Nutteloze heffing

Hogere CO₂-belasting? Ja, zegt de econoom, prijsbeleid is hard nodig om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen en klimaatschade een prijs te geven.

Toch valt er over het kabinetsvoorstel om de CO₂-heffing voor de industrie te verhogen, weinig goeds te zeggen. Deze heffing werkt als een minimumprijs voor het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Komt de ETS-prijs voor een ton CO₂ onder die van de Nederlandse heffing, dan moet onze industrie het verschil bijleggen. Bij verhoging van de heffing is dat straks eerder het geval.

Schiet het klimaat daar iets mee op? Nee, want als onze bedrijven meer moeten betalen, en minder gaan uitstoten, hebben ze ook minder ETS-rechten nodig. Daardoor daalt de prijs ervan en kan de industrie elders in de EU meer uitstoten.

Wat het kabinet ook doet, de CO₂-uitstoot van de Europese industrie staat al vast. Die daalt tot 2030 met 55% ten opzichte van 2005, want zoveel emissierechten zijn er dan nog. Een extra nationale heffing verandert daar niets aan. Het kabinet haalt misschien eerder de eigen, nationale CO₂-doelstelling, maar klimaatbeleid kun je dit niet noemen.

FD