Pieriks poepzak

Wie wil begrijpen waarom in Nederland de problemen nooit echt worden opgelost, moet het mestdebat van vorige week terugkijken. BBB-woordvoerder en oud-CBS-er Cor Pierik stelt daarin voor om het mestoverschot op te slaan in enorme mestzakken, zodat de veestapel niet hoeft te krimpen. Geen oplossing natuurlijk, maar zo schuiven we het probleem weer mooi voor ons uit.

Ze bestaan echt, die poepzakken van Pierik. Voor een schamele € 16.589,91 koop je al een ‘Flexitank’ voor 400 kuub drijfmest. Het ding is ruim 5 meter breed en 72 meter lang. Daar kun je de jaarproductie van pakweg 15 melkkoeien in opslaan. Straks ligt het hele weiland vol met poepzakken, maar is het mestoverschot geen liter verminderd.

Zo doen we dat hier. Zijn de huizen op? Stop vluchtelingen veel langer in de noodopvang. Te weinig keuringsartsen bij het UWV? Keur alle arbeidsongeschikte 60-plussers dan maar ongezien voor 100% af. Een rampzalig toeslagensysteem? Hervorm niets, maar keer nog meer geld uit. Overbevissing van de Waddenzee? Begin een opvang voor zielige zeehondjes. Dat is de Nederlandse aanpak. Zit je in de piepzak? Koop een poepzak.

FD