Rechts kabinet doet linkse dingen voor de mensen

### Wilt u het artikel delen met iemand zonder account? Schenk het artikel en ontvangers kunnen het artikel direct lezen. U vindt deze mogelijkheid onderaan het artikel en in het deelmenu. We vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren, om geen inbreuk te maken op onze Algemene Voorwaarden. Vraag eventueel naar onze bedrijfslicenties via klanten@fdmediagroep.nl ###

Je zult maar linkse oppositie zijn en kritiek moeten leveren op de plannen van Rutte IV. Geen benijdenswaardige rol, want wat valt er te klagen over dit ‘rechtse kabinet’ als het een begroting vol linkse plannen presenteert? De grootste koopkrachtreparatie ooit, enorme nivellering, de rekening neerleggen bij bedrijven en met het plafond op de energieprijzen zelfs de meest verstrekkende vorm van marktingrijpen in decennia. Daar kon je tot voor kort als linkse politicus alleen maar van dromen.

Logisch dus dat de linkse partijen deze week niet veel verder kwamen dan vragen om nog meer koopkrachtsteun en het matig onderbouwde verwijt dat het allemaal te laat komt. GroenLinks vond daarnaast dat het kabinet veel te weinig doet aan het klimaat. Dat hetzelfde kabinet vorige week het opzienbarende besluit had genomen om het aantal windmolens op zee te verdriedubbelen, werd daarbij op subtiele wijze weggelaten.

Kamerleden aan de rechterkant van de zaal hielden zich intussen bezig met een onzinnige ‘aangifte tegen het kabinet’ (PVV), onbegrijpelijke woede over een regeringspartij die het over de oorlog in Oekraïne durfde te hebben (BBB) en het inmiddels vertrouwde geraaskal over internationale complotten (FvD). Daarmee liet men een gouden kans onbenut. De bal lag voor het doel, maar niemand scoorde.

Dan doe ik dat maar: dit rechtse kabinet gaat het meest linkse beleid in jaren uitvoeren. Alle VVD-dogma’s over denivellering en lastenverlichting zijn losgelaten. De CDA-theorie over het ‘middenveld’ dat de maatschappelijke problemen zelf kan oplossen, is geparkeerd. Marktwerking op de energiemarkt speelt voor D66 even geen rol. En het idee van ‘voorzichtig begroten’ wordt door ChristenUnie genegeerd. Er is een energiecrisis, een leefkostencrisis bij lagere inkomens. En alleen de overheid kan voor een oplossing zorgen.

Dus gaat het kabinet nivelleren. De koopkrachtplaatjes van het Centraal PlanBureau (CPB) laten zien hoe extreem. Alle koopkrachtmaatregelen bij elkaar zullen ervoor zorgen dat veel huishoudens met een zeer laag inkomen er over 2022 en 2023 zelfs flink op vooruitgaan! Dat bleek deze week uit de beroemde (of beruchte) puntenwolk van het Planbureau. Daarvoor worden duizenden denkbeeldige huishoudens door de computer gehaald, om te zien of ze erop voor- of achteruitgaan. Belangrijker dan de punten zijn de lijnen die het CPB door deze wolk trekt. Daaruit blijkt dat huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering, er door het koopkrachtbeleid gemiddeld gesproken op vooruitgaan. Ondanks de hoge inflatie. De zeer lage inkomens onder de uitkeringsgerechtigden krijgen er mogelijk zelf 10% of meer bij. Naarmate het uitkeringsniveau stijgt, wordt dat percentage lager, maar zelfs de ‘rijksten’ onder hen gaan er in doorsnee nog op vooruit.

Voor werkenden en gepensioneerden is dat anders. De allerlaagste inkomens onder hen hebben eind 2023 een flink hogere koopkracht dan in 2021, maar voor de meeste huishoudens met een baan of een pensioen gaat de koopkracht serieus omlaag. Rutte IV voert daarmee onmiskenbaar een nivelleringsbeleid. Dat pakt mogelijk nog extremer uit dan in het plaatje, want het energieplafond is daarin nog niet meegenomen.

Wie gaat dat betalen? De bedrijven. De winstbelasting gaat omhoog en ook via andere maatregelen worden de lasten van bedrijven dit en volgend jaar verhoogd. De lasten van gezinnen gaan in beide jaren juist omlaag. Dat is likkebaardend links beleid.

Maar de hogere lasten voor bedrijven zijn niet voldoende om het koopkrachtpakket te betalen. Daarom gaat ook het begrotingstekort fors omhoog. We gaan potverteren, want met het geleende geld worden geen investeringen gedaan die jarenlang zullen renderen. Nee, het geld is na een jaar gewoon op. Sinterklaas bestaat.

In slechte tijden mag het tekort natuurlijk oplopen. Maar nu gebeurt het in een periode waarin de economie juist prima groeit. De energiecrisis zal hoogstens tot stagnatie leiden, denkt het CPB, en niet tot een diepe recessie met hoge werkloosheid. Het structurele begrotingstekort, waarbij voor de conjunctuur is gecorrigeerd, stijgt daardoor zelfs naar 3%. Dit kabinet zoekt de randen van het stabiliteitspact op en gaat daarbij waarschijnlijk zelf over de rand van de eigen Zalmnorm.

Als een linkse coalitie dit allemaal zo zou doen, zou de VVD-fractie moord en brand schreeuwen.

FD