Drie procent

Toch nog even over dat prijsplafond voor de energierekening. Die maatregel gaat veel geld kosten en de dekking daarvoor is nog niet duidelijk, er ontbreken nog vele miljarden. Nog wat extra lenen dan maar? Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 2,5% van het bbp, zo rekende het CPB op Prinsjesdag uit. Daarbij waren de uitgaven voor het prijsplafond nog niet meegenomen.

We mogen van de begrotingsregels maximaal naar 3%. Dus er is in theorie nog ruimte van een half procentpunt, of omgerekend bijna vijf miljard euro. Dekking gevonden!

Niet zo snel. Het CPB rekent aan het begrotingstekort, maar het Ministerie van Financiƫn doet dat zelf ook. Volgens de Miljoenennota bedraagt het tekort volgend jaar geen 2,5, maar precies 3%! Het CPB denkt dat het kabinet onbedoeld geld overhoudt omdat het op de krappe arbeidsmarkt moeilijk is om snel nieuwe verpleegkundigen en militairen te vinden. Het ministerie is daar blijkbaar optimistischer over en zoekt met 3% al helemaal de rand op van de regel waar Nederland andere eurolanden telkens zo graag op wijst. Nog meer lenen zou ons de grap van Europa maken.

FD