Duidelijke sancties

Sancties invoeren is moeilijk. Ze werken pas als je bereid bent jezelf echt pijn te doen. Maar sancties afschaffen is misschien nog wel lastiger, want wanneer heeft het gesanctioneerde land genoeg gedaan om weer deel te mogen nemen aan de wereldeconomie?

Dat tweede probleem is een belangrijke reden dat sancties vaak slecht werken. Waarom zou Poetin een staakt-het-vuren afspreken of zich terugtrekken uit veroverd gebied, als onduidelijk is of het Westen hem dan direct ‘beloont’ met verzachting van de maatregelen?

De Amerikaanse sanctieonderzoeker Edoardo Saravalle noemt sancties daarom een ‘onderhandelingsinstrument’, waarbij de voorwaarden voor verlichting en intrekking vanaf het begin duidelijk moeten zijn. In de praktijk werken sancties echter vaak als pure strafmaatregel en zijn daarmee minder effectief.

Het voelt natuurlijk ook amoreel om Rusland een beloning in het vooruitzicht te stellen, terwijl in Marioepol nog dagelijks burgers sterven. Maar sancties zijn geen wraakmiddel, dus Europa en de VS moeten duidelijk durven te zijn over condities waaronder uiteindelijk over verlichting valt te praten.

FD