Geen miskleun

Huizenkopers jonger dan 35 jaar betalen sinds dit jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting. Voor beleggers geldt juist een hoger percentage. Doel van de maatregel: starters een voordeeltje geven ten opzichte van oudere huizenkopers en verhuurders.

Een nobel doel, maar de maatregel is mislukt lees ik overal. Ook in het FD. De commentator sprak van een fiscale miskleun, want de belastingverlaging leidde tot hogere prijzen, omdat jongeren met iets meer koopkracht op dezelfde hoeveelheid huizen joegen.

Mij is die conclusie te stellig. Meer jongeren kochten een huis door de maatregel, precies zoals de bedoeling was. Ja, dat waren niet allemaal starters. Maar 35-minners die van een klein naar een groter koophuis gingen, maakten wel mooi plaats voor die starters. Dat de prijzen stegen was onvermijdelijk, want het aanbod ligt op korte termijn vast, maar waarom is dat erg als de betaalbaarheid voor jongeren niet verslechterde?

Bovendien is na een paar maanden niet te zeggen wat het uiteindelijke effect van een fiscale maatregel is. Het zou me niet verbazen als het over pakweg een jaar toch geen miskleun blijkt te zijn.

FD