Stemmen zonder kiezen

We mogen weer stemmen en dat ga ik ook zeker doen. Maar ik had graag ook willen kiezen. Bijvoorbeeld voor zwembad én bibliotheek, voor natuur én fietspaden, voor meer prullenbakken én meer toezichthouders.

Om dat te betalen had ik dan ook moeten kiezen voor meer gemeentebelasting. Want in een democratie is dat de fundamentele keuze: meer publieke diensten of minder belasting. Helaas werkt het niet zo in gemeentelijk Nederland. Slechts 10% van de gemeente-inkomsten komen uit eigen belastingen. Het grootste deel komt uit het Gemeentefonds en wordt via een onbegrijpelijke formule verdeeld. Daardoor kan ik deze week niet kiezen voor meer uitgaven en hogere belastingen, en ook niet voor het omgekeerde. Ik mag slechts bepalen waarop wordt bezuinigd.

Voer daarom een ‘ingezetenebelasting’ in, een nieuwe gemeentebelasting die iedere burger betaalt, en verlaag de bijdrage van het Rijk. De ambtelijke werkgroep ‘Herziening gemeentelijk belastinggebied’ pleitte daar in 2020 al voor. Er is met dat advies helaas niets gedaan en daardoor kunnen we deze week wel stemmen maar valt er niet echt iets te kiezen.

FD