Werkloze jeugd zit op school

Wist u dat twee op de drie Griekse jongeren werkloos zijn? En dat in Spanje ruim de helft van de jongeren op zoek is naar werk? Dan weet u vast ook dat een kwart van de jongeren in het eurogebied werkloos is. En dat een op de zes Nederlandse jongeren geen baan kan vinden.

Wist u dat allemaal al? Nou, dat wist u dan verkeerd. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem, maar niet zo immens als in artikelen over het onderwerp telkens wordt beweerd. Het is niet waar dat van elke vier eurojongeren tussen 15 en 25 jaar er één werkloos is. In werkelijkheid is het één op de tien. Dat is nogal een verschil.

Percentage
Hoe komen journalisten en zelfbenoemde experts dan aan die één op vier? Ze leiden het af uit het werkloosheidspercentage onder jongeren. Dat bedraagt nu zo’n 25%. Maar dat percentage wordt berekend door het aantal werkloze jongeren te delen door het aantal jongeren dat actief is op de arbeidsmarkt. Scholieren, studenten en andere ‘inactieven’ die niet op zoek zijn naar werk, worden in dit cijfer niet meegerekend.

Neem een denkbeeldig landje met 90 tevreden studenten, vijf werkende en vijf werkloze jongeren. De jeugdwerkloosheid bedraagt 50%. Maar slechts één op de twintig jongeren is werkloos. Wie beweert dat de helft van de jeugd op zoek is naar werk, chargeert op het leugenachtige af. Ik ben niet de eerste die dit schrijft, maar het misverstand is hardnekkig.

Ook zonder deze telkens terugkerende ‘slordigheden’ zijn de problemen in het eurogebied enorm. Overtrokken berichtgeving over de jeugdwerkloosheid zorgt voor overdreven pessimisme onder Europese burgers.

Juiste cijfers
Wat zijn dan de juiste cijfers? Dat is met gegevens van het Europese bureau voor statistiek Eurostat eenvoudig uit te rekenen. In het laatste kwartaal van 2012 woonden er in het eurogebied bijna 36 miljoen mensen van tussen 15 en 25 jaar oud. Een kleine 14 miljoen van hen zijn actief op de arbeidsmarkt. Daarvan hebben 11,4 miljoen werk en 3,6 miljoen niet.

Eén op de tien jongeren is dus werkloos. In Griekenland is dat één op de zes, in Spanje één op de vijf en in Nederland één op de vijftien.

Het Nederlandse cijfer wordt ook vertekend door de eigenwijze manier waarop ons Centraal Bureau voor de Statistiek werkloosheid meet. Wie minder dan twaalf uur per week werkt, maar liever meer dan twaalf uur zou werken, telt mee als werkloos. Eurostat telt alleen mensen die helemaal niet werken. Bij het CBS valt de jeugdwerkloosheid hoger uit omdat scholieren met een klein baantje die best meer dan twaalf uur willen werken, worden meegeteld.

Eén op de zes Nederlandse jongeren is werkloos. ‘Dat kan zo niet langer!’, brult de website van het jongerenfestival European Dreams dat op 7 juni in Utrecht wordt gehouden. Precies, dergelijke paniekzaaierij, dat kan echt niet langer.

Recht op geen werk

Het is nog best lastig om het meest waardeloze onderdeel van het sociaal akkoord te bepalen. Er is zoveel om uit te kiezen. Hoognodige aanpassingen aan het ontslagrecht worden uitgesteld en afgezwakt, de maximale WW-uitkering blijft ruim drie jaar, bezuinigingen verdwijnen in de ijskast, in de hoop — meer is het niet — dat de economie de komende maanden een onverwachte groeispurt laat zien.

Het is allemaal zeer treurig. Maar het meest sneue onderdeel is toch wel het plan om flexibele arbeid aan te pakken.

Nu nog mogen flexwerkers maximaal drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar bij dezelfde werkgever uitdienen. Dat wordt vanaf 1 januari 2015 drie contracten in maximaal twee jaar. Dat is goed nieuws voor flexwerkers, schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in een toelichting, want zo krijgen zij een sterkere positie, sneller een vaste baan en meer zekerheid.

Van de regen in de drup
Alle flexwerkers vieren feest. Krijgen zij nu na drie jaar geen vaste baan, straks hebben ze al na twee jaar de zekerheid dat ze geen vast contract krijgen. Geweldig! In plaats van iedere drie jaar van tijdelijke baan wisselen, mogen ze straks na twee jaar alweer gaan jobhoppen.

Geen enkele werkgever zal in crisistijd enthousiast met vaste contracten gaan zwaaien omdat hij zijn tijdelijke krachten minder lang in dienst mag houden. Asscher helpt de flexwerker van de regen in de drup.

Als er al flexwerkers profiteren van deze inperking zijn dat de werknemers met unieke kwaliteiten, die de werkgever niet kan missen. Lager opgeleide flexwerkers die voor werkgevers inwisselbaar zijn, zullen slechts merken dat ze elke twee in plaats van elke drie jaar op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Wie dacht dat de vakbonden juist voor deze zwakkere werknemers op zouden komen, vergist zich dus. Dan hadden de bonden zich juist ingezet voor een langere aaneengesloten periode van tijdelijke contracten, in plaats van een kortere.

In crisistijd hebben werknemers meer aan de onzekerheid van een tijdelijk contract dan aan het recht op geen werk. Opvallend genoeg was er in recessiejaar 2009 een VVD-Kamerlid dat dat uitstekend begreep. Dit Kamerlid diende een motie in om de Flexwet voor jongeren tot 27 jaar tijdelijk te verruimen. Voortaan zouden zij geen drie, maar vier jaar lang bij dezelfde baas op tijdelijk contract mogen werken.

De motie werd ondertekend door de PvdA en nog zeven fracties en aangenomen door de gehele Tweede Kamer, behalve de SP. Ook toenmalig PvdA-Kamerlid en huidig FNV-voorzitter Ton Heerts stemde voor.

De naam van het VVD-Kamerlid dat de motie indiende was Mark Rutte. In 2011 werd uit een evaluatie van de maatregel duidelijk dat er zeker 10.000 jongeren door aan het werk waren gebleven.

Wat Rutte als Kamerlid begreep, is hij als premier straal vergeten. Waardeloos.

Bas blaast geen fabrieken op

Ik schreef afgelopen week dit in het FD.

Bas Jacobs reageerde daarop met een stuk op het weblog economie.nl.

En nu ga ik daar weer op reageren. Ik negeer even de aanvallen van Bas op de man (‘geen overtuigende argumenten meer’, ‘een Swedertje’, ‘wetenschappelijke zondeval’, ‘goedkoop retorisch trucje’). Daarvoor is het onderwerp te interessant.

De liquiditeitsval is een essentieel, maar in de beleidsdiscussie vaak weggelaten, onderdeel van de keynesiaanse analyse, dat alleen overheidsstimulering ons uit de recessie kan trekken. Zonder liquiditeitsval zouden we kunnen wachten tot rentes en andere prijzen zich aanpassen, en de economie zichzelf weer richting evenwicht stuwt. De reële rente is te hoog, en gaat niet vanzelf omlaag, dat is het fundament onder het keynesiaanse pleidooi voor overheidsingrijpen.

Alle reden dus om dat onderdeel van de analyse publiek te bespreken. Voordat we het begrotingstekort en de staatsschuld laten oplopen, moeten de economen die hiervoor pleiten hun analyse zorgvuldig uitleggen aan het publiek. Jazeker: de lezer van het FD en iedere andere geïnteresseerde leek moet hierover meedenken en zich er een oordeel over vormen. Het lijkt me niet verstandig om het begrotingsbeleid alleen onder (gepromoveerde) economen te bespreken en de uitkomst vervolgens mede te delen aan het publiek.

Economen kunnen dan ook niet volstaan met de gesimplificeerde versie van het verhaal: ‘er is vraaguitval door de crisis, de overheid moet dit tijdelijk opvullen’. Want dat is in de meeste gevallen niet hun echte analyse, die loopt via de te hoge reële rente, via de liquiditeitsval.

Uitleggen dus, als je denkt dat Europa en Nederland in de liquiditeitsval zit. Vertellen dat de nominale rente te hoog is en de inflatieverwachtingen te laag. De meeste Nederlanders denken namelijk dat precies het tegendeel het geval is.

En niet weglopen voor de contra-intuïtieve implicaties van de analyse. Dat fabrieken opblazen en luieren goed kan zijn voor een economie in liquiditeitsval, is niet een flauwigheid van de keynesiaanse oppositie. Nee, het is een integraal onderdeel van de hypothese zelf.

Ik zal de lezer hier niet lastig vallen met een lange leeslijst met wetenschappelijke artikelen. Maar in bijvoorbeeld dit artikel van Gauto Eggertsson en Paul Krugmanvertellen de auteurs enthousiast over de ‘perverse results’ van hun model. Zo is er de ‘Paradox of Toil’, de Paradox van het Zwoegen, waarbij een ijverige beroepsbevolking de productiecapaciteit van de economie vergroot, waardoor inflatieverwachtingen worden getemperd, de reële rente stijgt en de economie juist minder gaat produceren.

IJver zorgt voor krimp. Luiheid voor groei. Volgens dezelfde redenering is prijs- en loonflexibiliteit in de liquiditeitsval slecht voor het herstel. In een andere publicatie stelt Eggertsson dat kartels vanwege hun prijsopdrijvende effect goed zijn voor een economie in de liquiditeitsval.

Krugmann zelf schreef het in 2011 zo: “something that forces firms to replace capital, even if that something seemingly makes them poorer, can stimulate spending and raise employment.” Het is een logische voorspelling van de theorie van de liquiditeitsval: het vernietigen van productiecapaciteit verhoogt de output. Niet een retorisch trucje van de tegenstanders om de theorie belachelijk te maken, maar bedacht en opgeschreven door de voorstanders zelf.

Natuurlijk, geen keynesiaan pleit natuurlijk voor het opblazen van fabrieken, maar soms doet moeder natuur dat voor ons. De aardbeving van 2011 in Japan was een negatieve schok voor de productiecapaciteit in een economie die – volgens veel economen –  in een liquiditeitsval zit. Hier een linkje naar een recent onderzoek, dat suggereert dat de aardbeving de economie van Japan niet heeft geholpen.

De onderzoeker pakte een theorie (liquiditeitsval), distilleerde er een hypothese uit (negatieve aanbodschok zorgt voor economische groei) en testte die met data (geen bewijs). Dat is keurige wetenschap, en geen wetenschappelijke zondeval.

Haal ons goud terug!

(Column verscheen eerder in het FD)

De Bundesbank haalt het goud naar huis. Het grootste deel van de Duitse goudvoorraad ligt opgeslagen bij de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of Eng­land en de Banque de France. Minder dan een derde van het Duitse goud bevindt zich in de eigen kluis van de Bundesbank in Frankfurt.

Maar dat gaat veranderen, zo meldde het Duitse Handelsblatt dinsdag. Volgens de krant maakt de Bundesbank vandaag, woensdag, een nieuw locatiebeleid bekend, waarbij een flink deel van het goud naar Frankfurt wordt gehaald. Als het bericht klopt, heeft de acht maanden geleden opgerichte actiegroep ‘Holt unser Gold Heim’ verrassend snel zijn doel bereikt.

Moet Nederland het Duitse voorbeeld volgen? Van onze goudvoorraad van 612 ton ligt slechts 11% in de kelder van de Nederlandsche Bank (DNB). Meer dan de helft ligt bij de Fed van New York, 20% ligt bij de Bank of Canada en 18% bij de Bank of England. Maar weten we dat wel zeker? Hebben ze onze goudstaven niet stiekem verkocht? Wanneer heeft een Nederlander het buitenlandse goud voor het laatst gecontroleerd?

Net als in Duitsland zijn Nederlandse politici nerveus geworden. Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Arnold Merkies (SP) typten ieder een lange lijst met vragen voor de minister van Financiën over de locatie van ons goud, controle op aanwezigheid en echtheid (!) ervan en wanneer de minister van plan is om zelf eens een kijkje te nemen in de buitenlandse kluizen.

Het is allemaal van een verrukkelijke onzinnigheid. Dat de goudgekkies op internet plezier beleven aan complottheorieën over verdwenen en vervalste goudstaven kan ik nog begrijpen. Maar dat serieuze Kamerleden de minister van zijn werk houden met de impliciete beschuldiging — want daar komt het op neer — dat Amerikaanse, Britse en Canadese centrale bankiers ons goud stelen en vervalsen, is te mal voor woorden.

Fed-voorzitter Ben Bernanke zou volgens die theorie bereid zijn de internationale reputatie van de VS in te ruilen voor $ 16 mrd aan gestolen Nederlands goud. Met dat bedrag kun je nog geen zes dagen het Amerikaanse begrotingstekort dekken. Het zou de minst rendabele goudroof uit de geschiedenis zijn. Als ze ons willen bestelen kunnen de Amerikanen beter de € 75 mrd aan Nederlandse directe investeringen in de VS confisqueren.

Of vindt de Tweede Kamer dat we die bezittingen ook moeten terughalen?

Het goud ligt dus prima in New York, Londen en Ottawa. Sterker: de laatste keer dat ons goud werd geroofd, was het alleen veilig in het buitenland. In 1938 verscheepte DNB uit voorzorg 385 ton goud naar de New York, Londen en Pretoria. Op 10 mei 1940 ging nog eens 78 ton naar Londen. Dat goud bleef uit handen van de nazi’s. Al het goud dat achterbleef in Nederland werd tijdens de bezettingsjaren door de Duitsers geroofd. Als de geschiedenis iets bewijst is het dat je juist niet al je goud op één plek moet bewaren.

De Duitsers verkochten ons goud aan ‘neutrale’ landen. Driekwart daarvan verdween in Zwitserse kluizen. De rest van het Nederlandse goud kwam terecht in landen als Zweden, Portugal en Spanje.

DNB-historica Corry van Renselaar beschrijft in haar studie ‘De Nederlandse goudclaim’ hoe de geallieerden na de oorlog zonder Nederlandse instemming een snelle deal sloten met de Zwitsers en andere neutrale landen, waardoor Nederland slechts een deel van het geroofde goud terug kreeg. Uitgaande van de oorspronkelijke Nederlandse goudclaim, kwam naar schatting 74 ton van ons goud nooit terug bij DNB. Huidige waarde: drie miljard euro.

Als de Kamerleden ons goud echt wil terug willen, dan moeten ze het gaan halen bij de Nationalbank in Bern. Niet bij de Fed in New York.

 

Stoelendans zonder lege stoelen

In een grote kring zitten mannen op stoelen.  Blanke mannen van 50 jaar en ouder. Ze spelen stoelendans. Maar of de muziek speelt of niet, de mannen blijven zitten. Om de kring lopen een paar andere blanke mannen van boven de 50. Zij lopen rondjes. De hele tijd. Ze zoeken een lege stoel, maar vinden die nooit. Stoelendans zonder lege stoelen is geen leuk spel

Logisch daarom dat de deelnemers buitengewoon chagrijnig zijn. “ Zou je niet eens opstaan?”, vragen de rondlopers aan de zittenblijvers. “Dan maak ik ook kans op een stoel.”

Maar daar willen de zittende deelnemers niets van weten. “Ben je gek?” zeggen ze. “Je ziet toch zelf dat er geen lege stoel te vinden is. Als ik opsta loop ik ook de rest van de dag rondjes.”

Af en toe probeert de spelleider in te grijpen. “Als we nu eens allemaal opstaan en rondlopen, dan komen er genoeg stoelen vrij en wordt het vanzelf wat leuker.” De zittende mannen kijken woedend op. “Rondlopen? En dan? Er zijn helemaal geen stoelen vrij. Dat zie je toch zelf?”

Een belachelijk spel? Jazeker, maar zo wordt het op de Nederlandse arbeidsmarkt gespeeld. Wie lang bij dezelfde baas werkt, heeft recht op een veel hogere ontslagvergoeding dan wie pas kort in dienst is. Vooral veel mannen van middelbare leeftijd en ouder, hebben op deze manier een flinke potentiele ontslagvergoeding opgebouwd. Wie van baan verandert is zijn opgebouwde rechten kwijt. Blijven zitten waar je zit is daarom voor veel mannelijke 50-plusser de rationele strategie.

Natuurlijk valt er af en toe toch eentje onbedoeld buiten de boot. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of faillissement. Zo iemand merkt dan dat alle arbeidsplekken voor ervaren full-timers bezet zijn, en komt er niet meer tussen. Gevolg is dat -hoewel de onvrijwillige werkloosheid onder 50-plussers niet hoger is dan gemiddeld – de werkloosheid wel veel hardnekkiger is.

Verminder de ontslagbescherming, verlaag de ontslagvergoedingen, en er komt weer beweging in de arbeidsmarkt van oudere mannen. Flexibilisering lijkt de logische remedie. Maar de betrokkenen zelf denken daar heel anders over.

Ironisch genoeg wijzen zij daarbij op de lange gemiddelde werkloosheidsduur van 50-plussers. Wie ontslagen wordt heeft geen kans op een baan, dus versoepelen van de ontslagbescherming helpt niet, zo gaat de redenering. “Er zijn geen stoelen vrij.” Het zou grappig zijn, als het niet zo tragisch was.

Zo doen we dat op ook in andere segmenten van de arbeidsmarkt. Flexwerkers hebben weinig kans op een vaste baan, want er vallen door de ontslagbescherming weinig vaste banen open. Dus moet het flexwerkers verboden worden om meer dan drie keer een tijdelijk contract te krijgen, vindt de overheid. Alsof daardoor wel een vaste baan vrijkomt.

Bedrijven zoeken naar een mix van flexibiliteit (minder werknemers als de omzet daalt) en vastigheid (ervaren en trouwe werknemers waar je in kunt investeren). Vijf of zevenjarige arbeidscontracten, met na afloop kosteloos ontslag, zouden de oplossing kunnen bieden, maar zijn bij wet en cao verboden. Dus moeten bedrijven proberen de juiste mix tussen vast en flex brouwen door sommige werknemers een dienstverband voor het leven te bieden, en anderen een vrij rechteloos flexcontract.

Oneerlijk, onpraktisch en inefficiënt, maar zo luiden nu eenmaal de spelregels van de Nederlandse stoelendans.

 

Spiekbrief voor de toezichthouder

De vergadering begint. Samen met de andere leden van de raad van toezicht schuift u aan de vergadertafel. Het bestuur van de school, van de woningcorporatie, van het ziekenhuis, of van die andere semioverheidsinstelling waarop u toezicht houdt, zit klaar.

Het is een belangrijke vergadering. Want na de debacles bij Vestia, Amarantis, IJsselmeerziekenhuizen en al die andere op afstand van de overheid geplaatste publieke dienstverleners, bent u doordrongen van het belang van goed en proactief toezicht.

Maar hoe doe je dat? U haalt een spiekbriefje uit uw zak, en neemt snel nog even de belangrijkste acht punten door.

1. Er is geen concurrentie.
De bestuurders van uw ziekenhuis, school of corporatie doen het graag anders voorkomen, maar de tucht van de markt ontbreekt.
Als het toezicht faalt, is er geen concurrent die de instelling afstraft. Klanten kunnen niet weglopen. Daardoor is er bij uw instelling geen automatische neiging tot efficiëntie en geen automatische straf op onzinnige uitgaven. Het enige wat staat tussen de directie en het volgende geld verspillende megaproject, bent u.

2. Er is geen parlementaire controle.
Uw instelling beweegt zich in het schimmige niemandsland tussen markt en overheid. Daarom is het aan u om de rol van Kamervragende parlementariër te spelen. En bij gebrek aan transparantie, ook die van de lastige persmuskiet. De controle begint en eindigt bij u. Er is geen achtervang.

3. Let op de core business.
Bij ieder agendapunt is dit uw eerste vraag: hoe bewerkstelligt dit voorstel dat we onze kernfunctie beter vervullen? Maakt dit plan patiënten gezond? Wat leren onze leerlingen er van? Kunnen arme gezinnen erin wonen?
Weet u niet precies wat de kernfunctie van uw instelling is? Geef uzelf dan per direct ontslag als toezichthouder.

4. De accountant doet uw werk niet.
Boeken doorpluizen is geen toezicht houden. Als de accountant zijn akkoord geeft, begint uw werk pas. Zegt de accountant dat de rentederivaten netjes op de balans staan? Dan vraagt u waarom uw instelling zulke financiële producten nodig heeft.
Zegt de accountant dat er keurig wordt afgeschreven op het vastgoed? Dan gaat u onderzoeken waarom uw instelling in bakstenen investeert.

5. Het bestuur weet het ook niet.
Praat daarom minstens zo veel met klanten en personeel als met de directeur. Bevraag ouders en leerlingen. Bel eens aan bij een huurwoning. Ga de bedden langs en hoor de verpleegsters uit. Er is veel meer informatie dan het bestuur u geeft.

6. Maak geen vrienden.
Natuurlijk, de directeur is een aardige dame en de financiële topman een leuke vent. Maar u bent niet hun maatje. Vrienden zoekt u op de tennisclub, zodat u vijanden kunt maken tijdens het vervullen van uw toezichtstaak. Sparren en coachen is prima, maar hou afstand.

7. Luxe is een rode vlag.
Loop voor de vergadering even rondje over het parkeerterrein. Waar rijdt uw bestuur in? Waarom zijn die autostoelen van leer? Heeft een schoolbestuurder echt 20-inch lichtmetalen spaakvelgen nodig?
Gluur in de directiekamer. Wat kostte die luxe bureaustoel met traploos verstelbare lendensteun? Waarom staat er een gloednieuwe iMac op het bureau van de corporatiebestuurder? Heeft men hier de prioriteiten wel op orde?

8. Het gaat om de maatschappij.
Dit is het belangrijkste punt. U houdt toezicht op een maatschappelijke organisatie. Maatschappelijke doelen zijn daarom belangrijker dan de interne doelen van het ziekenhuis, de school of de corporatie. Als het goed gaat met uw instelling, maar slecht met de functie van die instelling in de samenleving, hebt u toch gefaald.

(bron: FD)

Ontwikkelingshulp waar zelfs Wilders voor moet zijn

Dit voorjaar in het Haagse theater, het nieuwe spektakelstuk: Ruzie in de Gedoogconstructie. Het begrotingstekort loopt op dus er moet over nieuwe bezuinigingen worden gesproken. De precieze bedragen kennen we pas als het Centraal Planbureau over anderhalve maand de prognose voor 2013 bekend maakt. Maar het kabinet zal op de begroting zeker miljarden aan nieuwe bezuinigingen moeten vinden.

Gedoger Geert Wilders weet wel waar dat geld te vinden is: op de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Daar kan nog wel vier miljard vanaf, twitterde hij eind vorig jaar. Het CDA, dat het al moeilijk had met de 900 miljoen aan bezuinigingen in het regeerakkoord, zal dat niet accepteren. Fikse ruzie binnen de gedoogconstructie lijkt onvermijdelijk.

Nou wil ik niet beweren dat er een oplossing is voor dit verschil van mening, daarvoor is het te fundamenteel. Maar een Amerikaanse econoom heeft een briljant plan, dat misschien toch behulpzaam kan zijn: geef geen geld, maar geef een rechtssysteem. Stel een goedwerkend stelsel van wetten en rechtspraak ter beschikking aan een stad of regio in een ontwikkelingsland. Corruptie en willekeur verdwijnen en de markteconomie kan eindelijk welvaart genereren.

Dat is kort gezegd het idee van Paul Romer, professor aan de Stern School of Business in New York. Hij heeft een organisatie opgezet, genaamd Charter Cities, om zijn plan aan de man te brengen. Romer zou er zelfs een toppositie als hoofdeconoom bij de Wereldbank voor hebben afgeslagen.

Veel ontwikkelingsprojecten smoren in misbruik en corruptie. Geld komt in de verkeerde zakken terecht en succesvolle projecten en bedrijven worden ingepikt door corrupte politici. Het blijkt buitengewoon moeilijk om hulp te bieden in een omgeving waarin basale zaken als afdwingbaar eigendomsrecht en eerlijk bestuur niet zijn geregeld. Een markteconomie kan niet functioneren zonder een werkend rechtssysteem. Eerst komt het recht, dan pas de groei. Als een land zo’n rechtssysteem niet zelf kan genereren, moet ze het importeren, vindt Romer. Net zoals opkomende economieën nu technologische kennis uit het buitenland gebruiken om te groeien.

Een goed voorbeeld van hoe dat kan werken is Hong Kong. Terwijl China zichzelf bijna vernietigde met een communistisch experiment, golden in die stad Britse rechtsregels. China leverde land en mensen, de Britten leverden een markteconomie en een rechtssysteem. Deze combinatie zorgde voor een economisch succes, dat uiteindelijk door China zelf in de speciale economische zones werd gekopieerd. Ontwikkelingslanden zouden vrijwillig eigen ‘charter cities’ a la Hong Kong moeten stichten, en aanhaken bij het rechtssysteem van een ander land – bijvoorbeeld dat van Nederland. Zo ontstaat er in een kiem van rechtszekerheid in het ontwikkelingsland, die goedwillende ondernemers en talentvolle werknemers aantrekt, en uiteindelijk ook andere delen van het land zal ‘besmetten’.

De regering van Honduras gelooft in het model van Romer. Onlangs is de grondwet van het Midden-Amerikaanse land gewijzigd, waardoor het mogelijk is om een charter city te stichten, waar de bestaande rechtbanken van Honduras geen zeggenschap hebben. Bewoners en bedrijven kunnen hun recht halen bij een nieuw, onafhankelijk hof dat samenwerkt met buitenlandse rechters. Die rechtszekerheid moet zorgen voor economische groei. Inwoners van die stad hoeven straks niet meer, met gevaar voor eigen leven, door Mexico naar de Verenigde Staten te trekken, op zoek naar een rechtstelsel en een economie die wel functioneren.

Wie in zo’n charter city van Romer woont wordt geen gastarbeider of illegale vreemdeling, maar blijft in eigen land. Dat moet Wilders aanspreken. Ontwikkelingshulp zoals Romer het heeft bedacht verminderd armoede én immigratie. Het CDA en de PVV kunnen er een gezamenlijk project van maken. Dus, woordvoerders Johan Driessen (PVV) en Kathleen Ferrier (CDA), kruip eens samen achter de computer en surf naar chartercities.org en laat je inspireren.

Zwamtaks

De gevolgen zullen desastreus zijn. Door de nieuwe voorzichtigheidstaks bedenken Nederlanders zich wel twee keer voordat ze hun huis verzekeren. Dat wordt gewoonweg veel te duur. Over een paar jaar zullen we ze daarom overal zien: gezinnen die in een oude tent kamperen op de resten van wat ooit hun doorzonwoning was. Een brandverzekering was voor hen onbetaalbaar. Anderen hebben nog wel een huis maar geen meubels meer. Inbrekers haalden het huis leeg, en een inboedelverzekering was te duur. Al deze ellende is het gevolg van de verzekerboete van het kabinet.

Zo’n tekst verwacht ik een dezer dagen in mijn mailbox, geschreven door het Verbond van Verzekeraars of een andere lobbyclub. Rutte en Samsom presenteerden maandagmiddag hun deelakkoord, een aantal amendementen op de begroting voor 2013 waar ze het na twee weken praten over eens zijn. De langstudeerboete en de forensentaks gaan niet door. In plaats daarvan wordt de assurantiebelasting verhoogd naar 21%. Dat is meer dan een verdubbeling. Verzekeren wordt flink duurder. Het is slechts een kwestie van wachten tot een gewiekste lobbyist de maatregel als ‘verzekertaks’ of ‘boete op verstandig leven’ gaat proberen te framen.

Want dat is de manier waarop in Nederland tegenwoordig de debatten worden gewonnen: degene met de sterkste ‘frame’ wint. Inhoudelijke argumenten zijn van ondergeschikt belang. De forensentaks, die Rutte en Samsom zó graag in het openbaar afschoten, dat ze er zelfs hun absolute radiostilte voor doorbraken, was geen nieuwe belasting, maar afschaffing van een verstorende subsidie. En de langstudeerboete, hoe onhandig misschien ook uitgewerkt, was geen strafheffing, maar een poging om trage studenten wat minder lang op de staatskas te laten teren.

De politiek zelf doet enthousiast mee aan deze infantilisering van het beleidsdebat. Een hoger eigen risico noemde de SP tijdens de verkiezingscampagne keer op keer ‘een boete op ziek zijn’. En toen ik vlak voor de verkiezingen in de CPB-doorrekening las dat de PvdA de arbeidskorting voor ondernemers wilde afschaffen, opende een D66’er direct de protestsite zzp-boete.nl. Het was geen boete, de maatregel gold niet alleen voor zzp’ers. Maar wat maakt dat uit, de framing was geslaagd.

Wanneer is deze debatvervuiling in zwang geraakt? Waarschijnlijk na 2006, toen PvdA-leider Wouter Bos voorstelde om de AOW gedeeltelijk te fiscaliseren, zodat rijke ouderen er ook aan zouden meebetalen. Dit op zich redelijke voorstel werd door politieke tegenstanders omgekat tot ‘Bosbelasting’, en de PvdA verloor de verkiezingen. Sindsdien is het usance in Den Haag om ieder onwelgevallig voorstel, van luchtballonnetje tot doortimmerd plan, direct van de uitgang -boete, -heffing of -taks te voorzien. Het is een onoprechte en inhoudsloze wijze van debatteren.

Het framingvirus is besmettelijk. Tegenover de boete en de taks staat tegenwoordig de minstens zo misleidende bonus. In het deelakkoord van Rutte en Samsom gaat de AOW-leeftijd wat sneller omhoog. Om dat voor bepaalde groepen te verzachten komt er een ‘doorwerkbonus’, vertelden de onderhandelaars maandag. Die bonus is echter geen beloning voor doorwerken. Integendeel, het is een subsidie op anderhalf jaar eerder met pensioen gaan. Wie straks gebruikmaakt van de doorwerkbonus, hoeft minder lang door te werken. Ik kan het niet meer volgen.

Maar moe word ik er wel van. Moe van de spitsvondigheden van politici en het misleidende taaltje van lobbyisten. Misschien moeten we dát maar belasten. Kom maar snel door met de hyperboolheffing, de zwamtaks en de bullshitboete.

(eerder in FD)

Iedere permutatie van meningen een eigen partij

Fact checking Draghi: we weten wél hoe de hommel vliegt

Beurskoersen vlogen omhoog, rentes donderden omlaag toen ECB-president Mario Draghi gisteren (26-1-12) sprak. De ECB zal alles doen wat nodig is om de euro te redden, zei Draghi. “En reken maar dat het genoeg zal zijn”, voegde de Italiaan er aan toe.

Die woorden kregen de meeste aandacht. Maar minstens zo opvallend was het begin van Draghi’s bijzonder vrolijke toespraak. Hij vertelde de aanwezigen dat de euro eigenlijk een hommel was. En dat we niet weten hoe hommels kunnen vliegen, net zo als niemand jarenlang begreep hoe de euro kon bestaan.

Draghi zei:

“The euro is like a bumblebee. This is a mystery of nature because it shouldn’t fly but instead it does. So the euro was a bumblebee that flew very well for several years. And now – and I think people ask “how come?” – probably there was something in the atmosphere, in the air, that made the bumblebee fly. Now something must have changed in the air, and we know what after the financial crisis. The bumblebee would have to graduate to a real bee. And that’s what it’s doing.”

Mooie beeldspraak? Zeker. Dus laten we de metafoor meteen maar kapot checken. Is het een mysterie hoe de hommel kan vliegen? Nee, de wetenschap snapt het heel goed. Er was volgens de overlevering ooit een luchtvaartingenieur – een jaar of tachtig geleden – die op de achterkant van een sigarendoosje berekende dat de oppervlakte van de vleugels van de hommel te klein is om het gewicht van het beestje te dragen.

Maar in dat sommetje werd geen rekening gehouden met het feit dat de hommel erg klein is. Op de schaal van de hommel moet je rekening houden met de ‘stroperigheid’ van de lucht. (Nee, lucht is niet echt stroperig, maar wel een heel klein beetje). Die viscositeit van lucht zorgt er voor dat met elk slag van de vleugeltjes meer lucht wordt meegezogen dan je zou denken. En dus vliegt de hommel.

De in 2004 overleden theoretische bioloog (en wiskundige, en aerodynamicus) John Maynard Smith onderzocht het  zelf en legt het veel beter uit dan ik. Hier een link naar een les van Smith , scrol naar minuut 20 voor zijn visie op de vlucht van de bumblebee.

(Terzijde: Deze bioloog heet echt John Maynard Smith! Een prachtige combi van de twee bekendste economen uit de geschiedenis, John Maynard Keynes en Adam Smith. Alsof het zo moest zijn.)

Nieuw onderzoek uit 2009 naar de vlucht van de hommel liet zien dat het een buitengewoon inefficiënt insect is. Professor Adrian Thomas of Oxford’s Department of Zoology stelt:

“A bumblebee is a tanker-truck, its job is to transport nectar and pollen back to the hive. Efficiency is unlikely to be important for that way of life.”

De hommel vliegt op brute kracht met energierijke nectar als brandstof. Het beestje kan vliegen, maar doet dat op een onhandige manier.

Geen mysterie dus. Maar misschien toch een goede metafoor voor de euro: een grote, onhandige, inefficiënte muntunie.