Goede inflatie

Moet de overheid de inflatie compenseren, vroeg De Telegraaf. Ja, antwoordde 77% van de lezers. Het liefst via lagere btw. Over rondpompen van geld gesproken; we betalen zo’n btw-verlaging natuurlijk zelf. En van geld aan jezelf geven is nog nooit iemand rijker geworden.

De malligheid laat zien dat we inflatie zijn ontwend. Na jaren met lage percentages, kan Nederland niet meer omgaan met gezonde inflatie van een procent of drie, vier. Gezond ja, want een beetje inflatie helpt de economie. Bijvoorbeeld omdat oninbare schulden wegsmelten. Ook zorgt inflatie dat er loonverschillen kunnen ontstaan tussen sectoren met te veel en te weinig werk. Werknemers gaan er niet graag in euro’s op achteruit, dus zonder inflatie blijven lonen in overschotsectoren vaak te hoog.

En het is ook goed voor de pensioenen. Niet-indexeren levert bij lage inflatie weinig op voor fondsen met een dekkingstekort. Die moeten dan eerder nominaal korten en dat vinden we in Nederland erger. ‘Verhoog gewoon de rekenrente’, gaan gepensioneerden mij nu mailen. Nou, misschien zorgt de inflatie ook wel voor een rentestijging. Iedereen blij.

FD