Geen steun

Corona was geen ondernemersrisico. Zeker bedrijven die vanwege het maatschappelijk belang hun deuren moesten sluiten, verdienden daarvoor eerlijke compensatie van de overheid.

Geldt dat ook voor de huidige energiecrisis? De Europese Commissie denkt van wel. Men spreekt van een ‘ernstige verstoring van de economie’, en staat tot wel €50 mln staatssteun toe aan noodlijdende energie-intensieve bedrijven. Ook Nederlandse bedrijven bedelen om compensatie voor de hoge kosten.

Maar sinds wanneer valt dure olie en gas niet meer onder het ondernemersrisico? De energie-intensieve industrie kan toch niet met droge ogen beweren dat de combinatie van geopolitieke onrust en hoge energieprijzen iets totaal nieuws is? Dit is sinds 1973 eerder de regel dan de uitzondering. Bedrijven die daar niet tegen kunnen, moeten we niet redden op kosten van de belastingbetaler, maar liefdevol naar hun einde begeleiden.

Oude bedrijven vallen om, maken plaats voor nieuwe ondernemers en creëren broodnodige ruimte op de krappe arbeidsmarkt. Tijdens corona werd dat natuurlijke proces terecht verstoord. Nu is daar geen goede reden voor.

FD