Niet 29% van allochtone jongeren is werkloos, maar 10%

Het rapport van Forum over de werkloosheid onder allochtone jongeren hakt er in. Forum schrijft: “Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos.”

Negenentwintig procent! Een gruwelijk hoog percentage. Van de Marokkaanse jongeren is zelfs 39 procent werkloos. Van Turkse jongeren 33 procent. (Rapport hier (pdf))

Het Journaal pakte er vanavond flink mee uit. RTL Nieuws opende met: “Bijna 1 op de drie allochtone jongeren is werkloos.”

NRC schreef: “Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt de werkloosheid snel op. In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk. In dezelfde periode van dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent.” Geenstijl kopte: “Werkloosheid allochtone jongeren: 1 op de 3”.

Het is dan ook een ernstig beeld: zet honderd allochtone jongeren, tussen de 15 en 25 bij elkaar, en 29 van hen zijn officieel werkloos. In een groep van honderd autochtone jongeren zijn dat er nog geen tien.

Maar klopt het ook? Nee, gelukkig niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos zijn. Het is in werkelijkheid iets meer dan 10 procent.

Tien procent. Niet negenentwintig. Dat scheelt nogal. Van groep van honderd allochtone jongeren zijn er tien werkloos.

Het verschil komt door de definitie van werkloosheidpercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek – waar Forum de cijfers van heeft – gebruikt. Het werkloosheidspercentage is “de werkloze beroepsbevolking al percentage van de beroepsbevolking.”

En hoe is de beroepsbevolking gedefinieerd? Dat zijn alle mensen die werken, of willen werken. Om precies te zijn:

Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
– tenminste twaalf uur per week werken, of
– werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
– verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden. 

(bron: CBS)

Lang niet iedereen voldoet aan die omschrijving. Scholieren en studenten, bijvoorbeeld, behoren niet tot de beroepsbevolking. Huisvrouwen (en -mannen) evenmin. Alleen werkenden en onvrijwillig werklozen.

Veel allochtonen van 15 tot 25 jaar zitten op school. Anderen zitten op de universiteit. Sommigen zijn huisvrouw (of huisman). Bij elkaar is dat de meerderheid van deze leeftijdsgroep.

In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos. De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent, meldt het CBS.

Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos.  (Alle cijfers staan hier)

Dus: van alle niet-westerse allochtonen (inclusief scholieren etc.) had 25,5 procent een baan en was 10,5 procent werkloos. Ter vergelijking: van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3,8 procent werkloos.

Natuurlijk, dat zijn nog altijd flinke verschillen. Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is, is gewoon niet waar. Het is10,5 procent.

UPDATE:  Via twitter krijg ik commentaar dat ‘het een definitie kwestie is’ en dat ‘we dit altijd zo doen’. Ter nuancering: De stelling: “Het werkloosheidspercentage onder allochtonen jongeren is 29%” klopt als een bus. Maar “29% van de jonge allochtonen zijn werkloos”, is onjuist. Forum schrijft het zo op in de eerste alinea van het rapport. De media namen het zo over. Jammer. Verderop in het rapport schrijft Forum netjes over de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Ze snappen het dus wel. Maar de eerste alinea belandde in het nieuws.

Het is dus geen definitiekwestie, maar een kwestie van nauwkeurig formuleren. Bij dit gevoelige onderwerp lijkt me correct formuleren nogal belangrijk.