessie

Oorlog, energiecrisis, inflatie, laag consumentenvertrouwen en stijgende rente. Dat allemaal al minstens een half jaar. De Nederlandse economie had eigenlijk al lang in een diepe recessie moeten zitten, maar het wil niet echt vlotten met die onvermijdelijke neergang. Over een kleine twee weken komt het CBS met het bbp-cijfer voor het derde kwartaal. Duitsland, Frankrijk en zelfs Italië verrasten met groei gedurende die periode. Wie weet wordt de Nederlandse recessie ook weer uitgesteld.

Ik heb zo’n tergend trage kentering van de economie nog niet eerder meegemaakt. Meestal komen recessies snel en onverwacht, maar op deze zitten we nou al kwartaal na kwartaal gapend te wachten. De Kroniek van een aangekondigde recessie is een boek dat maar niet op gang wil komen.

Wie weet komt van uitstel wel afstel. Het kabinet gaat de koopkracht met tientallen miljarden steunen. Dat zal waarschijnlijk uitdraaien op overcompensatie, zeker nu het CBS heeft toegegeven dat de inflatie veel lager ligt dan het cijfer waarop die steun werd gebaseerd. Zul je altijd zien: rekent iedereen op een recessie, komt ‘ie niet.

FD