Stemmen uit het Zuiden

Behoefte aan een visie op de toekomst van Europa? Kijk dan naar het Zuiden, naar landen als Frankrijk en Italië. Daar durven politici de consequenties voor de EU van de veranderende machtsverhoudingen in de wereld wél openlijk te analyseren en te bespreken.

De Italiaan Mario Draghi ziet Europa op cruciale terreinen de slag verliezen: technologie, defensie, energie, grondstoffen. Alleen door samen te werken kunnen overheden een vuist maken en kunnen bedrijven voldoende schaalgrootte krijgen. Zijn landgenoot Enrico Letta pleit voor uitbreiding van de interne markt om de rol van de EU in de wereld te verdedigen. De markten voor kapitaal, energie en telecom moeten minder nationaal en meer Europees worden. In Frankrijk presenteert Emmanuel Macron zijn ambitieuze Europese agenda, met verdieping van de interne markt en Europese industriepolitiek. Want: ‘Europa kan sterven.’

Monnet, Schuman, Spinelli en Delors — Europese samenwerking werd altijd gedragen door Franse en Italiaanse visionairs. Het Noorden schuift aarzelend mee, en profiteert in de regel het meest. Ook nu weer. Waar blijft het inspirerende Duitse, Zweedse of Nederlandse verhaal?

FD