Wordt 2023 het jaar waarin de inflatie sneller afneemt dan verwacht?

De gasprijs daalt snel. Elektriciteit is sinds de piek in oktober 18% goedkoper geworden. En een vat olie kost nu minder dan begin 2022. Wie een container van Shanghai naar Rotterdam laat vervoeren betaalt daar minder dan $2000 voor; een jaar geleden was dat nog zeven keer zoveel. Veel metaalprijzen zijn gedaald en de Voedselprijsindex van de Wereldbank zit 15% onder de piek van mei.

Wordt 2023 het jaar waarin de inflatie sneller afneemt dan verwacht? De ECB denkt van niet, want al gaan prijzen van energie en grondstoffen omlaag, andere prijzen nemen het stokje over. De dure energie van 2022 zal in 2023 in de prijzen en lonen doorwerken. De kerninflatie (alle prijzen behalve energie en voeding) blijft stijgen, en dus moet de rente nog verder omhoog.

Of valt het met dat tweede orde effect misschien ook mee? Als ik naar de laatste Nederlandse inflatiecijfers kijk, valt op de kerninflatie sinds september steeds rond de 6% schommelt. Inflatie in de dienstensector (een indicator van stijgende loonkosten) ligt al sinds de zomer rond 4,5%. Dat is allemaal niet niks natuurlijk, maar waar blijft die voorspelde acceleratie?

FD