Made in Marokko

Een half jaar geleden schreef ik dat Nederland een rationeel immigratiebeleid nodig heeft. Alleen met goed gereguleerde arbeidsmigratie kunnen we de vergrijzing het hoofd bieden. Vooral vanuit Noord-Afrikaanse landen waar de bevolkingsopbouw omgekeerd is van die bij ons. Toen ik daarna hetzelfde standpunt op een arbeidscongres wilde vertolken, werd mij door een Haagse bobo toegesist: ‘Bouman, hou nou op over arbeidsmigratie uit Afrika. Dat gaan we gewoon niet doen’.

Nederland is er blijkbaar nog niet aan toe. Duitsland wel. Daar schreven de coalitiepartijen in hun regeerakkoord: ‘Duitsland is een migratieland’. Men gaat buitenlandse werknemers actief werven. Niet iedereen, maar wel wie nodig is.

Duitsland doet nog iets: het brengt werk naar het buitenland. Naar Marokko, bijvoorbeeld, waar dankzij een Duits-Marokkaans samenwerkingsverdrag de Duitse investeringen met maar liefst 600% zijn gegroeid. Ook dat is een verstandige voorbereiding op de vergrijzing en maakt bovendien de mondiale productieketen robuuster. Investeringsverdragen met Noord-Afrikaanse landen, kan het fijngevoelige Nederland dat wel aan?

FD