Valse pensioenbeloftes

Na tien jaar discussiëren en een tergend trage wetsbehandeling was het dit jaar zover: Nederland had een nieuwe pensioenwet. Eentje die beter past bij de moderne arbeidsmarkt en onze vergrijzende bevolking. De pensioensector kon eindelijk aan de slag.

‘Stop er maar weer mee!’ roept nu een aantal partijen in hun programma. BBB, PVV, SP en FvD beloven alle vier dat de pensioenwet wordt teruggedraaid. De discussie kan helemaal opnieuw beginnen. De laatste drie willen daarbij ook de AOW-leeftijd weer naar 65 jaar. En minder arbeidsmigratie. Alsof vergrijzing en arbeidstekorten niet bestaan. Niet toevallig dat deze partijen hun programma koste wat kost uit handen van het doorrekenaars van het CPB wilden houden.

En doorrekenweigeraar NSC? Omtzigt doet geen loze beloftes over 65 jaar, en wil de pensioenhervorming niet letterlijk terugdraaien. Maar hij belooft wel dat als een fonds overstapt op een premieregeling alle deelnemers ‘instemmingsrecht’ krijgen. In de praktijk zal iedereen er dan op vooruit moeten gaan. Een onmogelijkheid. NSC draait de hervorming niet terug, maar steekt wel een spaak in het wiel.

FD