Geld voor de boeren

Onze natuur is in nood en een belangrijke oorzaak is de uitstoot van stikstofverbindingen door de landbouw. Hoog tijd om daar wat aan te doen. Maar boeren zijn hardwerkende ondernemers en die kun je niet zomaar hun economisch activiteit afpakken. Dan worden ze terecht boos.

Ik heb mijn hoofd gebroken over een oplossing en ik denk dat ik ‘m heb gevonden: geld. Het is een wild plan, maar ik dacht aan bijvoorbeeld €864 miljoen euro, ieder jaar weer, aan EU-subsidies. Een ‘basisbetaling’ voor actieve boeren, een vergroeningssubsidie, een graasdierpremie, wat geld speciaal voor jonge boeren, een borgstellingskrediet, een pot voor agrarisch natuurbeheer en natuurlijk subsidie voor de ‘kwaliteitsimpuls natuur en landschap’.

In het regeerakkoord kan dan bijvoorbeeld €25 miljard worden uitgetrokken voor een speciaal stikstoffonds, inclusief een miljardenpot voor eventueel noodzakelijke uitkoop van veebedrijven.

Als ik dit nu zelf teruglees, begrijp ik dat het om absurde bedragen gaat. Zoveel belastinggeld gaan we natuurlijk nooit voor die kleine groep boeren uittrekken. Jammer, het leek zo’n aardig idee.

FD