Machtsgreep

Ooit was het ministerie van Financiën de baas in Nederland. Geld moest worden verdiend voordat het werd uitgegeven. Staatsschuld en begrotingstekort waren de belangrijkste macro-economische cijfers. De Zalmnorm was leidend en ambtenaren van Financiën schoven aan bij iedere beleidsdiscussie, om controle te houden op de uitgaven.

Maar toen kwam corona en gingen de geldsluizen open. NOW, TVL, TOGS en TONK; toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra stond de grootste steunoperatie in de Nederlandse geschiedenis toe. De ‘blokkeerfries’ was streng als het ging om steun aan Italië, maar voor de eigen begroting bleek hij een gewillige meebuiger. Er was altijd geld genoeg

Maar als geld niet schaars is, heeft Financiën geen macht. Vandaar dat zijn opvolger Sigrid Kaag de zaak deze week op scherp zette. Eerst een strenge speech tijdens het D66-congres, daarna een Najaarsnota vol waarschuwingen. Zo wil zij Nederland terug in het gareel krijgen. Er is helemaal geen geld genoeg. Lenen is duur. Oneindige steun aan iedereen die een beetje zielig doet is onbetaalbaar. Financiën pakt weer de macht. Wat mij betreft geen moment te vroeg.

FD