Op bezoek bij de Tweede Kamer, praten over de WW

Afgelopen maandag mocht ik langswippen bij een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie SZW. Het ging over hervorming van de WW. 

Of ik van tevoren alvast een standpunt op papier kon zetten. Met alle plezier. Ik stuurde onderstaand stukje op:

Inbreng Mathijs Bouman, Ronde Tafelgesprek WW, Ontslag en Flexibiliteit

2 september 2013

1. Hervorming van de WW is geen crisismaatregel. Het heeft alleen zin als de doelstelling van zo’n hervorming is om de arbeidsmarkt op middellange en lange termijn beter te laten werken.  De discussie of  het nu, terwijl Nederland net opkrabbelt uit een recessie, het juiste of verkeerde moment is om de WW te hervormen is wat mij betreft niet zo interessant. Kort gezegd: nee, het is nu geen goed moment omdat de baankansen van WW-ers relatief gering zijn; ja, het is nu wel een goed moment omdat de politiek alleen in zware tijden in staat is om onpopulaire maatregelen te nemen. 

2. Bij hervorming van de WW wordt in de eerste plaats gekeken naar de verkorting van de maximale duur. Dat lijkt me een logische keuze, omdat uit onderzoek blijkt dat de periode van werkloosheid langer is naarmate de uitkeringsduur langer is. WW is onder meer bedoeld om werklozen de tijd en financiële armslag te geven om naar een baan te zoeken op het eigen niveau.  Dat is goed voor hen en voor de maatschappij. Maar bij te lange uitkeringsduur zorgt de WW er juist voor dat het tegendeel gebeurt: mensen verliezen aansluiting op de arbeidsmarkt.

3. In dat laatste geval wordt de WW slechts een vorm van inkomensbescherming. Maar als dat het doel is, dan is de uitkeringsduur juist te kort, want men zal er in de meeste gevallen de AOW-leeftijd niet mee halen.

4. Een korte, gulle WW-uitkering past m.i. het best bij arbeidsmarkt van de toekomst. Wie zijn baan verliest krijgt ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe match met een werkgever. (Of zelfstandig ondernemer te worden). Maar de duidelijke eindigheid van de gulle uitkering houdt de vaart in het zoekproces en voorkomt dat men onrealistisch eisen stelt aan de nieuwe baan.

5. Maar bij de arbeidsmarkt van de toekomst hoort meer dan een korte, gulle werkloosheidsuitkering. Hervorming van de WW moet m.i. onderdeel zijn van het grotere project van modernisering van de arbeidsmarkt. Met name voor oudere werknemers en werklozen is alleen de WW-duur verminderen onzinnig. Tegelijkertijd zullen we het ontslagrecht moeten versoepelen (zodat ook oudere outsiders een kans krijgen), demotie toestaan en bevorderen (zodat zij zich kunnen aanbieden tegen marktconform loon), levenslang leren op orde krijgen (zodat zij de juiste kennis en vaardigheden hebben) en de sollicitatieplicht strenger maken en beter handhaven.