Wilders’ schijnbeweging

De partij van Geert Wilders is de witte raaf in het politieke landschap. Geen van de andere partijen slaagt erin om de economische groei te stimuleren of de werkloosheid lager uit te laten komen. En Wilders past ook nog eens netjes op de schatkist. Alleen bij de VVD gaat het tekort iets verder omlaag. De andere partijen scoren slechter.

Wilders was dan ook ‘reuze trots’ op de doorrekening. Terecht, want de PVV heeft handig aan de knoppen van het CPB-model gedraaid. Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking werken nauwelijks door op de binnenlandse economie. Door hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd te handhaven, de btw te verlagen en belastingkortingen te verhogen, spekt de PVV de koopkracht. Dit soort lastenverlichting werkt altijd buitengewoon goed in de CPB-modellen.

Dat de PVV €2 mrd bezuinigt op onderwijs, onder andere door de klassen te vergroten, technologiesubsidies schrapt en belastingaftrek voor R&D afschaft, levert nauwelijks strafpunten op. Pas op lange termijn kost dat groei. Maar wie dan leeft, die dan zorgt. De PVV zorgt op korte termijn voor meer groei en minder werkloosheid, dus voor een ‘quick fix’ van de economie: stem Wilders!

Er is alleen een klein detail dat in de berekeningen niet is meegenomen. Een klein zinnetje uit het verkiezingsprogramma dat de PVV voor het gemak heeft weggelaten. Het staat helemaal boven aan de eerste puntsgewijze opsomming van de PVV-plannen in het programma: ‘Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!’ We zeggen ons lidmaatschap op, verscheuren het Europees Verdrag en gaan verder als Zwitserland aan de Noordzee.

Het kan niet anders of dit is het meest ingrijpende, revolutionaire plan uit het PVV-programma. Sterker: ik heb in geen enkel partijprogramma een verstrekkender voorstel gelezen. Uittreden uit de EU trekt de belangrijkste pijler van het Nederlandse buitenlandse en economische beleid van de afgelopen vijftig jaar omver. Het verandert de plek van Nederland in de wereld, de structuur van onze economie, de toekomst van onze bedrijven en burgers.

Het is een buitengewoon stoutmoedig voorstel, ‘roekeloos’ zullen sommigen zeggen. Want Nederland is geen Zwitserland. Wij hebben de grootste haven van Europa. Door Rotterdam gaan jaarlijks 11 miljoen containers en 434 miljoen ton vracht. De grootste (en enige) haven van Zwitserland ligt in Basel. Daar dobberen jaarlijks slechts 93.000 containers en 5 miljoen ton vracht doorheen. Logisch, want Zwitserland ligt niet aan zee. Daar moet de vracht over de weg naar toe. Vandaar die lange rijen vrachtwagens voor de Zwitserse grens die — vrijhandelsakkoord met de EU of niet — moeten wachten om te worden ingeklaard. Het wordt nog druk aan de Nederlands-Duitse grens, als straks de Rotterdamse containers moeten inklaren. Daar valt dan geen 140 kilometer per uur — een ander PVV-voorstel — meer te rijden. En wie zegt dat de Duitsers haast maken om direct een handelsverdrag met het deserterende Nederland te sluiten? Misschien zien ze er wel een uitgelezen kans in om de haven van Hamburg te laten groeien.

Dat soort overwegingen had ik graag in het CPB-rapport gelezen. Net als het effect op Schiphol, de Eemshaven, Shell, Unilever, ASML, onze banken en onze kennisinstellingen. Dat had ongetwijfeld wat van de glans van de uitkomsten afgehaald, maar was wel eerlijk geweest. Wilders koos ervoor om het belangrijkste voorstel uit zijn programma niet bij het CPB in te dienen.

(FD)