Kyiv of Parijs

Stel je voor: Europa komt aardgas tekort en moet de kolencentrales weer opstoken. Nederlandse en Duitse energiebedrijven houden daar al rekening mee. En de Europese Commissie wil toestaan langer kolen te gebruiken om de Russische gasimport te verminderen. Met de hand aan de gaskraan gijzelt Poetin zo ons klimaatbeleid . Hij dwingt ons te kiezen tussen Kyiv en Parijs.

Maar niet heus. Het Europese klimaatbeleid kan best wat tijdelijke kolenstook aan. De energiesector moet het doen met de beperkte hoeveelheid CO2-rechten die via het emissiehandelssysteem (ETS) worden verdeeld. Meer gebruik van kolen zorgt zo niet voor meer uitstoot, maar alleen voor duurdere rechten.

Zolang de regels van het ETS worden gehandhaafd, en de politiek de neiging weerstaat om de pijn van hoge CO2-prijzen te verzachten met extra rechten, kan Rusland ons dus niet chanteren.

Gisteren stemden Europese ministers in met ‘CBAM’: een importheffing op vuile producten uit landen zonder klimaatbeleid. Daarmee wordt het ETS nog minder afhankelijk van wat het buitenland doet. Het klimaatbeleid maakt Europa sterker, niet zwakker.

FD