Vergrijzen zonder migranten

Veel minder arbeidsmigranten, dat is blijkbaar wat de kiezer wil. Net nu de autochtone beroepsbevolking begint te krimpen, gaan we het zonder buitenlandse werknemers proberen.

Nee, je kunt met migratie de vergrijzing niet oplossen. Migranten worden ook oud. Maar je kunt ermee wel de scherpe kanten van de demografische ontwikkeling afschaven en de overgang naar een bevolkingsopbouw met veel gepensioneerden en weinig werkenden dragelijker maken.

Kun je ook prettig vergrijzen zonder migranten? Er is een land dat het probeert: Japan. De vergrijzing is daar al verder dan bij ons en migranten komen er nauwelijks in. Onder de kop ‘Shrinkonimics, policy lessons from Japan’ schetst het IMF de gevolgen. Een krimpende beroepsbevolking zorgt voor een kleinere economie, terwijl er juist meer geld nodig is voor zorg en pensioen. Om dat te dekken moeten btw en premies omhoog. Net als de eigen bijdrage aan zorgkosten. Investeringen dalen omdat de overheid meer leent. En de inkomensverschillen tussen jong (arm) en oud (rijk) nemen toe.

Benieuwd wat de Nederlandse politiek verzint om aan dit krimponomie-scenario te ontkomen.

FD