Polderpoen

Het is tijd voor nationalisatie. Nee, niet van de spoorwegen of de vervuilende industrie. Wat we moeten nationaliseren zijn de sectorfondsen. Liefst nog deze kabinetsperiode.

Opleiding- en ontwikkelingsfondsen, noemen ze zichzelf. Het zijn enorme semi-collectieve potten polderpoen, in privaat bezit, opgebracht door werkgevers en werknemers en via cao-afspraken buiten het zicht van de overheid gehouden. Fondsen gevuld met verplichte schijnbelastingen, waar parlement noch kabinet iets over te zeggen heeft.

De fondsen dienen een nobel doel: het opleiden van werknemers. Maar dit gebeurt vooral binnen de sector zelf. Mensen opleiden voor een beroep buiten de eigen sector, daar hebben de werkgevers natuurlijk geen geld voor ingelegd. Terwijl juist deze omscholing in onze snel veranderende economie belangrijk is.

Vanaf 1 januari krijgt het O&O-fonds voor de Kleinmetaal zelfs geen nieuw geld meer, omdat het niet lukt om een cao af te sluiten. Er worden geen extra technici opgeleid, want de polderbaronnen hebben ruzie. Scholing is te belangrijk om aan de polder over te laten. Nationaliseer de fondsen!

FD