VVD ontdekt de middenklasse. Alweer

Brekend nieuws: Ajax gaat het helemaal anders doen en zal voortaan via technisch aanvalsspel zoveel mogelijk doelpunten proberen te scoren. Tijdens een persconferentie heeft ASML een totale metamorfose aangekondigd: vanaf nu gaat men de allerbeste chipmachines bouwen. En op dezelfde dag gooit de VVD het roer totaal om en belooft voortaan voor de middeninkomens op te komen.

Vertrekkend fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft het over ‘een nieuw tijdperk’ waarin de middenklasse centraal wordt gezet. Want ‘de overheid kan zich niet permitteren de brede middengroep te negeren’. Wat een transformatie!

Maar de VVD bekeert zich tot het eigen geloof. Want de middenklasse was natuurlijk altijd al de groep waarop de partij zich richt. Hans Wiegel omarmde de middeninkomens eind jaren zeventig, Bolkestein deed dat in de jaren negentig en ook volgens Rutte is zijn partij er in eerste plaats voor de ‘normale, hardwerkende middenklasse’.

‘De VVD bekeert zich tot het eigen geloof. Want de middenklasse was natuurlijk altijd al de groep waarop de partij zich richt’

Net als de bij andere partijen. De PvdA heeft zich – zeker sinds Wim Kok – telkens op de middeninkomens gericht. Toen Lodewijk Asscher in 2015 de Drees-lezing mocht geven, ging die over de waarde van de middenklasse. Ook het CDA richtte zich altijd op deze groep. Begin 2019 nog speechte Wopke Hoekstra over de ‘vergeten middenklasse’, die meer aandacht zou verdienen.

De politieke partijen in Nederland hebben de middenklasse dus altijd middenin het vizier gehad. Bij elke verkiezing voeren ze het versleten toneelstukje op waarin ze deze ‘vergeten groep’ voor het eerst, als enige partij ontdekken.

Ongeloofwaardig maar logisch. Want de middenklasse, dat is waar de kiezers zitten. In bijna geen land is de groep zo groot als hier. Het Amerikaanse Pew Research berekende dat 79% van de Nederlanders een inkomen heeft dat ligt tussen tweederde van het mediane inkomen en het dubbele daarvan. Daarmee kwamen wij op plaats drie, net achter Noorwegen en Denemarken. En anders dan in die twee landen vertoont de Nederlandse middenklasse een gezonde groei.

Juist door de onafgebroken aandacht van de politiek heeft de middenklasse het hier verrassend goed gedaan. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat onze middenklasse niet vergeten is en niet het onderspit delft. De middengroep kalft niet af, concludeerde de WRR in 2017. Berichten daarover deden de onderzoekers af als ‘alarmistisch’.

Maar feiten tellen niet vaak in de politiek. Dus zijn de middeninkomens ook deze verkiezingscampagne weer de zielenpoten en schieten politici van links en rechts toe om hen te helpen.

(FD)