Expats pesten

Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en cadeautjes voor de burger: Den Haag is er dol op. Sinds 2017 is de lastendruk voor bedrijven met 11% gestegen en die voor burgers met 7% gedaald. Is dat genoeg? Nee, zegt de Tweede Kamer. De belastingkorting voor expats wordt daarom flink verlaagd en de opbrengst uitgedeeld aan de ‘pechgeneratie’. U weet wel, die groep jongeren die het geluk heeft in deze tijd af te studeren en kan kiezen uit meerdere, goed betalende banen.

Expats bederven de huurmarkt, vindt Pieter Omtzigt, die de motie indiende. Alsof het binnenlandse wanbeleid niet de echte oorzaak is van het tekort aan huurwoningen. Uit een evaluatie bleek overigens dat de expatregeling ‘doeltreffend en doelmatig’ is. We krijgen een beter vestigingsklimaat en trekken noodzakelijke kenniswerkers aan, voor een relatief lage prijs.

Niemand wil dat horen natuurlijk, want met buitenlanders pesten win je verkiezingen. Opvallend is dat voor buitenlandse expats de regeling wordt versoberd, terwijl het identieke voordeel voor Nederlandse expats in het buitenland geheel in stand blijft. Logisch, die hebben wél stemrecht.

FD