Plan Klaver

Een minderheidskabinet? Er zijn nog opties zat voor een (krappe) meerderheid. Bijvoorbeeld met de nieuwe partij Volt. Samen met VVD, D66 en CDA geeft dat 75 zetels.

Maar Volt wil niet. Fractievoorzitter Laurens Dassen beschouwt zijn Kamerlidmaatschap blijkbaar als een soort stage. Op de website van Volt lees ik dat hij zoekt naar een ‘Projectleider Diversiteit en Inclusie’. In plaats daarvan zou Volt op zoek moeten naar een goede minister van Europese Zaken. Wil je nou iets bereiken, of alleen maar politicusje spelen?

Dan moet Jesse Klaver het maar doen. Week GroenLinks weer los van de PvdA, want die formatietactiek is duidelijk mislukt. Voor zijn achterban heeft Klaver dan wel een overtuigend argument nodig voor deze draai. Mijn idee: een groen pact met de zware industrie, waarin hij persoonlijk grote concessies van de grote CO2-uitstoters binnenhaalt. Zo wordt GroenLinks onvermijdelijk.

Daarom: laat Rutte en Kaag maar met Remkes naar de hei gaan. Klaver kan dan met de industrie in overleg om een monsterverbond te sluiten: het ‘Plan Klaver’, dat Nederland zowel groen als regeerbaar maakt

FD