Kloofgeloof

Het is een moeilijk najaar voor goedbedoelende Nederlanders die overal in onze maatschappij groeiende kloven waarnemen. Zo bleek uit onderzoek van de Universiteit Leiden, dat de kloof tussen hoge en lage inkomens niet groter wordt. De inkomensverdeling bleef sinds 1990 griezelig constant, mede dankzij de niet aflatende ijver van onze politici om koopkrachtverschillen te repareren met een al groter arsenaal aan subsidies, toeslagen en belastingkortingen.

Net bekomen van deze schok, kregen de kloofgelovers een nieuwe klap te verwerken. Ook de kansenongelijkheid op Nederlandse scholen neemt niet toe. De Onderwijsinspectie had in 2016 gewaarschuwd dat het verschil tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders steeds groter werd. Maar uit onderzoek dat deze week verscheen in ESB, blijkt ook dat die kloof de afgelopen jaren niet aantoonbaar is gegroeid.

Gelukkig is er nog altijd de vermogensongelijkheid. Die neemt in tijden van stijgende huizenprijzen altijd toe. Zeker als je vergeet het pensioenvermogen mee te rekenen. Toch nog iets om je boos over te maken. Tot de huizenmarkt weer eens instort.

FD