Deugnieten

De meeste mensen deugen, maar gelegenheid maakt de dief. Vol goede bedoelingen over een leven lang leren, de tweede carrière en een al slimmere beroepsbevolking, stelde de overheid budget beschikbaar voor volwasseneneducatie. Iedere Nederlander met een scholingsambitie kon €1000 uit dit STAP-budget krijgen.

Omdat de overheid sinds de toeslagenaffaire blijkbaar uit moet gaan van de deugdzaamheid van de mens, was er vooraf nauwelijks controle op de cursusaanbieders. De uitwassen van deze post-truth goedgelovigheid werden vorige week opgetekend door Follow the Money: cursussen voor wandelcoaches, homeopaten, ‘aurahealers’ en zelfs voor bitcoinbeleggers, ze werden allemaal kritiekloos uit de staatskas betaald.

Wat is de les? Structurele argwaan bij subsidies is noodzakelijk, want gratis geld maakt van ons allemaal een potentiële deugniet. Vertrouw de burger niet en vraag altijd om het bonnetje. En het STAP-budget? Dat moet natuurlijk blijven, want scholing is essentieel. Maar maak er een waardebon van, alleen in te leveren bij het reguliere MBO of HBO voor het leren van een echt vak, bij echte docenten.

FD