Jongeren hebben weer pech

Zijn het de werkende jongeren die de prijs voor de coronamaatregelen betalen? Tot nu toe wel. De meeste werknemers behielden tijdens de lockdowns hun baan en de overheid pakte daarvoor de miljardenrekening op. Maar voor flexwerkende jongeren was er nauwelijks iets. Die verloren vaak hun baan en inkomen. In juni 2020 was er even de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (Tofa), maar veel jonge flexwerkers kwamen daar niet voor in aanmerking en uiteindelijk zat er maar een karige €20 mln in dit potje.

De werkloosheid onder 25-minners liep in 2020 op van 6,4% naar 11,3%. Voor 25-plussers was die stijging veel minder: van 2,7% naar 4,5%. Inmiddels is die werkloosheid weer lager dan begin 2020. De jeugdwerkloosheid zit nog boven dat niveau. Er zijn nu minder jongeren met een baan dan voor corona.

Nu de horeca vroeg in de avond dicht moet en veel evenementen worden afgelast, breken er voor veel nulurende jongeren onzekere tijden aan. De TVL is snel weer opgetuigd voor horecaondernemers. Is er nou echt nergens een zakje geld om ditmaal wat meer voor jonge flexwerkers te doen?

FD