Te laat?

Het kabinet komt met het grootste koopkrachtpakket ooit. Maar komt dat niet te laat? De oppositie denkt van wel en kreeg bijval uit bijzondere hoek: het Nibud.

Onze nationale budgetcoach schrijft over de kabinetsplannen dat ‘de meeste huishoudens dit jaar bijna 7% koopkracht inleveren’ en dat de maatregelen daarom ‘te laat gekomen zijn’. Dat zou blijken uit de berekeningen voor 117 voorbeeldhuishoudens. Maar beide beweringen hebben een wankele onderbouwing.

Voor de sommen gebruikt Nibud het CBS-inflatiecijfer. Daarvan is bekend dat het in 2022 een grote overschatting is. Het CBS houdt geen rekening met vaste energiecontracten en de trage doorberekening van energieprijzen. Deze week gaf het CBS na onderzoek toe dat de inflatie ‘significant lager uitvalt’ als men met echte energiekosten rekent. De koopkracht is dit jaar dus veel minder gedaald dan 7%. Economen van ABN Amro kwamen tot dezelfde conclusie. De grote prijsschok moet nog komen.

We weten dus helemaal niet of het kabinet ‘te laat’ is. Misschien komt het pakket juist precies op tijd. Met die onzekerheid zouden de critici wel wat meer rekening mogen houden.

FD