Schijnheilig

Het is maar goed dat binnenkort die nieuwe bron van onuitputtelijke schone energie beschikbaar komt. Anders was het moeilijk te begrijpen wat de klimaatbewuste, linkse stedeling bezielt.

Die is helemaal vóór de energietransitie en kiest in het stemhokje voor de groenste partij met de grootste ambities. Zo werd GroenLinks de grootste in Amsterdam. Er kwam daar een Klimaatakkoord met de belofte van ‘klimaatneutraal in 2050’. Nieuwe biomassacentrales waren daarvoor nodig en het aantal windmolens zou worden verdubbeld.

Na die mooie woorden ging men demonstreren. Tegen vieze biomassacentrales en tegen lelijke windmolens. Want de energietransitie is alleen leuk als-ie elders plaatsvindt. Je ziet dit overal in Nederland: eerst gepassioneerd vechten voor het klimaat, en dan met evenveel passie strijden tegen zonneparken, biomassa, wind op land, CO₂-opslag, en natuurlijk: kernenergie.

Gelukkig maar dus, dat die nieuwe energiebron er bijna is. De eerste Hypocrisie-centrale gaat binnenkort open. Dan winnen we gratis stroom uit de huichelarij van alle goedbedoelers. Want schijnheiligeidsenergie raakt nooit op.

FD