Zonder kapitein

Nederland is niet gepolariseerd, want rechts en links willen precies hetzelfde: iemand die onze problemen oplost en zegt waar het heen moet. Rechts heeft het dan over een ‘sterke leider’, links vraagt om een ‘kapitein aan het roer’. Claudia de Breij wijdde er zelfs een hele oudejaarsconference aan.

Ook het bedrijfsleven wil ‘meer visie en regie van Den Haag’. Woningbouw, energietransitie, arbeidsmigratie: oplossingen blijven uit zolang de rijksoverheid niet zegt waar het heen moet.

Maar het idee dat als er maar iemand stevig de leiding neemt en doortastend beslissingen forceert belangentegenstellingen en uitvoeringsproblemen zullen verdwijnen, is simplistisch, naïef en populistisch. De overheid kan hoogstens wat randvoorwaarden stellen, via wetgeving, toezicht en regulerende belastingen. Maatschappelijke problemen moet de maatschappij toch vooral zelf oplossen. U dus. En ik ook.

Daarom hier mijn voornemen voor 2023: ik zal dit jaar in mijn columns geen oproepen tot actie doen aan het kabinet. Dus geen: ‘hoogste tijd voor ingrijpen’, of ‘Den Haag moet dit nú oplossen’. Benieuwd of ik het meer dan twee weken volhoud.

FD