Verboden te stemmen

Weer mogen ze niet stemmen. De 400.000 Nederlanders van 16 en 17 jaar mogen werken en een arbeidscontract tekenen. Ze mogen een grote tattoo op hun lichaam laten zetten, zonder instemming van pa of ma. De wat serieuzere 16-plusser mag een eigen bedrijf starten. En zelf grote medische beslissingen nemen.

Vrijen met een leeftijdsgenoot vindt de wetgever ook prima; mits vrijwillig, uiteraard. En met een certificaat mag je vanaf 16 jaar met een tien ton zware tractor de openbare weg op. Je mag een studie kiezen, een testament opstellen, belastingen en premies betalen, en als je een fout maakt kun je als volwassene berecht worden.

Maar stemmen? Nee, dat mag je niet. De wetgever vindt 16- en 17-jarigen ongeschikt om een mening te hebben over de toekomst van hun eigen land. Laat staan dat ze in staat zijn om partijen te vergelijken en een keuze te maken. Voorzichtige voorstellen om de stemgerechtigde leeftijd iets te verlagen worden steevast afgewezen.

Nee, dan de ouderen. Die mogen allemaal stemmen. Ook als ze niet eens de ene envelop in de andere kunnen schuiven. Geen probleem hoor, alle stemmen tellen toch! Behalve als je jong bent.

(FD)