Armoede door herverdeling?

Er zijn nog niet genoeg problemen, dacht de SER. Laten we er een denkbeeldig probleem bij doen. Dus schreef men in het adviesrapport dat deze week zo brutaal door de formatie heen fietste: ‘Er is sinds 2001 een toenemende primaire inkomensongelijkheid in Nederland’.

Primaire inkomens zijn de bruto inkomens. Er is pas een probleem als deze ongelijkheid niet via belastingen, toeslagen en uitkeringen wordt gecompenseerd. Maar dat doen we natuurlijk juist wel. Sterker nog: de netto inkomensongelijkheid is deze eeuw helemaal niet toegenomen.

Probleem opgelost, zou je denken. Maar de SER vindt van niet, want herverdeling kost geld, dat de overheid moet ophalen en dus ‘neemt de gemiddelde druk op besteedbare inkomens toe’.

Akkoord, maar dat is juist de bedoeling. De SER concludeert echter: ‘De druk op het inkomen vergoot het risico op armoede onder werkenden’.

Wacht even. Omdat we de inkomensongelijkheid bestrijden, worden de armen armer? Natuurlijk niet. De SER zet de wereld op z’n kop. Hoe serieus moeten de formerende partijen een advies nemen waarin dit soort prietpraat staat?

FD