Alle berichten van Mathijs

Zwamtaks

De gevolgen zullen desastreus zijn. Door de nieuwe voorzichtigheidstaks bedenken Nederlanders zich wel twee keer voordat ze hun huis verzekeren. Dat wordt gewoonweg veel te duur. Over een paar jaar zullen we ze daarom overal zien: gezinnen die in een oude tent kamperen op de resten van wat ooit hun doorzonwoning was. Een brandverzekering was voor hen onbetaalbaar. Anderen hebben nog wel een huis maar geen meubels meer. Inbrekers haalden het huis leeg, en een inboedelverzekering was te duur. Al deze ellende is het gevolg van de verzekerboete van het kabinet.

Zo’n tekst verwacht ik een dezer dagen in mijn mailbox, geschreven door het Verbond van Verzekeraars of een andere lobbyclub. Rutte en Samsom presenteerden maandagmiddag hun deelakkoord, een aantal amendementen op de begroting voor 2013 waar ze het na twee weken praten over eens zijn. De langstudeerboete en de forensentaks gaan niet door. In plaats daarvan wordt de assurantiebelasting verhoogd naar 21%. Dat is meer dan een verdubbeling. Verzekeren wordt flink duurder. Het is slechts een kwestie van wachten tot een gewiekste lobbyist de maatregel als ‘verzekertaks’ of ‘boete op verstandig leven’ gaat proberen te framen.

Want dat is de manier waarop in Nederland tegenwoordig de debatten worden gewonnen: degene met de sterkste ‘frame’ wint. Inhoudelijke argumenten zijn van ondergeschikt belang. De forensentaks, die Rutte en Samsom zó graag in het openbaar afschoten, dat ze er zelfs hun absolute radiostilte voor doorbraken, was geen nieuwe belasting, maar afschaffing van een verstorende subsidie. En de langstudeerboete, hoe onhandig misschien ook uitgewerkt, was geen strafheffing, maar een poging om trage studenten wat minder lang op de staatskas te laten teren.

De politiek zelf doet enthousiast mee aan deze infantilisering van het beleidsdebat. Een hoger eigen risico noemde de SP tijdens de verkiezingscampagne keer op keer ‘een boete op ziek zijn’. En toen ik vlak voor de verkiezingen in de CPB-doorrekening las dat de PvdA de arbeidskorting voor ondernemers wilde afschaffen, opende een D66’er direct de protestsite zzp-boete.nl. Het was geen boete, de maatregel gold niet alleen voor zzp’ers. Maar wat maakt dat uit, de framing was geslaagd.

Wanneer is deze debatvervuiling in zwang geraakt? Waarschijnlijk na 2006, toen PvdA-leider Wouter Bos voorstelde om de AOW gedeeltelijk te fiscaliseren, zodat rijke ouderen er ook aan zouden meebetalen. Dit op zich redelijke voorstel werd door politieke tegenstanders omgekat tot ‘Bosbelasting’, en de PvdA verloor de verkiezingen. Sindsdien is het usance in Den Haag om ieder onwelgevallig voorstel, van luchtballonnetje tot doortimmerd plan, direct van de uitgang -boete, -heffing of -taks te voorzien. Het is een onoprechte en inhoudsloze wijze van debatteren.

Het framingvirus is besmettelijk. Tegenover de boete en de taks staat tegenwoordig de minstens zo misleidende bonus. In het deelakkoord van Rutte en Samsom gaat de AOW-leeftijd wat sneller omhoog. Om dat voor bepaalde groepen te verzachten komt er een ‘doorwerkbonus’, vertelden de onderhandelaars maandag. Die bonus is echter geen beloning voor doorwerken. Integendeel, het is een subsidie op anderhalf jaar eerder met pensioen gaan. Wie straks gebruikmaakt van de doorwerkbonus, hoeft minder lang door te werken. Ik kan het niet meer volgen.

Maar moe word ik er wel van. Moe van de spitsvondigheden van politici en het misleidende taaltje van lobbyisten. Misschien moeten we dát maar belasten. Kom maar snel door met de hyperboolheffing, de zwamtaks en de bullshitboete.

(eerder in FD)

Iedere permutatie van meningen een eigen partij

Fact checking Draghi: we weten wél hoe de hommel vliegt

Beurskoersen vlogen omhoog, rentes donderden omlaag toen ECB-president Mario Draghi gisteren (26-1-12) sprak. De ECB zal alles doen wat nodig is om de euro te redden, zei Draghi. “En reken maar dat het genoeg zal zijn”, voegde de Italiaan er aan toe.

Die woorden kregen de meeste aandacht. Maar minstens zo opvallend was het begin van Draghi’s bijzonder vrolijke toespraak. Hij vertelde de aanwezigen dat de euro eigenlijk een hommel was. En dat we niet weten hoe hommels kunnen vliegen, net zo als niemand jarenlang begreep hoe de euro kon bestaan.

Draghi zei:

“The euro is like a bumblebee. This is a mystery of nature because it shouldn’t fly but instead it does. So the euro was a bumblebee that flew very well for several years. And now – and I think people ask “how come?” – probably there was something in the atmosphere, in the air, that made the bumblebee fly. Now something must have changed in the air, and we know what after the financial crisis. The bumblebee would have to graduate to a real bee. And that’s what it’s doing.”

Mooie beeldspraak? Zeker. Dus laten we de metafoor meteen maar kapot checken. Is het een mysterie hoe de hommel kan vliegen? Nee, de wetenschap snapt het heel goed. Er was volgens de overlevering ooit een luchtvaartingenieur – een jaar of tachtig geleden – die op de achterkant van een sigarendoosje berekende dat de oppervlakte van de vleugels van de hommel te klein is om het gewicht van het beestje te dragen.

Maar in dat sommetje werd geen rekening gehouden met het feit dat de hommel erg klein is. Op de schaal van de hommel moet je rekening houden met de ‘stroperigheid’ van de lucht. (Nee, lucht is niet echt stroperig, maar wel een heel klein beetje). Die viscositeit van lucht zorgt er voor dat met elk slag van de vleugeltjes meer lucht wordt meegezogen dan je zou denken. En dus vliegt de hommel.

De in 2004 overleden theoretische bioloog (en wiskundige, en aerodynamicus) John Maynard Smith onderzocht het  zelf en legt het veel beter uit dan ik. Hier een link naar een les van Smith , scrol naar minuut 20 voor zijn visie op de vlucht van de bumblebee.

(Terzijde: Deze bioloog heet echt John Maynard Smith! Een prachtige combi van de twee bekendste economen uit de geschiedenis, John Maynard Keynes en Adam Smith. Alsof het zo moest zijn.)

Nieuw onderzoek uit 2009 naar de vlucht van de hommel liet zien dat het een buitengewoon inefficiënt insect is. Professor Adrian Thomas of Oxford’s Department of Zoology stelt:

“A bumblebee is a tanker-truck, its job is to transport nectar and pollen back to the hive. Efficiency is unlikely to be important for that way of life.”

De hommel vliegt op brute kracht met energierijke nectar als brandstof. Het beestje kan vliegen, maar doet dat op een onhandige manier.

Geen mysterie dus. Maar misschien toch een goede metafoor voor de euro: een grote, onhandige, inefficiënte muntunie.

Wilders’ schijnbeweging

De partij van Geert Wilders is de witte raaf in het politieke landschap. Geen van de andere partijen slaagt erin om de economische groei te stimuleren of de werkloosheid lager uit te laten komen. En Wilders past ook nog eens netjes op de schatkist. Alleen bij de VVD gaat het tekort iets verder omlaag. De andere partijen scoren slechter.

Wilders was dan ook ‘reuze trots’ op de doorrekening. Terecht, want de PVV heeft handig aan de knoppen van het CPB-model gedraaid. Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking werken nauwelijks door op de binnenlandse economie. Door hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd te handhaven, de btw te verlagen en belastingkortingen te verhogen, spekt de PVV de koopkracht. Dit soort lastenverlichting werkt altijd buitengewoon goed in de CPB-modellen.

Dat de PVV €2 mrd bezuinigt op onderwijs, onder andere door de klassen te vergroten, technologiesubsidies schrapt en belastingaftrek voor R&D afschaft, levert nauwelijks strafpunten op. Pas op lange termijn kost dat groei. Maar wie dan leeft, die dan zorgt. De PVV zorgt op korte termijn voor meer groei en minder werkloosheid, dus voor een ‘quick fix’ van de economie: stem Wilders!

Er is alleen een klein detail dat in de berekeningen niet is meegenomen. Een klein zinnetje uit het verkiezingsprogramma dat de PVV voor het gemak heeft weggelaten. Het staat helemaal boven aan de eerste puntsgewijze opsomming van de PVV-plannen in het programma: ‘Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!’ We zeggen ons lidmaatschap op, verscheuren het Europees Verdrag en gaan verder als Zwitserland aan de Noordzee.

Het kan niet anders of dit is het meest ingrijpende, revolutionaire plan uit het PVV-programma. Sterker: ik heb in geen enkel partijprogramma een verstrekkender voorstel gelezen. Uittreden uit de EU trekt de belangrijkste pijler van het Nederlandse buitenlandse en economische beleid van de afgelopen vijftig jaar omver. Het verandert de plek van Nederland in de wereld, de structuur van onze economie, de toekomst van onze bedrijven en burgers.

Het is een buitengewoon stoutmoedig voorstel, ‘roekeloos’ zullen sommigen zeggen. Want Nederland is geen Zwitserland. Wij hebben de grootste haven van Europa. Door Rotterdam gaan jaarlijks 11 miljoen containers en 434 miljoen ton vracht. De grootste (en enige) haven van Zwitserland ligt in Basel. Daar dobberen jaarlijks slechts 93.000 containers en 5 miljoen ton vracht doorheen. Logisch, want Zwitserland ligt niet aan zee. Daar moet de vracht over de weg naar toe. Vandaar die lange rijen vrachtwagens voor de Zwitserse grens die — vrijhandelsakkoord met de EU of niet — moeten wachten om te worden ingeklaard. Het wordt nog druk aan de Nederlands-Duitse grens, als straks de Rotterdamse containers moeten inklaren. Daar valt dan geen 140 kilometer per uur — een ander PVV-voorstel — meer te rijden. En wie zegt dat de Duitsers haast maken om direct een handelsverdrag met het deserterende Nederland te sluiten? Misschien zien ze er wel een uitgelezen kans in om de haven van Hamburg te laten groeien.

Dat soort overwegingen had ik graag in het CPB-rapport gelezen. Net als het effect op Schiphol, de Eemshaven, Shell, Unilever, ASML, onze banken en onze kennisinstellingen. Dat had ongetwijfeld wat van de glans van de uitkomsten afgehaald, maar was wel eerlijk geweest. Wilders koos ervoor om het belangrijkste voorstel uit zijn programma niet bij het CPB in te dienen.

(FD)

Niet 29% van allochtone jongeren is werkloos, maar 10%

Het rapport van Forum over de werkloosheid onder allochtone jongeren hakt er in. Forum schrijft: “Van de jongeren met een niet-westerse achtergrond is 29 procent werkloos.”

Negenentwintig procent! Een gruwelijk hoog percentage. Van de Marokkaanse jongeren is zelfs 39 procent werkloos. Van Turkse jongeren 33 procent. (Rapport hier (pdf))

Het Journaal pakte er vanavond flink mee uit. RTL Nieuws opende met: “Bijna 1 op de drie allochtone jongeren is werkloos.”

NRC schreef: “Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt de werkloosheid snel op. In het eerste kwartaal van 2011 zat 22 procent van deze jongeren zonder werk. In dezelfde periode van dit jaar is dat percentage gestegen naar 29 procent.” Geenstijl kopte: “Werkloosheid allochtone jongeren: 1 op de 3”.

Het is dan ook een ernstig beeld: zet honderd allochtone jongeren, tussen de 15 en 25 bij elkaar, en 29 van hen zijn officieel werkloos. In een groep van honderd autochtone jongeren zijn dat er nog geen tien.

Maar klopt het ook? Nee, gelukkig niet. Het is niet waar dat 29 procent van de jonge allochtonen werkloos zijn. Het is in werkelijkheid iets meer dan 10 procent.

Tien procent. Niet negenentwintig. Dat scheelt nogal. Van groep van honderd allochtone jongeren zijn er tien werkloos.

Het verschil komt door de definitie van werkloosheidpercentage die het Centraal Bureau voor de Statistiek – waar Forum de cijfers van heeft – gebruikt. Het werkloosheidspercentage is “de werkloze beroepsbevolking al percentage van de beroepsbevolking.”

En hoe is de beroepsbevolking gedefinieerd? Dat zijn alle mensen die werken, of willen werken. Om precies te zijn:

Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
– tenminste twaalf uur per week werken, of
– werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
– verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden. 

(bron: CBS)

Lang niet iedereen voldoet aan die omschrijving. Scholieren en studenten, bijvoorbeeld, behoren niet tot de beroepsbevolking. Huisvrouwen (en -mannen) evenmin. Alleen werkenden en onvrijwillig werklozen.

Veel allochtonen van 15 tot 25 jaar zitten op school. Anderen zitten op de universiteit. Sommigen zijn huisvrouw (of huisman). Bij elkaar is dat de meerderheid van deze leeftijdsgroep.

In het eerste kwartaal van 2012 was 64 procent van de allochtone jongeren niet aan het werk en ook niet werkloos. De bruto arbeidsparticipatie bedroeg 36 procent, meldt het CBS.

Iets meer dan een derde van de allochtone jongeren behoorde dus tot de beroepsbevolking. Van die beroepsbevolking had 71 procent een baan en was 29 procent werkloos.  (Alle cijfers staan hier)

Dus: van alle niet-westerse allochtonen (inclusief scholieren etc.) had 25,5 procent een baan en was 10,5 procent werkloos. Ter vergelijking: van alle autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar had 38 procent een baan en was 3,8 procent werkloos.

Natuurlijk, dat zijn nog altijd flinke verschillen. Maar de stelling van Forum dat 29 procent van de allochtone jongeren werkloos is, is gewoon niet waar. Het is10,5 procent.

UPDATE:  Via twitter krijg ik commentaar dat ‘het een definitie kwestie is’ en dat ‘we dit altijd zo doen’. Ter nuancering: De stelling: “Het werkloosheidspercentage onder allochtonen jongeren is 29%” klopt als een bus. Maar “29% van de jonge allochtonen zijn werkloos”, is onjuist. Forum schrijft het zo op in de eerste alinea van het rapport. De media namen het zo over. Jammer. Verderop in het rapport schrijft Forum netjes over de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Ze snappen het dus wel. Maar de eerste alinea belandde in het nieuws.

Het is dus geen definitiekwestie, maar een kwestie van nauwkeurig formuleren. Bij dit gevoelige onderwerp lijkt me correct formuleren nogal belangrijk.

Versoepeling ontslagrecht, en wel daarom

Op 28 juni werd ik in ’s lands belang naar de Tweede Kamer geroepen. De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield een hoorzitting over de plannen van het Kabinet om het ontslagrecht te moderniseren.

Ik ben gegaan. Uit ijdelheid, natuurlijk. En om eens te kijken hoe dat er aan toe gaat. (Geen bijzonderheden, gewoon beleefd en saai).

Of ik van te voren een A4-tje met mijn gedachten over ontslagbescherming wilde opsturen. Ik mailde dit:

  • Het ontslagrecht heeft de modernisering van de Nederlandse economie niet bijgehouden. Zelfbewuste, jobhoppende kenniswerkers worden beschermd alsof ze onmondige fabrieksarbeiders zijn. Minder baanzekerheid zou deze werknemers opjutten om het beste uit zichzelf te halen en ze verantwoordelijk maken voor hun eigen carrière en (levenslange) scholing.
  • Minder baanzekerheid verlaagt de drempel naar ondernemerschap
  • Bedrijven moeten zich sneller aanpassen. Ook het personeelsbestand moet meebewegen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Gegeven de hoge ontslagkosten voor vaste werknemers, zoeken bedrijven de noodzakelijke flexibiliteit bij tijdelijke werknemers en zzp-ers. Sommigen genieten veel bescherming, anderen weinig. Dit is een oneerlijke en inefficiënte uitkomst.
  • De hoge ‘ontslagbonus’ voor personeel met een lang dienstverband maakt veranderen van baan voor oudere werknemers duur. Juist op de leeftijd dat iedere werknemer zich zou moeten afvragen: “hou ik deze baan tot mijn 67-ste vol, of moet ik nu een tweede carrière starten? ”, zijn de kosten van zo’n eventuele overstap hoog.
  • Hoge ontslagkosten zijn een financiële last voor bedrijven, en waar ze ontslag voorkomen zijn ze een operationele last.
  • Voorstanders van streng ontslagrecht wijzen op het belang van duurzame arbeidsrelaties voor de economie. Maar werknemers kunnen meestal kosteloos hun vaste contract opzeggen. Ontslagrecht is asymmetrisch. Als het belang van duurzame arbeidsrelaties zo groot is, zou een pleidooi voor meer bescherming van de werkgever tegen opstappende werknemers logischer zijn.
  • Critici van modernisering van de ontslagbescherming gebruiken (kortweg) twee argumenten: 1. De ontslagbescherming in Nederland is helemaal niet zo hoog en de arbeidsmarkt wordt er niet door verstoord; 2. Verspoeling pakt voor sommige groepen desastreus uit. Volgens mij zijn beide argumenten met elkaar in tegenspraak.
  • De duale arbeidsmarkt (met veel bescherming voor de vaste baan, en weinig voor de tijdelijke), geeft perverse uitkomsten. Juist mensen met een sterke onderhandelingspositie slagen er in om veel bescherming te organiseren. Zwakkere groepen zijn aangewezen op tijdelijk werk zonder veel bescherming. Ontslagrecht beschermt de sterken, niet de zwakken. Dat zouden we moeten omdraaien, door van ontslagbescherming maatwerk te maken: laag voor groepen die prima voor zichzelf kunnen zorgen, hoog voor kwetsbare groepen. Differentiatie op basis van inkomen en/of opleiding klinkt onorthodox, maar is alleszins redelijk.

Griekse spookeuro’s

Maar de Griekse politiek zelf speculeert helemaal niet op dat scenario. Zelfs de linkse partij Syriza, die de afspraken met Europa en het Internationaal Monetair Fonds  wil opzeggen, wil de euro behouden. Dat lijkt een onmogelijke combinatie, want als Griekenland de bezuinigingsafspraken schendt, zal het hoogst waarschijnlijk geen geld meer krijgen van de EU en het IMF.

Maar geen euro’s krijgen, is iets anders dan de euro afschaffen. In de
Europese verdragen is geen enkele tekst opgenomen die een eventuele onvrijwillige verbanning uit de monetaire unie regelt. Griekenland ‘blijft in de euro’ net zo lang als het land dat zelf wil.

In een eerder artikel beschreef ik een scenario waarbij de Griekse overheid, bij gebrek aan euro’s, met schuldbewijzen gaat betalen, die vervolgens gaan circuleren als geld. De drachme komt, zonder dat de euro officieel verdwijnt.

In de Griekse bankensector is de euro nog moeilijker uit te bannen dan bij de overheid. Hieronder een scenario, waarin de Griekse banken onderuit gaan, Griekenland internationale afspraken schendt, maar de euro’s blijven stromen.

Stel dat Syriza op 17 juni de verkiezingen ruimschoots wint, en het
bezuinigingsakkoord in de papierversnipperaar gooit. De EU en het IMF schorten vervolgens leningen aan Griekenland op , en het land stopt noodgedwongen met aflossen en betalen van rente.

Daardoor komen de Griekse banken in acute problemen, want een flink deel van hun vermogen bestaat uit Griekse staatsschuld. Bovendien was de noodhulp ook bedoeld om de banken te herkapitaliseren. Zonder geld van buiten zijn de Griekse banken de facto failliet.

Maar niet alle bronnen van financiering drogen dan op. Zolang Griekenland in de monetaire unie blijft, is de Griekse centrale bank onderdeel van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en kan het in principe euro’s creëren uit niets.

Alle Griekse banken hebben een rekening bij de centrale bank lopen. De centrale bank kan het eurobedrag op die rekening in theorie naar believen ophogen. Een girale euro produceren kost niets. In de praktijk vraagt de centrale bank rente en een onderpand in ruil van de bank. Onder normale omstandigheden worden rente en onderpandeisen door de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt bepaald.

Zodra de Griekse staat niet meer aflost op de schuld, voldoen Griekse
obligaties niet meer aan die eisen van de ECB. Het normale euroloket voor Griekse banken gaat dicht. Maar een ander loket gaat open. De Griekse centrale bank kan op eigen houtje euro’s uitlenen tegen onderpand dat niet aan de ECB-eisen voldoet.

Emergency liquidity assistance, of ELA heten dergelijke leningen. De
centrale bank van Ierland maakte er flink gebruik van toen de Ierse banken geen bruikbaar onderpand meer hadden. De Grieken hebben er ook al ruime ervaring mee.

De ECB stelt wel eisen aan het gebruik van ELA. Er mag alleen worden geleend aan solvabele banken. Dat zal voor de Griekse banken een probleem worden, want die zijn bij wanbetaling door de staat stuk voor stuk insolvabel.

Maar zal dat de Griekse centrale bank tegenhouden? Ik denk het niet. Om de totale ineenstorting van het financiële stelsel in Griekenland te voorkomen zal men geen maatregel schuwen. De keuze tussen eigen noodhulp voor insolvabele banken tegen waardeloos onderpand en een financiële melt-down, is snel gemaakt.

De ECB kan vervolgens dwars gaan liggen en de Griekse centrale bank verbieden euro’s uit te lenen. Voor zo’n verbod is volgens het Europese Verdrag een tweederde meerderheid nodig binnen de 23-koppige Bestuursraad van de ECB. De Grieken hebben dus zeven medestanders nodig om een verbod tegen te houden.

Met steun van bijvoorbeeld de centrale bankpresidenten van Cyprus, Malta, Portugal, Spanje, Italië, Ierland en Slowakije kan de geldpers in Athene blijven draaien.

En zelfs als de ECB de Griekse centrale bank wel terugfluit, dan is dat
moeilijk afdwingbaar. Wat doet Frankfurt als de Grieken gewoon doorgaan met euro’s lenen aan de banken? Volgens het Europese Verdrag kan de ECB dan naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen. Maar voordat die een uitspraak doet, zijn er al weer heel wat ELA-euro’s bij gemunt.

Er is nog een drukmiddel. De ECB kan Griekenland afkoppelen van het internationale kapitaalverkeer, door de toegang tot het zogenoemde TARGET-2 systeem te weigeren. Girale betalingen van en aan het buitenland worden dan onmogelijk.

Grieken zullen moeten pinnen en met cash hun import betalen. Gelukkig (voor de Grieken) heeft de centrale bank nog z’n eigen
gelddrukbedrijf
, in Attica. Daar kunnen de benodigde hoeveelheden
chartaal geld worden gedrukt.

Andere eurolanden zullen deze Griekse euro’s niet graag als betaalmiddel aannemen, want op die manier komt het noodgeld toch in de Europese geldomloop. Maar hoe weiger je het? Is het wel legaal geld? Mochten de Grieken het wel drukken? Zijn het echte euro’s of illegale spookeuro’s.

Op elk eurobiljet staat voor het serienummer een letter. Die letter geeft aan in opdracht van welk land de euro werd gedrukt. Een P slaat op Nederland, een Y op Griekenland. Zal het uiteindelijk zover komen dat bankbiljetten met een Y niet meer geaccepteerd
mogen worden?

Het is eigenlijk niet goed voor te stellen. Maar in deze eurocrisis gebeuren aan de lopende band onvoorstelbare zaken.

(Dit artikel verscheen bij Z24.nl op 8 juni 2012 )

Euro houden en drachme invoeren

Griekenland hoeft de euro niet af te schaffen om de drachme weer in te voeren. Als de drachme terugkeert, is dat waarschijnlijk door de achterdeur.

Vriend en vijand houden de adem in voor het moment dat de Grieken hun contract met Europa doorscheuren, zichzelf al hun schuld kwijtschelden, de euro verbannen en de drachme invoeren. Dat ene moment waarop alles in een keer anders wordt in de eurozone.

Maar zo’n moment vraagt politieke besliskracht, een regering met een democratisch mandaat, of in elk geval een sterke man. Griekenland is tot de verkiezingen van 17 juni stuurloos. Zelfs als men de euro wil verlaten, is er niemand om dat besluit te nemen.

Bovendien durven zelfs de tegenstanders van de Europese afspraken, de muntunie niet te verlaten. Zelfs de gedoodverfde winnaar Alexis Tsipras van de linkse Syriza-coalitie, beweert de euro te willen houden. Hij gokt dat de andere eurolanden en het IMF vrezen voor de gevolgen van een Griekse exit en uiteindelijk bereid zullen zijn de bezuinigingseisen af te zwakken. Een riskant spelletje blufpoker.

Wat zal er gebeuren als Tsipras de Griekse verkiezingen wint, maar het pokerspel met Europa en het IMF verliest? Hier een scenario:

De dag na zijn overwinning reist Tsipras naar Brussel en eist heronderhandeling van het noodpakket voor Griekenland. Hij krijgt nul op het rekest. De Griek reist door naar Parijs, maar de nieuwe Franse president François Hollande wil hem ook niet helpen. Bovendien is hem dat door Angela Merkel expliciet verboden. Tsipras gaat met lege handen terug naar Athene.

Zijn nieuwe regering stopt met bezuinigen en draait pijnlijke maatregelen terug. De ‘trojka’ (IMF, ECB en EC) die even later komt inspecteren, schrijft een vernietigend rapport en uitbetaling van noodleningen aan Griekenland wordt opgeschort.

Er is direct geldnood bij de regering die daarom besluit om schulden niet langer af te lossen en rentebetalingen op te schorten. Dat raakt de Griekse banken hard, want op hun balansen staat nog veel schuld. Bovendien mogen zij de nu waardeloze Griekse obligaties nu niet meer als onderpand gebruiken voor leningen van de ECB. Zowel overheid als banken hebben een acuut tekort aan euro’s.

Zodra de spaarders daar lucht van krijgen, willen zij massaal hun geld van de bank te halen. Tevergeefs. Het is er niet. De Griekse centrale bank probeert via ‘Emergency Lending Assistance’ (ELA) voor liquiditeit te zorgen, maar wordt door de ECB teruggefloten. Als Griekse obligaties waardeloos zijn, dan zijn de Griekse banken niet solvabel, en insolvabele banken mogen geen ELA-ondersteuning krijgen.

Ambtenaren ontvangen daardoor geen salaris meer. Ouderen geen pensioen. Wat gebeurt er dan? Voor het antwoord moeten we naar Argentinië in 2001.

De Argentijnse overheid had tijdens de financiële crisis in dat jaar ook geen geld meer, en kon door de koppeling van de peso aan de dollar, geen geld bijdrukken – net als Griekenland nu. De overheid besloot
ambtenarensalarissen uit te betalen in schuldbewijzen, briefjes waarop stond dat de ambtenaar een jaar later zijn geld zou ontvangen. Met rente, dat wel.

‘Lecop’ was de naam van de schuldbewijzen die de centrale Argentijnse overheid uitgaf. ‘Patacón’ heette de schuldbewijzen waarmee de provincie van Buenos Aires de ambtenaren betaalde. Het stadsbestuur van Buenos Aires gaf ‘Porteno’ uit. In andere regio’s werd betaald met ‘Lecor’, ‘Quebracho’ en ‘Cecaror’, om er een paar te noemen.

De schuldbewijzen gingen al snel fungeren als een soort geld. Een bakker in een ambtenarenwijk kon kiezen: niets verkopen, of Patacones accepteren. Eind 2001 was een kwart van de geldcirculatie vervangen door schuldbewijzen. In maart 2002 was dat al de helft.

Iets soortgelijks gebeurde in Californië, in de zomer van 2009 toen de politiek geen begroting kon overeenkomen en de kas van de staat leeg was. Toenmalig gouverneur Arnold Schwarzenegger betaalde ambtenaren en onderwijzers met ‘IOUs’ kortlopende, rentedragende schuld aan toonder. Deze IOUs gingen ook even als geld fungeren.

Zo kan het ook in Griekenland gaan. Bij gebrek aan euro’s betaalt de staat met schuldbewijzen, met de belofte op toekomstige euro’s. Die gaan al snel rouleren als betaalmiddel.

Geen Griek weet of de staat de schuld zal terugbetalen, en als dat al gebeurt dan waarschijnlijk niet met de euro’s waarin het schuldbewijs geldt. Dus probeert iedereen een ontvangen schuldbewijs zo snel mogelijk weer uit te geven. Ontvangen euro’s worden juist opgepot. De nog aanwezige euro’s verdwijnen daardoor snel uit circulatie.

Door de staat uitgegeven schuldbewijzen aan toonder, die als betaalmiddel worden gebruikt, dat is zo ongeveer de definitie van een bankbiljet. De nieuwe drachme is geboren. Griekenland voert de drachme in, zonder de euro officieel af te schaffen.

(verscheen eerder op Z24.nl)

Als de iPhone een fiets was, mocht niemand opstappen

John Kemp Starley, de Britse uitvinder, bouwde in 1885 de eerste fiets met twee gelijke wielen en kettingaandrijving. Het was direct een grote hit. De jaren negentig van de 19de eeuw gingen de geschiedenis in als de ‘gouden jaren van de fiets’.

De snelle marktintroductie van de fiets lijkt op die van de televisie in de jaren zestig, de mobiele telefoon aan het eind van de vorige eeuw en — recenter — de tabletcomputer. Een briljante uitvinding verkoopt zichzelf.

Maar vergeleken met 130 jaar geleden is het voor uitvinders moeilijker geworden om de markt te bereiken. Hordes advocaten, woest wapperend met patenten, staan tegenwoordig tussen de uitvinder en zijn klant. De juridisering van de innovatie neemt vooral in de VS zulke groteske vormen aan dat het patent zijn doel inmiddels ruim voorbij schiet en innovatie afremt, in plaats van stimuleert.

Starley heeft nooit patent aangevraagd op zijn fiets. Iedereen kon het rijwiel namaken en verbeteren. In deze eeuw had hij zijn uitvinding ongetwijfeld beschermd met patenten. Net zoals een bedrijf als Apple zijn iPhone met zo veel mogelijk patenten van de concurrentie afschermt — niet alleen het product zelf, maar ook het gebruik ervan.

Vorige week won Apple in Duitsland een rechtszaak die het had aangespannen tegen Motorola. Smartphones van het laatste bedrijf, die op Google’s besturingssysteem Android draaien, schenden het ‘slide to unlock’-patent van Apple, vond de rechter. Ja, u leest het goed: met je vinger op een aanraakscherm een schuifje omzetten om je telefoon te ontgrendelen, daar heeft Apple het alleenrecht op. Eerder kreeg Apple in een soortgelijke zaak tegen Samsung gelijk van een Nederlandse rechter.

Als Apple de fiets had uitgevonden, had het bedrijf patent aangevraagd op het concept ‘middels in tegenfase ronddraaien van beide benen op aan een as bevestigde krukken, een rijwiel in beweging brengen’. Concurrent Google liet het er niet bij zitten en vroeg patent aan op ‘opstappen’. Alleen gebruikers van Google-fietsen mochten voortaan ‘met de linkervoet op de linkertrapper enkele stepbewegingen maken, dan het rechterbeen over het zadel zwaaien en direct daarna de rechtervoet op de rechter trapper plaatsen’.

Decennialang konden Google-fietsers hun rijwiel slechts als loopfiets gebruiken. Apple-fietsers ware gedwongen vanuit stilstand weg te fietsen, wat voor veel nare ongelukken zorgde. Alleen de advocaten profiteerden van deze situatie. Zij factureerden duizenden dure uren in rechtszalen, waar ze de patenten van de bedrijven verdedigden. De fietser had daar niets aan. Pas toen de patenten waren verlopen, konden de gouden jaren van de fiets beginnen.

Het patent gaat ten onder aan zijn eigen succes. Bedrijven gebruiken patenten om concurrenten het leven zuur te maken, markten af te grendelen en innovatie te vertragen. De kostbare rechtszaken brengen kleine uitvinders in geldproblemen, waardoor de innovatiekracht van de economie afneemt.

Er zijn sluwe bedrijfjes die niets anders doen dan patenten opkopen om eerlijke uitvinders af te persen. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke opportunistische ‘patent trolls’ het bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar zo’n $ 500 mrd aan advocatenkosten, afkoopsommen en verloren productie hebben gekost. Verspild vermogen dat niet in innovatie en groei kon worden gestoken.

De politicus die midden in de recessie op zoek is naar nieuwe groei, moet de grondige sanering van wetgeving rond het patent niet vergeten. De lobbyisten van gevestigde bedrijven zullen moord en brand schreeuwen. De advocaten ongetwijfeld ook. Maar beperken van het patentrecht kan zorgen voor vele nieuwe gouden jaren voor de economie.

Slechte huizenmarkt drukt consumptie

Toen het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week bekend maakte dat de Nederlandse economie in het laatste kwartaal van 2011 met 0,7 procent was gekrompen, wisten we het zeker: Nederland zit in een recessie.

Wat dat nieuws extra schrijnend maakt, is dat we het ook vergeleken met onze buurlanden slecht doen. Onze krimp lijkt meer op die van probleemland Italië dan op de milde terugval in Duitsland. De belangrijkste schuldige voor deze tegenvaller is de Nederlandse consument. Die was heel 2011 al niet de winkel in te krijgen, en in het vierde kwartaal daalde de consumptie met maar liefst 1,8 procent.

Veel analisten wijzen als verklaring op het lage consumentenvertrouwen. Onrust over de eurocrisis en de angst voor nieuwe bezuinigingen zou de consument kopschuw hebben gemaakt. Dat zal zeker een rol spelen, maar de echte oorzaak ligt niet in de psychologie. Het is pure logica. De logica van de daling van de huizenprijs en het directe effect daarvan op de consumptie.

Sinds de piek in augustus 2008 zijn de huizenprijzen in Nederland met ruim 10 procent gedaald. Het papieren vermogen van Nederlandse huiseigenaren ging in 3,5 jaar dus met een tiende omlaag. Die pijn zie je terug in de krimpende consumptie.

Net zoals het plezier van almaar stijgende huizenprijzen in de tien jaar voor 2008 tot een uitzinnig consumentenfeest aanleiding was. Niet alleen omdat huiseigenaren zich rijker voelden, maar ook omdat ze daadwerkelijk overgingen tot het verzilveren van de overwaarde bij de bank, in de vorm van een tweede of derde hypotheek.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau uit april 2011 blijkt dat de stijgende huizenprijs sinds begin deze eeuw de consumptie jaarlijks gemiddeld met een half procent heeft verhoogd. Zonder dit effect was er deze eeuw zelf per saldo geen sprake geweest van enige groei van de consumptie! Dat Nederland in 2008 meer uitgaf dan in 1999 komt dus puur door de duurdere huizen.

In het laatste decennium van de vorige eeuw stegen de huizenprijzen ook (vooral in de laatste paar jaar van die periode) en kreeg de consumptie daarvan een impuls van gemiddeld van 0,4 procent per jaar.

Onderzoek van De Nederlandsche Bank laat zien dat in de eerste jaren van deze eeuw huiseigenaren ook echt veel overwaarde omzetten in uitgaven. Uit een in 2003 en 2004 gehouden enquête onder huishoudens blijkt dat 30 procent van de woningbezitters in de laatste vijf jaar overwaarde hebben verzilverd. Gemiddeld ging het om 27.000 euro bij lage inkomens, oplopend naar 49.000 euro bij hoge inkomens. Dat zijn ongeveer halve tot hele jaarsalarissen.

Op macro-schaal leidde deze verzilvering tot een extra bestedingsimpuls van 5 miljard euro. Dat is ongeveer een heel procent van het bruto binnenlands product. In 2000, toen de huizenprijs met bijna 20 procent steeg, ging het zelfs om bijna 10 miljard aan extra bestedingen, zo blijkt uit ander onderzoek van DNB.

De huizenprijs werkt op een bijzondere manier in op consumptie. Om de consumptie jaar op jaar in elk geval gelijk te houden moet de huizenprijs ieder jaar weer met minimaal hetzelfde percentage stijgen. Alleen dan is er ieder jaar weer voor hetzelfde bedrag aan extra overwaarde te verzilveren.

Als de huizenprijs wel stijgt, maar minder dan een jaar eerder, veroorzaakt dat een daling van de consumptie. Er is dan immers minder te verzilveren dan een jaar eerder. En als de huizenprijs daalt, accelereert de consumptiedaling. Er is dan in eerdere jaren papieren overwaarde verzilverd, die er bij nader inzien toch niet blijkt te zijn. Woningbezitter hebben teveel geconsumeerd, en moeten dat in korte tijd herstellen.

In die fase zitten we sinds eind 2008. Consumenten hebben spijt van de nieuwe keukens, de dakkapellen, de jacuzzi’s en luxe badkamers die in de jaren ervoor met een extra hypotheekje werden gefinancierd.

Het verlies aan woningwaarde moet in harde euro’s worden bij gespaard. Logisch dat dat de consumptie daalt en geen wonder dat de economie krimpt.