Partij van de Afvang

We moeten het hebben over het klimaatstandpunt van de PvdA. En dan specifiek hun standpunt over CCS, het afvangen en opslaan van CO2. Want daar is de partij een groot voorstander van. Maar ook fanatiek op tegen.

CCS is volgens veel experts noodzakelijk om snel CO2-emissies te verminderen. Het is beter om de industrie echt groen te maken, met elektriciteit en waterstof geproduceerd uit onverdachte bronnen. Maar voor snelle reductie moeten we ook afvangen en opslaan. Het kabinet vindt dat ook en besloot meer geld uit te trekken. Het subsidieplafond gaat met 2,5 megaton CO2 omhoog, naar 9,7 megaton.

PvdA in de gordijnen. Kamerlid Joris Thijssen diende een motie in waarin hij het kabinet vraagt ‘het plafond voor CCS niet te verhogen’, we moeten eerst meer onderzoek doen. Op Twitter stelde hij zelfs voor om CCS over te slaan.

Toch maar het PvdA-verkiezingsprogramma erbij gepakt en de doorrekening daarvan door het PBL. Daar lees ik: ‘Het subsidieplafond voor CCS wordt verruimd, van 7,2 naar 10,2 megaton.’ Nog meer dus dan het kabinet wil en ook meer dan enig andere partij. Wie snapt het nog?

FD