Toch Rijker

‘Als ons inkomen al 40 jaar niet stijgt, hoe kunnen we dan zo welvarend zijn?’, die vraag stelde ik in 2018. Onderzoekers van de Rabobank hadden net voor ophef gezorgd met hun conclusie dat het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens sinds 1977 nauwelijks was gestegen en fors achterbleef bij de economische groei. Voor mijn gevoel een belachelijke conclusie en de vraag was dan ook retorisch bedoeld.

Sinds deze week weet ik dat mijn gevoel klopte. Het CBS rekende alles nog eens methodisch door en concludeerde dat het besteedbaar inkomen wél flink is gegroeid en de afgelopen halve eeuw ook het bbp vrijwel volgt.

Wie heeft er gelijk? Het CBS. Zij gebruiken recentere en betere cijfers en corrigeerden voor de toename van eenpersoonshuishoudens. Bovendien: de Rabobank-conclusie kreeg zoveel aandacht, omdat die in tegenspraak was met andere waarnemingen. Zo is de consumptie flink gestegen, de armoede gedaald en het reële uurloon omhoog gegaan. Dat kon eigenlijk niet zonder inkomensgroei.

De Rabo-uitkomst stelde ons dus voor een raadsel. Het CBS loste dat raadsel op.

FD