Zorgpopulisme

De nieuwe Tweede Kamer gaat door waar de oude in oktober gebleven was: met het aannemen van ongedekte moties vol leuke dingen voor de mensen. SP en PvdD kwamen met het voorstel om ‘zo snel mogelijk’ het eigen risico in de zorg af te schaffen en dat kreeg een meerderheid. Onder andere PVV en BBB vonden het een top idee. De kerstman komt vroeg dit jaar.

De maatregel kost ruim €3,5 mrd per jaar, maar futiliteiten als financiële dekking is oude politiek, vindt de nieuwe Kamer. Hoe we het moeten betalen? Dat zoeken de knappe koppen van het gefantaseerde ‘zakenkabinet’ later maar uit.

Als de motie wordt uitgevoerd verdwijnt er weer een prikkel om de ontploffende zorgkosten nog een beetje in de hand te houden. Terwijl Nederlanders toch al relatief weinig meebetalen aan hun zorg. In geen ander westers land is de eigen bijdrage aan ambulante zorg (huisarts, polykliniek, fysiotherapeut et cetera) zo laag als bij ons. In ‘beschaafde landen’ als Zweden en Noorwegen betaalt de patiënt vier keer zo veel zelf mee, berekende de Oeso. Dat moet nog minder, minder, minder riep de Kamer, en ging over tot de orde van de dag.

FD