Geruchten en principes

Er doen vreemde geruchten de ronde over de begrotingsplannen van de formerende partijen. Het zijn maar geruchten, dus ik ga er verder niet op in. Maar het is wel een mooie aanleiding om wat principes in herinnering te brengen.

Zo is het uiterst onverstandig om de zalmnorm los te laten. Strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven is juist bij een kabinet ‘op afstand van de Kamer’ onmisbaar. Permanente ruzie over wie de meevallers mag uitgeven en de tegenvallers moet ophoesten ondermijnt de samenwerking.

Over meevallers gesproken: het is nog veel onverstandiger om er bij voorbaat van uit te gaan dat er meevallers zullen komen. Het is niet alleen taalkundig onzin – meevallers komen altijd onverwacht – maar staat ook haaks op het principe van behoedzaam begroten.

Ten slotte: dat het begrotingstekort niet boven de 3% mag komen is geen vrijbrief om op 3% te mikken. Dat percentage mag alleen in noodsituaties in zicht komen. Ver van wegblijven dus.

Formateur Richard van Zwol was secretaris-generaal bij Financiën en weet dit allemaal heel goed. Dat is een geruststelling. Nee, die geruchten zullen wel niet kloppen.

FD