Hoe arm is arm?

Gas is duur, dus Nederlanders raken in de problemen. Hoeveel precies? Volgens recent TNO-onderzoek lijden 550.000 huishoudens aan ‘energiearmoede’. Het is een puik onderzoek, maar naar dat veelgenoemde getal, kun je ook anders kijken.

TNO telt huishoudens mee die een groot deel van hun lage inkomen kwijt zijn aan energie, maar die niet in een slecht geïsoleerd huis wonen. Lijden die echt aan energiearmoede? Of douchen de pubers daar veel te lang en staat de thermostaat op 23?

Huishoudens met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis, die toch geen hoge energierekening hebben, zijn ook energiearm. Want zij doen misschien noodgedwongen extra zuinig met gas en licht. Je kunt ook zeggen dat ze verstandig met geld omgaan.

De groep die een groot deel van het lage inkomen kwijt is aan energie én in een slecht geïsoleerd huis woont, bestaat uit 250.000 huishoudens. Of eigenlijk gaat het om 149.753 huishoudens, want de onderzoekers laten op hun uitkomsten een vrij arbitraire correctiefactor los, waardoor de cijfers flink stijgen. Zo’n 150.000 huishoudens dus, daar valt met gericht beleid wel iets aan te doen.

FD